CÍMKE: 'irigy hónaljmirigy'

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Hónaljmirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát.

Szerelemre vágyik a balesete óta nyomorgó Ambrus Zoltán!

Szerelemre vágyik a balesete óta nyomorgó Ambrus Zoltán!

Az al­kalmi mun­kák­ból élő sztár élete több mint 10 éve vett drá­mai for­du­la­tot.

Még érezte a párizsi terror nyomait a magyar sztárpár

Még érezte a párizsi terror nyomait a magyar sztárpár

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, Varga Győző meg­le­pe­tés-uta­zásra vitte fe­le­sé­gét a fran­cia fő­vá­rosba.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, Varga Győző meg­le­pe­tés-uta­zásra vitte fe­le­sé­gét a fran­cia fő­vá­rosba.

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Sokat el­mond ha­zánk íz­lé­sé­ről.

Idén ismét ki­de­rült, hogy a ma­gyar ne­vetni sze­ret a leg­in­kább, és min­dig a könnyed szó­ra­ko­zást ke­resi.

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

Au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek Sipos To­miék, ami­kor éppen egy kon­cert­jükre tar­tot­tak. Egy vad­disznó ug­rott ki az au­tó­juk elé.

Óriási botrány várható a Sztárban sztár adásában

Óriási botrány várható a Sztárban sztár adásában

Varga Győző ugyanis ke­mény vá­dak­kal il­lette Maj­kát, aki biz­to­san nem hagyja majd szó nél­kül a durva ki­je­len­té­se­ket.

Varga Győző ugyanis ke­mény vá­dak­kal il­lette Maj­kát, aki biz­to­san nem hagyja majd szó nél­kül a durva ki­je­len­té­se­ket.

Rendesen megkapták a magukét Fluorék - Videó

Rendesen megkapták a magukét Fluorék - Videó

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy leg­újabb klip­jé­ben ko­runk leg­na­gyobb ma­gyar pop­sztár­jait fi­gu­ráz­zák ki.

Alkalmi munkából él az Irigy Hónaljmirigy egykori alapítója

Alkalmi munkából él az Irigy Hónaljmirigy egykori alapítója

Amb­rus Zol­tán le­csú­szott ze­nész­ként, ma­gá­nyo­san pró­bálja újra fel­épí­teni szét­hul­lott éle­tét.

Vége a dalnak? Csúnya csontritkulás sújtja az Irigy Hónaljmirigy énekesét

Vége a dalnak? Csúnya csontritkulás sújtja az Irigy Hónaljmirigy énekesét

Azon­nal fog­lal­koz­nia kell Varga Győ­ző­nek be­teg­sé­gé­vel, a szín­pa­don ma­ra­dás a tét az éne­kes­nél.

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment  Damunak

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment Damunak

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment Damunak

Elege lett a mel­lé­be­szé­lés­ből az egyik Irigy Hón­alj­mi­ri­gyes ne­jé­nek. Aki kö­zel­ről látta, mit mű­velt Damu...

Elege lett a mel­lé­be­szé­lés­ből az egyik Irigy Hón­alj­mi­ri­gyes ne­jé­nek. Ő látta, mit mű­velt Damu...