CÍMKE: 'káposzta'

Gasztrokaland Vecsésen

Gasztrokaland Vecsésen

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát?

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát, ká­posz­tás ré­test, ká­posz­tás ka­puc­nit, ká­posz­tás tész­tát...

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Nem vé­let­le­nül!

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Nem vé­let­le­nül, hi­szen drasz­ti­ku­san ala­csony szén­hid­rát­be­vi­tel mel­lett anyag­cse­rét fel­pör­gető zöld­sé­gek ké­pe­zik az ét­rend alap­ját. Az alap­re­cept most meg­újult, így még ha­té­ko­nyabb a fo­gyás! El­ké­szí­teni sem tart so­káig!

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

A híres ve­csési ká­poszta vá­ro­sá­ban igazi gasztro-ka­land­túra várja hét­vé­gén az ér­dek­lő­dő­ket.

A híres ve­csési ká­poszta vá­ro­sá­ban igazi gasztro-ka­land­túra várja hét­vé­gén az ér­dek­lő­dő­ket.

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Ilyen bi­zarr színű egész­sé­ges tur­mi­xot még biz­tos nem ittál! Mu­tat­juk, miről van szó, pró­báld ki min­den­képp!

Ilyen bi­zarr színű egész­sé­ges tur­mi­xot még biz­tos nem ittál! Mu­tat­juk, miről van szó.

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Biz­to­san örülni fogsz az öt­let­nek.

Ha te is sze­re­ted a sa­lá­tá­kat, biz­to­san örülni fogsz ennek az öt­let­nek. Hasz­náld tész­ta­ként a friss vi­ta­min­dús le­ve­le­ket! Lehet pa­la­csinta, pita, vagy akár iz­gal­mas te­kercs!

Igazi fogyó kúrabomba: így készül a téli zöldségfasírt!

Igazi fogyókúra bomba: így készül a téli zöldségfasírt!

Egy­szerű,gyors,olcsó!

A ká­poszta vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag, és sok­fé­le­kép­pen el­ké­szít­hető. Ez na­gyon finom fa­sírt, nem csak fo­gyó­kú­rá­zók­nak.

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral csúcs!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis! Rá­adá­sul na­gyon fi­no­ma­kat főz­hetsz be­lőle. Ezt nézd, ez csúcs!

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Gyógyerőt rejt ez a zöldség: 5 savanyú káposztás csúcskaja!

Gyógyerőt rejt a magyar zöldség: 5 savanyú káposztás csúcskaja!

A ká­posz­tá­nál nincs egész­sé­ge­sebb téli alap­anyag, pláne be­sa­va­nyítva!

Káposzta az ősz diétás csodafegyvere: 5 kiló mínusz 2 hét alatt

Káposzta az ősz diétás csodafegyvere: 5 kiló mínusz 2 hét alatt

Olcsó és ha­tá­sos fo­gyasz­tó­szer!

Olcsó és ha­tá­sos fo­gyasz­tó­szert ke­re­sel? Irány a zöld­sé­ges, ve­gyél egy nagy fej ká­posz­tát!

Itt a tél diétás nagyágyúja, a káposztapalacsinta!

Itt a tél diétás nagyágyúja, a káposztapalacsinta!

A ja­pá­nok egyik nagy ked­vence a ká­posz­ta­pa­la­csinta, amit ki­pró­bál­tunk és is­teni finom!

Köz­tu­dot­tan egész­sé­ge­sen ét­kez­nek a ja­pá­nok, akik a szusi és a halak mel­lett ér­de­kes módon a ká­posz­tát is sze­re­tik. Egyik nagy ked­ven­cük a ká­posz­ta­pa­la­csinta, amit ki­pró­bál­tunk és is­teni finom!

7 szuper diétás köret, ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz

7 szuper diétás köret, ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz

Ké­szíts egész­sé­ges zöld­sé­gek­ből íny­csik­landó kö­re­tet!

Ha di­é­tás és könnyű va­cso­rára vágysz, fe­lejtsd el a hiz­laló krump­lit! He­lyette ké­szíts egész­sé­ges zöld­sé­gek­ből íny­csik­landó és tar­tal­mas kö­re­tet!

Döbbenetes diétás étel készült! A káposztaropogóstól lehidalsz!

Döbbenetes diétás étel készült! A káposztaropogóstól lehidalsz!

Di­é­tás, gyors és finom! Kell ennél több? Ké­szíts végre va­lami új­don­sá­got a meg­szo­kott éte­le­i­den kívül!

Di­é­tás, gyors és finom! Kell ennél több? Ké­szíts végre va­lami új­don­sá­got a meg­szo­kott éte­le­i­den kívül!

Ezért tegyél káposztalevelet a könyöködre és a térdedre

Ezért tegyél káposztalevelet a könyöködre és a térdedre

Szen­ved­tél már éj­sza­ká­kon át ízü­leti fáj­da­lom­tól? Ne nyúlj azon­nal gyógy­sze­rek­hez! Lé­te­zik ter­mé­sze­tes meg­ol­dás erre. .

Hihetetlen, mennyi mindenre használhatsz egy fej káposztát!

