CÍMKE: 'kapor'

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni, al­ta­tók nél­kül? Akkor ezt a teát idd el­al­vás előtt. Nem csak el­ál­mo­sít, de még az emész­té­se­det is rendbe teszi.

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni, al­ta­tók nél­kül? Akkor ezt a teát idd el­al­vás előtt. Nem csak el­ál­mo­sít, de még az emész­té­se­det is rendbe teszi. Ko­lesz­te­rin­csök­kentő, szál­ká­sít, férfi­ak­nál erő­síti a me­re­ve­dést. Egy­szó­val: cso­da­szer! A mag­ját is ér­de­mes el­rág­csálni

Most leesik az állad! Tudod miből készül a hamis tzaziki?

Most leesik az állad! Tudod miből készül a hamis tzaziki?

Az egyik leg­jobb di­é­tás étel!

Sok ember gyomra ér­zé­keny az ubor­kára, mert nehéz meg­emész­teni. Ezért most meg­mu­tat­juk, hogy lehet cuk­ki­ni­ből tzat­zi­kit ké­szí­teni.

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd! 10 nö­vényt mu­ta­tunk, amik együtt cso­dákra ké­pe­sek.

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

7 trükk, és tökéletes lesz a kovászos uborka

Imá­dod a ko­vi­u­bit? Itt az igazi!

Imá­dod a ko­vi­u­bit, de va­la­hogy sosem si­ke­rül tö­ké­le­tesre? Mu­tat­juk az arany­sza­bályt! Ha kö­ve­ted a le­írást, soha többé nem ron­tod el!

Van otthon kaprod? Életmentő lehet!

Van otthon kaprod? Életmentő lehet!

A kapor a ma­gyar konyha ked­velt és olcsó fű­szere. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kapor va­ló­já­ban egy na­gyon hasz­nos gyógy­nö­vény is.

A kapor a ma­gyar konyha ked­velt és olcsó fű­szere, a nyári ko­vá­szos uborka és tök­fő­ze­lék fon­tos alap­anyaga. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kapor va­ló­já­ban egy na­gyon hasz­nos gyógy­nö­vény is.

Ezért használj zöldfűszereket!

Ezért használj zöldfűszereket!

A jó idő ka­póra jön, hogy zöld­fű­sze­re­ket ül­tess kertbe, er­kélyre, ab­lakba.

A jó idő épp ka­póra jön, hogy zöld­fű­sze­re­ket ül­tess kertbe, er­kélyre, ab­lakba. Friss fű­sze­rek­kel a leg­unal­ma­sabb étel is mu­zsi­kálni fog tá­nyé­ro­don!