CÍMKE: 'juventus'

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Meg­van a Ju­ven­tus új edzője.

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere.

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar foci hétköznapjait

Piás világsztár dobhatja föl balhéival a magyar foci hétköznapjait

Alap­ta­lan pletyka vagy sem, min­den­kép­pen ér­de­mes fog­lal­kozni vele. Kis­pestre tart Bendt­ner?

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Megtalálták Ronaldo edzőjét, csak még van egy kis dolga

Megtalálták Ronaldo edzőjét, csak még van egy kis dolga

Ang­li­á­ból tér­het vissza Olasz­or­szágba a szak­em­ber. A hi­va­ta­los be­je­len­tésre jövő héten ke­rül­het sor.

Ang­li­á­ból tér­het vissza Olasz­or­szágba a szak­em­ber. A be­je­len­tésre jövő héten ke­rül­het sor.

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Be­telt a pohár a Man­ches­ter City spa­nyol edző­jé­nél. Pep Gu­ar­diola re­a­gált a plety­kákra.

Be­telt a pohár a Man­ches­ter City spa­nyol edző­jé­nél. Pep Gu­ar­diola re­a­gált a plety­kákra.

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tust.

Olasz­or­szág­ban meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tát. Cris­ti­ano Ro­naldo baj­noki cím­mel zárta az első sze­zon­ját.

Durva pletyka, Ronaldo saját magának választ edzőt

Durva pletyka, Ronaldo saját magának választ edzőt

A por­tu­gál vi­lág­sztár dol­go­zott már a tré­ner­rel, aki­vel si­ke­res is volt. Vajon a ve­ze­tők hall­gat­nak a por­tu­gál sztárra?

A por­tu­gál vi­lág­sztár dol­go­zott már a tré­ner­rel, aki­vel si­ke­res is volt. Vajon a ve­ze­tők hall­gat­nak a por­tu­gál sztárra?

Most jött a hír, sztárklub vinné a magyar focistát

Most jött a hír, sztárklub vinné a magyar focistát

Mil­li­ár­do­kat sem saj­nál­ná­nak érte.

Mil­li­ár­do­kat sem saj­nál­ná­nak érte. Már az olasz baj­nok­ság ne­gyede sor­ban áll Szo­bosz­lai Do­mi­ni­kért.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár in­ter­jút adott.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo 8 éves kisfiára

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo 8 éves kisfiára

Nagy fel­tű­nést kel­tett a sztár­pa­lánta. Nem csak a nagy­ma­mája kí­sérte el a né­met­or­szági kö­lyök fo­ci­tor­nára.

Nagy fel­tű­nést kel­tett a sztár­pa­lánta. Nem csak a nagy­ma­mája kí­sérte el a né­met­or­szági kö­lyök fo­ci­tor­nára.

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket.

Ronaldóval nem könnyű, kínlódik mellette a csapattársa

Ronaldóval nem könnyű, kínlódik mellette a csapattársa

Őszinte val­lo­más.

Úgy fest, nem min­denki sze­ret együtt ját­szani az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gó­val, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val.

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

El­árulta a baj­noki ün­nep­lés köz­ben.

Máris tá­vo­zik a Ju­ven­tus­tól a csú­fos Baj­no­kok Li­gája-ki­esése miatt csa­ló­dott szu­per­sztár? El­árulta a baj­noki ün­nep­lés köz­ben.

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Fran­cia­or­szág­ból jött a hír. A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo nem min­den­napi si­kert ara­tott a Ju­ven­tus tag­ja­ként.

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo nem min­den­napi si­kert ara­tott a Ju­ven­tus tag­ja­ként.

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Máris Cris­ti­ano Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az ola­szok.

Habár még egy éve sem ját­szik Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek.

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

He­lyette ka­pott va­lami mást.

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Régi ba­rát­ság az övék. Olasz­or­szági kIál­lí­tá­son sze­re­pel­nek a róla ké­szült képek.

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból. Ki­ürí­tet­ték a kör­nyé­ket, le­fúj­ták a csa­pat edzé­sét.

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból. De mi köze a Den Haag-szur­ko­lók­nak az Ajax-Ju­ven­tus meccs­hez?

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Nem bírt ma­gá­val né­hány druk­ker.

Né­hány hol­land druk­ker tű­zi­já­té­kot ren­de­zett a Ju­ven­tus szál­lo­dá­já­nál. Ko­ráb­ban a Real Mad­rid szu­per­sztár­jait sem hagy­ták békén.

Máris imádják a Juventusnál a magyar kapust

Máris imádják a Juventusnál a magyar kapust

Senkó Zsom­bor szor­gal­ma­san tanul.

Senkó Zsom­bor szor­gal­ma­san ta­nulja az olasz nyel­vet, és ke­mé­nyen edz.

