CÍMKE: 'jogsértés'

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Az ötlet nem volt rossz és a meg­va­ló­sí­tás is jól si­ke­rült...

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000-es évek si­ker­csa­pata körül.

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa a Mokka hét­fői adá­sá­ban újabb vá­dak­kal il­lette.

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa újabb vá­dak­kal il­lette.

Hajdú Péter kiakadt, itt a bizonyíték a súlyos jogsértésre

Hajdú Péter kiakadt, itt a bizonyíték a súlyos jogsértésre

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­ról kért se­gít­sé­get! Már nem elő­ször for­dul elő vele ilyesmi...

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­ról kért se­gít­sé­get! Már nem elő­ször for­dul elő vele ilyesmi...

Súlyos jogsértés, visszaéltek Hajdú Péter és gyerekei képmásával

Súlyos jogsértés, visszaéltek Hajdú Péter és gyerekei képmásával

A mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­tól kért se­gít­sé­get.

A mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­tól kért se­gít­sé­get.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Dur­ván poros, pók­há­lós és pe­né­szes bu­da­pesti pék­ség­ben sü­töt­ték a ke­nye­ret le­járt sza­va­tos­ságú alap­anya­gok­ból

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

Milliókkal károsítja meg a celebeket a magyar cég!

En­ge­dély nél­kül rek­lá­moz­nak velük.

Berki, Ale­kosz, Győ­zike. Ők hár­man biz­to­san tart­hat­nák a mar­ku­kat jus­su­kért, de fil­mes jo­go­kat is sér­tett a cég.

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Nagy a baj: Aljas összeesküvést szőttek Lajcsi ellen!

Egy perc nyugta sincs a trom­bi­tás­nak.

Egy perc nyugta sincs a trom­bi­tás­nak, mióta ha­za­tért me­xi­kói álom­nya­ra­lá­sá­ról. Most egy is­me­ret­len zsa­roló pró­bálja csőbe húzni.