CÍMKE: 'illegális határátlépők'

Magyarországra akartak bejutni: illegális határátlépőket kapcsoltak le

Magyarországra akartak bejutni: illegális határátlépőket kapcsoltak le

Hét kül­föl­dit tar­tóz­tat­tak fel, akik afgán ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat.

Újabb migránshullám érkezik még ma este. 5000-en jönnek!

Újabb migránshullám érkezik még ma este. 5000-en jönnek!

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint szom­ba­ton több mint öt­ezer mig­ráns ér­ke­zik Ma­ce­dó­ni­á­ból Szer­bi­ába!