CÍMKE: 'káptalanfa'

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a múlt hét csü­tör­töki káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Döbbenetes, mi derült ki a káptalanfai családirtóról: egy ismerőse mesélt

Döbbenetes, mi derült ki a káptalanfai családirtóról: egy ismerőse mesélt

A káp­ta­lan­fai ámok­futó is­me­rőse el­mondta, mi ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz.

A káp­ta­lan­fai ámok­futó is­me­rőse el­mondta, mi ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Brutális gyilkosság Veszprém megyében: Szörnyű, mit mondott a túlélő

Brutális gyilkosság Veszprém megyében: Szörnyű, mit mondott a túlélő

A vi­szon­zat­lan sze­re­lem­től vált ször­nye­teggé az oszt­rák férfi.

A vi­szon­zat­lan sze­re­lem­től vált ször­nye­teggé az oszt­rák férfi.

Káptalanfai vérfürdő: kiderült, miért szökött haza a magyar lány Ausztriából

Káptalanfai vérfürdő: ezért szökött haza a magyar lány Ausztriából

Ki­tört ablak és vér­nyo­mok a hóban - ez árul­ko­dik arról, mi tör­tént a káp­ta­lan­fai csa­ládi ház­ban, ahol ki­len­cen lak­tak.

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

Az oszt­rák férfi csü­tör­tök este tá­madt a csa­ládra, élet­társa 3 éves húgát is élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette.

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Egy oszt­rák férfi je­lent meg élet­társa szü­le­i­nél, ahol fel­fog­ha­tat­lan dol­go­kat mű­velt, majd ma­gá­val is vég­zett.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál, a nő édes­ap­ját és saját magát is meg­ölte.