CÍMKE: 'kábítószer'

Kábítószeres alkohollal leitatták, majd megerőszakolták a lányt. Videó!

Kábítószeres alkohollal leitatták, majd megerőszakolták a lányt. Videó!

A Lon­don­ban élő ma­rok­kói férfi­a­kat a re­pü­lő­té­ren kap­ták el.

A Lon­don­ban élő ma­rok­kói férfi­a­kat a re­pü­lő­té­ren kap­ták el.

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Egy csó­na­ká­zótó mel­letti hét­végi ház­ban rak­tá­roz­ták a ká­bí­tó­szert.

Csó­na­ká­zó­tó­nál lévő hét­végi ház­ban rak­tá­ro­zott nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert két ka­zinc­bar­ci­kai férfi.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

In­dít­vá­nyoz­ták a le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást.

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Egy szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­ták el a férfit, aki ká­bí­tó­szert árult Mis­kol­con.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Hoppá, Majka kirúgta Curtist, ebből nagy botrány lesz

Drá­ma­ira si­ke­rült a sztár sze­gedi kon­certje, ebből még nagy bot­rány lesz.

Drá­ma­ira si­ke­rült a sztár sze­gedi kon­certje, ebből még nagy bot­rány lesz.

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt.

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Most kaptuk: Lecsapott a terrorelhárítás Debrecenben

Két és fél mil­lió fo­rint kész­pénzt, 900 eurót, 500 darab ex­tasy tab­let­tát, 20 gramm ko­ka­int, negy­ven tő vad­ken­dert, va­la­mint három vö­dör­ben közel 3 és fél ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát fog­lal­tak le.

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel, David Bowie-val és Fred­die Merc­ury-val.

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

Ilyen pancser autósokat még nem láttál: így buktak le a droggal

A rend­őrök el­fog­tak két férfit Sop­ron­ban, akik­nél ká­bí­tó­szer­gya­nús anya­got ta­lál­tak.

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

Kö­z­úti el­len­őr­zés során fog­ták el.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra.

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Youtube-videókon próbálták ki a drogokat ezek a tinédzserek!

Tu­do­má­nyos cél­lal pró­bál­ták ki a sze­re­ket, me­lye­ket ala­po­san ki is ele­mez­tek.

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Nagy a baj a szexi szupermodellel, dagad a botrány

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves. Egy napot zár­ká­ban töl­tött.

Lehet, hogy ez már a kar­ri­er­jé­nek is véget vet, pedig még csak 21 éves. Egy napot zár­ká­ban töl­tött.

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Letartóztatta a rendőrség a világhírű sztármodellt

Nem gon­dolta volna a ki­fu­tók sztárja, hogy egy bu­li­ból vi­szik el az egyen­ru­há­sok.

Nem gon­dolta volna a ki­fu­tók sztárja, hogy egy bu­li­ból vi­szik el az egyen­ru­há­sok.

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Hatalmas drogmaffiát kapcsoltak le a rendőrök Nógrádban

Nem elég, hogy el­lep­ték Nóg­rád me­gyét, még to­vábbi 9 me­gyé­ben te­vé­keny­ked­tek a drog­gal ke­res­kedő bűn­banda tag­jai.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Ka­rá­csony előtti nagy drog­fo­gá­sok.

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Az el­múlt na­pok­ban egy­mást érték a nagy drog­fo­gá­sok.

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. Nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló, mint a drog­nál...

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. A brit őrü­let kap­csán arra fi­gyel­mez­tet­nek a ma­gyar szak­em­be­rek, hogy nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló, mint a drog­nál...

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá.

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá. Végül a men­tők mel­lett a rend­őr­ség is meg­je­lent az üz­let­ben. Hamar ki­de­rült, hogy az üzlet al­kal­ma­zott­já­nál elkél az or­vosi se­gít­ség.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője a szí­nész­nek.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész, de ő nem ap­rózta el.

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Gyilkosság történt az egyetemen, egy rendőr az áldozat

Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Esé­lye sem volt a túl­élésre annak a rend­őr­nek, aki az egyik ká­bí­tó­sze­rező di­á­kot akarta a ka­pi­tány­ságra kí­sérni - a fi­a­tal le­lőtte őt.

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Jól kifőzték, hajókonyha alá rejtették a több tonna drogot

Nem ap­róz­ták el a drog­csem­pé­szek. Döb­be­ne­tes mennyi­ségű ká­bí­tó­szerre buk­kan­tak a ha­tó­sá­gok az eu­ró­pai par­tok­nál.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le a két­sze­res olim­piai ezüst­ér­mest. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Her­czeg Zoli nem vic­cel új da­rab­ja­i­val.

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Tö­ké­le­te­sen fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra: há­rom­mil­lió fo­rint ér­tékű ma­ri­hu­á­nát akar­tak zsebre vágni.