CÍMKE: 'jogsértés'

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

Jog­sértő módon hasz­nál­ják fel fi­ze­tett Fa­ce­book-hir­de­té­se­i­ben a Brian élete című film egy je­le­ne­tét.

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

500 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eurót köl­töt­tek el így az eu­ró­pai pol­gá­rok adó­já­ból.

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000-es évek si­ker­csa­pata körül. A ze­ne­kar két tagja hét évvel ez­előtt ve­szett össze.

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000- es évek si­ker­csa­pata körül. A ze­ne­kar két tagja hét évvel ez­előtt ve­szett össze, azóta foly­tat­ták külön úton foly­tat­ják.

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa a Mokka hét­fői adá­sá­ban újabb vá­dak­kal il­lette.

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa újabb vá­dak­kal il­lette.

Hajdú Péter kiakadt, itt a bizonyíték a súlyos jogsértésre

Hajdú Péter kiakadt, itt a bizonyíték a súlyos jogsértésre

A ra­jon­gók­ról kért se­gít­sé­get!

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­ról kért se­gít­sé­get!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Dur­ván poros, pók­há­lós, pe­né­szes pék­ség­ben sült a ke­nyér le­járt sza­va­tos­ságú alap­anya­gok­ból.

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

Berki, Ale­kosz, Győ­zike. Ők hár­man biz­to­san tart­hat­nák a mar­ku­kat jus­su­kért.

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Egy perc nyugta sincs a trom­bi­tás­nak, mióta ha­za­tért me­xi­kói álom­nya­ra­lá­sá­ról.