CÍMKE: 'iskolabusz'

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Így mentette meg a buszsofőr a figyelmetlen diák életét! - videó

Hős­ként ün­nep­lik a kör­nyék­be­liek a so­főrt, aki egé­szen egy­sze­rűen csak kö­rül­te­kintő volt.

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

51 gye­rek uta­zott a bu­szon, kö­zü­lük ti­zen­né­gyet kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Szörnyű baleset történt: Szakadékba zuhant egy iskolabusz, 23 halott

Szörnyű baleset történt: Szakadékba zuhant egy iskolabusz, 23 halott

Sza­ka­dékba csa­pó­dott egy di­á­ko­kat és ta­ná­ro­kat szál­lító busz pén­te­ken.

Sza­ka­dékba csa­pó­dott egy di­á­ko­kat és ta­ná­ro­kat szál­lító busz pén­te­ken, 23-an meg­hal­tak.

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít, a min­ta­pro­jekt a II. ke­rü­let­ben kez­dő­dik el 2019-ben

Iskolabusz-hálózat lesz Magyarországon

Iskolabusz-hálózat lesz hazánkban

Két éven belül épül ki a hazai há­ló­zat - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. Azt is hoz­zá­tette, hogy 115 darab új au­tó­busz állt for­ga­lomba itt­hon eddig.

Két éven belül épül ki a hazai há­ló­zat - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. Azt is hoz­zá­tette, hogy 115 darab új au­tó­busz állt for­ga­lomba itt­hon eddig.

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, és utána sem mehet olyan he­lyekre, ahol gye­re­kek van­nak.

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor az őket szál­lító busz ka­ram­bo­lo­zott.

Durva videó érkezett a New York-i támadásban összetört iskolabuszról

Durva videó érkezett a New York-i támadásban összetört iskolabuszról

Az ame­ri­kai vá­ros­ban ked­den tör­tént me­rény­let, az em­be­rek közé hajtó autó pedig egy is­ko­la­buszt is el­ta­lált.

Robbanás hallatszott: lángoló iskolabuszhoz rohantak a lakók

Robbanás hallatszott: lángoló iskolabuszhoz rohantak a lakók

A bu­szon elő­ször fel­csap­tak a lán­gok, majd nem sok­kal ké­sőbb fel is rob­bant.

Nagykállói iskolabusz-tragédia: dermesztő videó a helyszínelésről

Nagykállói iskolabusz-tragédia: dermesztő videó a helyszínelésről

Még a leg­ru­ti­no­sabb men­tő­sö­ket is pró­bára tette a két ha­lot­tat kö­ve­telő bal­eset lát­vá­nya.