Hihetetlen, mennyi mindenre használhatsz egy fej káposztát!

Hihetetlen, mennyi mindenre használhatsz egy fej káposztát!

Így káp­ráz­tasd el csa­lá­do­dat, ven­dé­ge­i­det: szer­ví­rozz ká­posz­tá­ban! Mu­tat­juk, mi­lyen fan­tasz­ti­kus öt­le­te­ket rejt ma­gá­ban ...

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a káposztával

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a káposztával

Mu­ta­tunk egy prak­ti­kát, ami­vel egy életre le­szá­mol­hatsz a her­nyók­kal.

Ha va­laha ter­mesz­tet­tél ká­posz­tát, akkor pon­to­san tud­ha­tod, mennyi prob­lé­mát okoz­nak a her­nyók.

Káposztatészta az új diétás őrület

Káposztatészta az új diétás őrület

Sze­ret­nél tész­tát enni, de fi­gyelsz az ala­kodra vagy nem sze­re­ted a lisz­tet? Pró­báld ki ezt az egész­sé­ges paleo re­cep­tet, mellyel tö­ké­le­te­sen he­lyet­te­sít­he­ted a tész­tát!

Sze­ret­nél tész­tát enni, de fi­gyelsz az ala­kodra vagy nem sze­re­ted a lisz­tet? Pró­báld ki ezt az egész­sé­ges paleo re­cep­tet, mellyel tö­ké­le­te­sen he­lyet­te­sít­he­ted a tész­tát!

Íme, a világ legolcsóbb diétás étele

Íme, a világ legolcsóbb diétás étele

Ha nem tudsz főzni, akkor is el tudod ké­szí­teni ezt az egy­szerű és na­gyon finom sült ká­posz­tát. A leg­jobb benne, hogy olcsó, nem hiz­lal és na­gyon egész­sé­ges.

Ha nem tudsz főzni, akkor is el tudod ké­szí­teni ezt az egy­szerű és na­gyon finom sült ká­posz­tát.

A legolcsóbb vitamint a piacon keresd

A legolcsóbb vitamint a piacon keresd

A ká­poszta a leg­egész­sé­ge­sebb és a leg­ol­csóbb hazai C-vi­ta­min­for­rás! Annyi vál­to­zata van, hogy ha min­den nap be­ve­ted, akkor sem unod meg.

Arány­lag ke­ve­set eszünk e hét­köz­napi zöld­ség­ből, pedig a ká­poszta a leg­egész­sé­ge­sebb és a leg­ol­csóbb hazai C-vi­ta­min­for­rás! Annyi vál­to­zata van, hogy ha min­den nap be­ve­ted, akkor sem unod meg.

Mit keres a kelkáposzta a melltartóban?

Mit keres a kelkáposzta a melltartóban?

SOS meg­ol­dás, ha po­ko­lian fáj!

Szop­ta­tás alatt po­koli fáj­dal­mat okoz a tej­láz­tól be­gyul­ladt mell. SOS meg­ol­dás kell ilyen­kor, gyógy­sze­rek nél­kül! Mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb prak­ti­ká­kat!

Veszélyben a töltött káposzta!

Veszélyben a töltött káposzta!

Ke­ve­sebb és drá­gább lesz idén min­den ká­posz­ta­féle. Kevés és túl jó mi­nő­ségű a ma­gyar ter­més - Eu­rópa fel­vá­sá­rolja a hazai zöld­sé­get.

Ke­ve­sebb és drá­gább lesz idén min­den ká­posz­ta­féle. Kevés és túl jó mi­nő­ségű a ma­gyar ter­més - Eu­rópa fel­vá­sá­rolja a hazai zöld­sé­get.

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Ha­té­kony fegy­ver a di­a­bé­tesz ellen!

A ká­posz­talé tö­ké­le­tes társ a di­é­tá­ban, segít szét­rob­ban­tani a le­ra­kó­dott zsír­sej­te­ket! Ha­té­kony fegy­ver lehet a di­a­bé­tesz meg­elő­zé­sére és ke­ze­lé­sére is!

Így főzz káposztát szagok nélkül

Így főzz káposztát szagok nélkül

Sze­re­ted a ká­posz­tát, de meg­ri­aszt a kony­hát be­töltő kel­le­met­len szag? Meg­van a ha­tá­sos el­len­szer, hogy bűz nél­kül ké­szítsd el a ked­venc éte­le­i­det.

Sze­re­ted a ká­posz­tát, de meg­ri­aszt a kony­hát be­töltő kel­le­met­len szag? Meg­van a ha­tá­sos el­len­szer, hogy bűz nél­kül ké­szítsd el a ked­venc éte­le­i­det.

Kínos belépő: cenzúrázták a világbajnok viccét!

Kínos belépő: cenzúrázták a világbajnok viccét!

Kínos for­du­lat a be­mu­tat­ko­zá­son.

Kínos for­du­la­tot vett a Man­ches­ter Uni­ted első német iga­zo­lá­sá­nak be­mu­tat­ko­zása. Az új fo­cista sa­já­tos poént sü­tött el egy in­ter­jú­ban.