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét.

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét. Bu­da­pes­ten ta­nul­má­nyoz­ták a já­té­kát.

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Tudta, mi lesz a Juve-At­lé­ti­cón.

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

A por­tu­gál fut­bal­lista obsz­cén gesz­tus­sal ün­ne­pelte az At­lé­tico Mad­rid el­leni trip­lá­ját, ezért min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

A ma­gyar rap­per rosszul vi­selte, hogy ked­venc csa­pata ki­esett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

A ma­gyar rap­per rosszul vi­selte, hogy ked­venc csa­pata ki­esett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Eddig bírta a titkolózást, világgá kürtölte büszkeségét a legenda

Eddig bírta a titkolózást, világgá kürtölte büszkeségét a legenda

Del Piero csak most árulta el, hogy ta­valy nyár óta klub­tu­laj­do­nos. Évek múl­tán vissza­tért imá­dott sport­ágá­hoz.

Apja miatt kívánják a halálát egy kislánynak

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle.

Diego Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle. Ké­sőbb he­lyet­tük is el­né­zést kér­tek a töb­biek.

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

A meccs hőse volt, aztán... Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek iránta.

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt, rá­adá­sul immár Cris­ti­ano Ro­nal­dó­hoz ha­son­lít­ják.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ez a meseszép aktmodell tehet Cristiano Ronaldo és a Juventus válságáról

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo és a Juventus válságáról

Ma­nu­ela va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz baj­nok­ság­ban.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen.

Sztárklubok állnak sorba a fiatal magyar focistáért

Sztárklubok állnak sorba a fiatal magyar focistáért

Újabb és újabb klu­bok je­lent­kez­nek.

Újabb és újabb klu­bok je­lent­kez­nek be a 18 éves ma­gyar lab­da­rú­góért.

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban. A sta­tisz­ti­kai mu­ta­tója konk­ré­tan 0 szá­za­lé­kon áll.

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Az olasz lab­da­rúgó-csa­pat a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás há­lóőrét, Senkó Zsom­bort sze­melte ki.

Az olasz lab­da­rúgó-csa­pat a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás há­lóőrét, Senkó Zsom­bort sze­melte ki.

Bombahír, Ronaldo mellett köthet ki a magyar focisztár

Bombahír, Ronaldo mellett köthet ki a magyar focisztár

A Ju­ven­tus kí­ván­ság­lis­tá­ján Szo­bosz­lai Do­mi­nik neve is sze­re­pel. Egy jó ta­va­szi sze­zon sokat ér­hetne neki.

A Ju­ven­tus kí­ván­ság­lis­tá­ján Szo­bosz­lai Do­mi­nik neve is sze­re­pel. Egy jó ta­va­szi sze­zon­nal to­vább nö­vel­heti az esé­lyeit fi­a­tal te­het­sé­günk.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést

Ked­den állt bí­ró­ság elé a Ju­ven­tus öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett.

Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott. Talán nem kel­lett volna...

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

Szegény Ibrahimovic, most nagyon rosszkor nyitotta ki a száját!

Szegény Ibrahimovic, most nagyon rosszkor nyitotta ki a száját!

A svéd csa­tár ál­ta­lá­ban vic­ce­set mond, most azon­ban ak­kora ön­gólt lőtt, mint ide Los An­ge­les.

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

A fo­cis­tát az edzés előtt fo­tóz­ták.

Cris­ti­ano Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját a pén­teki edzés előtt kap­ták len­cse­végre.

Súlyos veszteség, Cristiano Ronaldo óriásit bukott

Súlyos veszteség, Cristiano Ronaldo óriásit bukott

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója el­adta ang­liai vil­lá­ját. Jó­ko­rát bu­kott az üz­le­ten.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója el­adta ang­liai vil­lá­ját. Jó­ko­rát bu­kott az üz­le­ten.

Vallomás, súlyos depresszióval küzdött a világbajnok legenda

Vallomás, súlyos depresszióval küzdött a világbajnok legenda

Pá­nik­be­teg­ség­gel és de­presszi­ó­val küz­dött a vi­lág­baj­nok olasz le­genda, Gi­an­luigi Buffon.

Pá­nik­be­teg­ség­gel és de­presszi­ó­val küz­dött a vi­lág­baj­nok olasz le­genda, Gi­an­luigi Buffon.

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

Ro­naldo remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus já­té­ko­sa­ként is remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Tör­té­nel­met írt a por­tu­gál sztár.

So­ro­zat­ban a he­te­dik ide­gen­beli olasz baj­no­ki­ján is a ka­puba ta­lált. Ilyenre rajta kívül még senki nem volt képes az első olasz­or­szági sze­zon­já­ban.

