CÍMKE: 'jogsértés'

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Dur­ván poros, pók­há­lós, pe­né­szes pék­ség­ben sült a ke­nyér le­járt sza­va­tos­ságú alap­anya­gok­ból.

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

Berki, Ale­kosz, Győ­zike. Ők hár­man biz­to­san tart­hat­nák a mar­ku­kat jus­su­kért.

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Egy perc nyugta sincs a trom­bi­tás­nak, mióta ha­za­tért me­xi­kói álom­nya­ra­lá­sá­ról.