CÍMKE: 'jegygyűrű'

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

A ze­nész arcán őszinte meg­le­pe­tés lát­szott, ami­kor meg­mu­tat­tuk neki lánya fo­tó­ját.

Titokban újra megházasodott Koko, részletek a sztár esküvőjéről

Titokban újra megházasodott Koko, részletek a sztár esküvőjéről

Az egy­kori profi bok­szoló na­gyon bol­dog új csa­lád­já­ban, egy­éves kisfiát is min­den­hova ma­gá­val viszi.

Spirituális szimbólumok, melyet csak kevesen ismernek EZO

Spirituális szimbólumok, melyet csak kevesen ismernek

Spirituális szimbólumok, melyet csak kevesen ismernek

Kö­rül­vesz­nek ben­nün­ket, és akkor is hat­nak ránk, ha nem tu­dunk róluk. Is­merd meg őket, és élj velük tu­da­to­san.

Kö­rül­vesz­nek ben­nün­ket, és akkor is hat­nak ránk, ha nem tu­dunk róluk. Élj velük tu­da­to­san.

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban a fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dellt szil­vesz­ter éjjel le­he­tett az ék­szer nél­kül látni, pedig au­gusz­tus óta egy­szer sem vette le azt.

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Furcsa módját választotta a továbblépésnek Mariah Carey

Furcsa módját választotta a továbblépésnek Mariah Carey, így felejt

Egy elég ér­té­kes do­log­tól vált meg, ami a volt vő­le­gé­nyére em­lé­kez­tette.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Kü­lö­nös fény­képre buk­kan­tunk Iszak Esz­ter Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kü­lö­nös és ki­fe­je­zet­ten be­szé­des fény­képre buk­kan­tunk Iszak Esz­ter Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Nagy nap a mai az éle­té­ben.

A csi­nos mo­dell a vő­le­gé­nyé­vel, Pé­ter­rel együtt osz­to­zik az öröm­ben.

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek.

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Bizarr húzás, postán küldte vissza jegygyűrűjét Meghan Markle

Meg­le­he­tő­sen ér­zé­ket­le­nül cse­le­ke­dett a gyö­nyörű meny­asszony.

Kö­ve­tőit is meg­lepte, meg­le­he­tő­sen ér­zé­ket­le­nül cse­le­ke­dett a gyö­nyörű meny­asszony.

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Gyötrelmes pillanatokat élt át Vámos Erika

Gyötrelmes pillanatokat élt át Vámos Erika

A pi­he­nést be­ár­nyé­kol­ták a tör­tén­tek.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye pi­he­né­sét jócs­kán be­ár­nyé­kol­ták a tör­tén­tek.

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Shane Tusup még bízik a há­zas­sá­guk­ban, mi­köz­ben Hosszú Ka­tinka már nem? Erre utal az, hogy amíg a férfi hordja az ék­szert, az olim­piai baj­nok úszó ujján már hiába ke­res­sük azt. Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Edzés­vi­deón tűnt fel Ka­tinka férje.

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Weisz Fanni

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Weisz Fanni

Már három hó­napja meny­asszony..

Sze­relme, Péter három hó­nap­pal ez­előtt kérte meg a siket mo­dell kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott: Vajon miért vi­selte sza­kí­tása után is csil­logó jegy­gyű­rű­jét?

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott: Vajon miért vi­selte sza­kí­tása után is csil­logó jegy­gyű­rű­jét?

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

A férfi pénzt és ék­szert is lo­pott moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nagy­ma­má­já­tól, a bí­ró­sági fel­szó­lí­tás el­le­nére sem eny­hül meg.

Nem hordja jegygyűrűjét, és külön alszik a legendás tévés

Nem hordja jegygyűrűjét, és külön alszik a legendás tévés

Har­minc éve al­kot­nak egy párt.

Har­minc éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel Szil­ágyi János, de nem al­szik egy ágy­ban fe­le­sé­gé­vel a le­gen­dás tévés.

Méregdrága jegygyűrű csillog Szabó Zsófi ujján - Fotó!

Méregdrága jegygyűrű csillog Szabó Zsófi ujján - Fotó!

Kü­lön­le­ges ka­ri­ka­gyű­rűt visel es­kü­vője napja óta. Káp­rá­za­tos lát­ványt nyújt a gyö­nyörű ék­szer.

Kü­lön­le­ges ka­ri­ka­gyű­rűt visel es­kü­vője napja óta. Káp­rá­za­tos lát­ványt nyújt a gyö­nyörű ék­szer.

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

A 33 éves szép­ség­ről ké­szült árul­kodó fotók után újra fel­röp­pent a pletyka, hogy van egy el­tit­kolt csa­ládja...

A 33 éves szép­ség­ről ké­szült árul­kodó fotók után újra fel­röp­pen­tek a plety­kák.

Őszinte vallomás: Szabó Zsófi ezért csalódott a párjában

Őszinte vallomás: Szabó Zsófi ezért csalódott a párjában

Nem vál­hat va­lóra az álma.

A mű­sor­ve­ze­tőnő leg­na­gyobb álma éppen párja miatt nem vál­hat va­lóra...

Kiderült az igazság Joshi Bharat válásáról!

Kiderült az igazság Joshi Bharat válásáról!

A mű­sor­ve­zető el­árulta, miért nem hordja a jegy­gyű­rű­jét.

A mű­sor­ve­zető el­árulta, mi az oka annak, hogy nem hordja a jegy­gyű­rű­jét.

Minden rendbe jött? Ismét hordja a jegygyűrűjét Sarka Kata!

Minden rendbe jött? Ismét hordja a jegygyűrűjét Sarka Kata!

Le­g­újabb fo­tó­ján sej­tel­me­sen el­rej­tett üze­net­tel jel­zett az értük ag­gó­dók­nak.

Le­g­újabb fo­tó­ján sej­tel­me­sen el­rej­tett üze­net­tel jel­zett az értük ag­gó­dók­nak.

Élő adásban veszett össze nejével Sebestyén Balázs

Élő adásban veszett össze nejével Sebestyén Balázs

Foly­tat­ták, amit a hét­vé­gén el­kezd­tek.

Vagy in­kább csak foly­tat­ták, amit a hét­vé­gén el­kezd­tek ott­hon a mű­sor­ve­zető hi­bája miatt. Nem csi­tul­tak a ke­dé­lyek a mű­sor­ban sem.

Ilyen cuki lánykérést még biztos nem láttál! - Videó

Ilyen cuki lánykérést még biztos nem láttál! - Videó

A lány azon­nal igent mon­dott.

A férfi egy­na­pos kis­lá­nya se­gít­sé­gé­vel kérte meg ked­vese kezét. Az anyuka na­gyon meg­le­pő­dött a nem szok­vá­nyos ké­ré­sen, de azon­nal igent mon­dott.

Felesége eljegyezte Lajcsit: gyűrűt húzott az ujjára

Felesége eljegyezte Lajcsit: gyűrűt húzott az ujjára

Ro­man­ti­kus pil­la­na­to­kat él­he­tett át.

A ze­nész ro­man­ti­kus pil­la­na­to­kat él­he­tett át a 125 napos fog­ság után. Csak egy cet­lire írt üze­net tar­totta benne a bör­tön­ben a lel­ket.