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye, amit adó­csa­lás miatt in­dí­tot­tak el­lene.

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Ko­moly dön­tést ho­zott.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Az egyik szur­ko­lót azo­no­sí­tot­ták.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt.

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Ebből balhé lesz, keményen beszólt Ronaldónak a szőke szépség

Ebből balhé lesz, keményen beszólt Ronaldónak a szőke szépség

Wanda Nara sze­rint a férje, Mauro Icardi több le­he­tő­sé­get ér­de­melne.

Wanda Nara sze­rint a férje, Mauro Icardi leg­alább olyan tel­je­sít­ményre képes, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

Cristiano Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja szelfi­zett egyet.

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja nem jött za­varba, és lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. Még a biz­ton­sági őrök sem je­len­tet­tek gon­dot.

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

A Ju­ven­tus el­nöke ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

A Ju­ven­tus el­nöke azon­nal ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után. A já­té­kos vá­la­sza és ma­ga­tar­tása vi­szont meg­nyug­tatta.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

A fo­cista meg­törte a csen­det.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják. A Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája meg­törte a csen­det és az in­ter­ne­ten re­a­gált a sú­lyos ál­lí­tásra.

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Nemi erő­szak­kal vá­dol­ják.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis nemi erő­szak­kal vá­dol­ják. Ügy­véd­je­i­vel máris lép­tek az ügy­ben.

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt 2005-ben.

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt 2005-ben.

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

A Ju­ven­tus por­tu­gál lab­da­rú­gója piros lapot ka­pott a Va­len­cia el­leni Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

A Ju­ven­tus por­tu­gál lab­da­rú­gója piros lapot ka­pott a Va­len­cia el­leni Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A spa­nyol sztár is Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A spa­nyol sztár is Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Újabb pofont kapott Cristiano Ronaldo

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor.

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor. Ser­gio Ramos ér­de­kes re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Ezt a videót nézi az egész világ, Ronaldo pedig csak zokog

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár?

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár fo­cista, akit ki­ál­lí­tot­tak a lab­da­rúgó-mér­kő­zés­ről?

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Az edzője előre meg­jó­solta.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ro­naldo jól érzi magát To­ri­nó­ban.

Cris­ti­ano Ro­naldo jú­li­us­ban el­hagyta a Real Mad­ri­dot és a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tá­hoz szer­ző­dött.

Valami nem stimmel Ronaldóval, csalódottak a szurkolók

Valami nem stimmel Ronaldóval, csalódottak a szurkolók

Sze­ren­csére van a Ju­ven­tus­ban olyan csa­tár, aki el­végzi a por­tu­gál fel­ada­tát.

Sze­ren­csére van a Ju­ven­tus­ban olyan csa­tár, aki el­végzi a por­tu­gál fel­ada­tát.

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott.

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Üzent a Juve edzője.

Olyan be­je­len­tést tett a Ju­ven­tus ve­ze­tő­edzője, ami­nek aligha fog örülni Cris­ti­ano Ro­naldo.

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

A por­tu­gál sztár a hét­vé­gén mu­tat­ko­zik be tét­meccsen.

A por­tu­gál sztár a hét­vé­gén mu­tat­ko­zik be tét­meccsen. Vajon nyerni fog a Ju­ven­tus?

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot.

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot a kulcs­em­be­rek. Úgy fest, tel­je­sen szét­esik a sztár­csa­pat.

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Nem bánt kesz­tyűs kéz­zel vele.

A Ju­ven­tus új já­té­kosa, aki egy­előre még nem lé­pett pá­lyára az olasz csa­pat­tal, nem bánt kesz­tyűs kéz­zel a ba­rát­nő­jé­vel, Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét.

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél, az öt­szö­rös arany­lab­dás ki­rob­banó for­má­ban van.

Döbbenetes dolog derült ki Cristiano Ronaldo fizetésével kapcsolatban

Döbbenetes dolog derült ki Cristiano Ronaldo fizetésével kapcsolatban

A por­tu­gál csil­lag 31 mil­lió eu­ró­val csúcs­tartó lett.

A por­tu­gál csil­lag 31 mil­lió eu­ró­val csúcs­tartó lett, Olasz­or­szág­ban a kö­ze­lébe sem érnek.

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Ezt se gon­dolta Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott. Véget ért a Ju­ven­tus sztár­iga­zo­lá­sá­nak pi­he­nője, de a szur­ko­lók elől még buj­kál.

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

A né­me­tek sze­rint kacsa a hír.

Csak irigy­ked­nek mi­atta Mün­chen­ben, vagy tény­leg ordas nagy kamu volt? A né­me­tek sze­rint kacsa az egész vi­lág­saj­tót be­járt hír.

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.