CÍMKE: 'kalória'

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

5 kalóriadús étel, amit akkor is enned kell, ha diétázol

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást, és azt, hogy min­den lát­szó­lag ka­ló­ria­dús ételt meg­pró­bálsz szám­űzni az ét­ren­ded­ből?

Unod a ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást, és azt, hogy min­den lát­szó­lag ka­ló­ria­dús ételt meg­pró­bálsz szám­űzni az ét­ren­ded­ből? Van egy jó hí­rünk, ezekre a vi­lá­gon semmi szük­ség! Sőt, van né­hány ka­ló­ria­dús étel, ame­lye­ket akkor is az ét­ren­ded ré­szévé kell ten­ned, ha fogyni akarsz - hidd el, egy­ál­ta­lán nem aka­dá­lyoz­zák a fe­les­le­ges kilók le­adá­sát.

Lehet, hogy túl nagy adagokat eszel? Megmutatjuk, mennyit kellene!

Lehet, hogy túl nagy adagokat eszel? Megmutatjuk, mennyit kellene!

Ha fogyni akarsz ál­ta­lá­ban az "egyél ke­ve­seb­bet" ta­ná­csot hal­lod elő­ször.

Ha fogyni akarsz ál­ta­lá­ban az "egyél ke­ve­seb­bet" ta­ná­csot fogod elő­ször hal­lani. De vajon mennyi­vel?

Nem megy a fogyókúra? Mutatjuk hol hibázol! 200 kalóriás fotók!

Nem megy a fogyókúra? Mutatjuk hol hibázol! 200 kalóriás fotók!

Sokan el­ke­se­re­dett di­é­tá­val pró­bál­nak meg­sza­ba­dulni fe­les­le­ges ki­ló­ik­tól, de mind­un­ta­lan ku­dar­cot val­la­nak.

Biztos, hogy ezeket az ételeket akarod enni?

Biztos, hogy ezeket az ételeket meg akarod enni?

Cso­dál­ko­zunk, ha egy­más után sza­lad­nak fel ránk a kilók.

Bele sem gon­do­lunk, hogy mennyit kel­lene mo­zog­nunk azért, hogy annyi ener­giát el­hasz­nál­junk, amennyi ezek­ben az éte­lek­ben van.

Jó hír: a gyaloglás több energiát éget, mint gondolnád!

Jó hír: a gyaloglás több energiát éget, mint gondolnád!

Azt hit­ted, gya­log­lás­sal nehéz a rád ra­kó­dott fe­les­leg­től meg­sza­ba­dulni? Ez vé­let­le­nül sincs így! Lehet, hogy sé­tálva is ren­ge­teg ka­ló­riát égetsz!

Azt hit­ted, gya­log­lás­sal nehéz a rád ra­kó­dott fe­les­leg­től meg­sza­ba­dulni? Ez vé­let­le­nül sincs így! Lehet, hogy sé­tálva több ka­ló­riát égetsz, mint azt a ko­rábbi szá­mí­tá­sok alap­ján va­laha is gon­dol­tad volna. Ér­de­mes extra ki­lo­mé­te­re­ket adnod a napi ru­ti­nod­hoz, ren­ge­te­get szá­mít!

Az 5 legjobb zsírégető, mely most is a konyhádban lapul

Az 5 legjobb zsírégető, mely már most is a konyhádban lapul

Fe­lejtsd el a drága táp­lá­lék­ki­egé­szí­tő­ket! Nem kell költ­sé­gekbe ver­ned magad, elég, ha ki­sé­tálsz a kony­hádba.

Fe­lejtsd el a drága táp­lá­lék­ki­egé­szí­tő­ket! Nem kell költ­sé­gekbe ver­ned magad, elég, ha ki­sé­tálsz a kony­hádba.

Számolod a kalóriákat, és mégsem fogysz? Ez lehet az oka!

Számolod a kalóriákat, és mégsem fogysz? Ez lehet az oka!

Ha egész­sé­ge­sen ét­ke­zel, jó úton jársz, de lehet, hogy ennyi még­sem elég. Vajon mi hi­ány­zik ahhoz, hogy leadd a fe­les­le­get?

Szex edzés helyett! Kövesd a módszert és gyorsan olvadnak a kilók!

Szex edzés helyett! Kövesd a módszert és gyorsan olvadnak a kilók!

Egy át­la­gos aktus köz­ben a férfi 100, a nő pedig 69 ka­ló­riát éget el. Kép­zeld el, ha nem egy át­la­gos együtt­lét­ről be­szé­lünk.

Így főzd a rizst, hogy ne hizlaljon!

Így főzd a rizst, hogy ne hizlaljon!

A rizs na­gyon finom, de saj­nos hiz­lal. Ám a tu­dó­sok most olyan öt­let­tel áll­tak elő, amely­től a ka­ló­riák fele el­tű­nik be­lőle. Így akkor sem kell fél­ned tőle, ha épp di­é­tá­zol.

A rizs na­gyon finom, de saj­nos hiz­lal. Ám a tu­dó­sok most olyan öt­let­tel áll­tak elő, amely­től a ka­ló­riák fele el­tű­nik be­lőle. Így akkor sem kell fél­ned tőle, ha épp di­é­tá­zol.

Takarítással több kalóriát égetsz, mint hinnéd!

Takarítással több kalóriát égetsz, mint hinnéd!

Gon­dol­tad volna?

Gon­dol­tad volna, hogy a di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szít­he­ted egy nagy­ta­ka­rí­tás­sal? Pedig így van!

50 nasi - 50 kalória alatt

50 nasi - 50 kalória alatt

Nas­solj bát­ran! Csak fi­gyelj oda, hogy mit és mennyit eszel!

Nas­solj bát­ran! Csak fi­gyelj oda, hogy mit és mennyit eszel! 50 tipp, hogy ne le­gyen bűn­tu­da­tod az esti té­vé­zés­nél!

Hihetetlen! Így vernek át a kalóriák!

Hihetetlen! Így vernek át a kalóriák!

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást a leg­több fo­gyó­kú­rá­ban nem tudod ki­ke­rülni. De most ki­de­rült, sok­kal ke­ve­sebb ka­ló­riát eszel meg, mint hin­néd! Szinte biz­tos, hogy eddig rosszul szá­mol­tál!

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tást a leg­több fo­gyó­kú­rá­ban nem tudod ki­ke­rülni. De most ki­de­rült, sok­kal ke­ve­sebb ka­ló­riát eszel meg, mint hin­néd! Szinte biz­tos, hogy eddig rosszul szá­mol­tál!