CÍMKE: 'jazz'

Most közölték a gyászhírt: otthonában hunyt el a legendás zenész

Most közölték a gyászhírt: otthonában hunyt el a legendás zenész

A jazz mű­fa­ját tel­je­sen át­ala­kító zon­go­ris­tát 89 éves ko­rá­ban érte a halál.

A jazz mű­fa­ját tel­je­sen át­ala­kító zon­go­ris­tát 89 éves ko­rá­ban érte a halál.

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Ott­ho­ná­ban hunyt el Wal­ter Be­c­ker, a Ste­ely Dan nevű ze­ne­kar ala­pí­tója.

Ott­ho­ná­ban hunyt el Wal­ter Be­c­ker, a Ste­ely Dan nevű le­gen­dás jazz-rock ze­ne­kar egyik ala­pí­tója.

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ren­ge­teg srác örülne...

Ren­ge­teg srác örülne, ha a nap­tár­díva gyö­nyörű ka­masz­lá­nya körül le­gyes­ked­hetne, de erre már nem sok esély mu­tat­ko­zik.

A klasszikus New York-i jazz legjobbjai Budapesten!

A klasszikus New York-i jazz legjobbjai Budapesten!

A The Hot Sar­di­nes elő­ször kon­cer­te­zik Ma­gyar­or­szá­gon jú­lius 7-én.

Broadway a Margitszigeten!

Broadway a Margitszigeten!

Ame­rika egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb da­rabja csen­dül fel!

A New York City Opera egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb da­rabja csen­dül fel a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vá­lon!

Itt hűtsd le magad a hétvégén!

Itt hűtsd le magad a hétvégén!

Vétek lenne a négy fal kö­zött ma­radni...

Az utolsó nyári hét­vége kö­vet­ke­zik! Vétek lenne a négy fal kö­zött ma­radni a szik­rázó nap­sü­tés­ben! Össze­szed­tünk pár tip­pet, mit is csi­nálj hét­vé­gén!

7. Ózdi Jazzparádé - jubileumi Hooligans-koncerttel

7. Ózdi Jazzparádé - jubileumi Hooligans-koncerttel

Igazi sztár­pa­rádé vár­ható május végén Ózdon, a két­na­pos jazz­fesz­ti­vá­lon.