CÍMKE: 'káptalanfa'

Eltemették a Káptalanfán megölt apát

Eltemették a Káptalanfán megölt édesapát

Végső bú­csút vet­tek a ro­ko­nok.

Végső bú­csút vet­tek attól az 52 éves csa­lád­apá­tól, O. Sán­dor­tól.

FRISS HÍREK

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Az 56 éves férfi Bécs­ben élt 22 éves ma­gyar sze­rel­mé­vel.

Az 56 éves férfi Bécs­ben élt 22 éves ma­gyar sze­rel­mé­vel.

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a bu­da­pesti kór­ház­ból a múlt hét csü­tör­töki káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje.

Káptalanfai vérfürdő: kiderült, miért szökött haza a lány Ausztriából

Káptalanfai vérfürdő: ezért szökött haza a magyar lány Ausztriából

Ki­tört ablak és vér­nyo­mok a hóban - ez árul­ko­dik arról, mi tör­tént a káp­ta­lan­fai csa­ládi ház­ban.

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

A férfi csü­tör­tök este tá­madt a csa­ládra, élet­társa 3 éves húgát is élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette.

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Egy oszt­rák férfi je­lent meg élet­társa szü­le­i­nél, ahol fel­fog­ha­tat­lan dol­go­kat mű­velt.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál.