CÍMKE: 'ima'

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás, aki­nek imá­dott édes­anyja, az egy­kori mo­dell, Kál­lay Ka­ta­lin kór­házba ke­rült...

Nagy a baj, a sztárok a kórházban fekvő énekesnő életéért imádkoznak

Nagy a baj, a sztárok a kórházban fekvő énekesnő életéért imádkoznak

A 25 éves pop­sztár­nak ko­ráb­ban is vol­tak ká­bí­tó­szer-prob­lé­mái.

A 25 éves pop­sztár­nak ko­ráb­ban is vol­tak ká­bí­tó­szer-prob­lé­mái, most vi­szont majd­nem be­le­halt a drog­hasz­ná­latba.

Már muszlim imákat kell tanulniuk a gyerekeknek az iskolákban

Már muszlim imákat kell tanulniuk a gyerekeknek az iskolákban

Egy fel­há­bo­ro­dott édes­apa rob­ban­totta ki a bot­rányt, mi­sze­rint a lá­nyát arra kény­sze­rí­tik, hogy musz­lim imá­kat éne­kel­jen...

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Születésnapján kell imádkoznia nagymamája életéért Tolvai Reninek!

Születésnapján kell imádkoznia nagymamája életéért Tolvai Reninek!

Szo­morú hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon az éne­kesnő párja, Kál­lay-Sa­un­ders And­rás.

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Az R-GO nép­szerű éne­kese félti a ma­gya­rok lel­két a csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól. Imád­kozni fog!

Az R-GO nép­szerű éne­kese félti a ma­gya­rok lel­két a csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól. Imád­kozni fog!

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Hosszú vita után az ame­ri­kai Pho­e­nix­ben a vá­rosi ta­nács ülé­sei többé nem kez­dőd­het­nek közös imá­val.