CÍMKE: 'idegenlégiós'

Meglepő adatok, rengeteg országból érkeztek légiósok az NB I-be

Meglepő adatok, rengeteg országból érkeztek légiósok az NB I-be

A lab­da­rúgó NB I 12 csa­pa­tá­ban össze­sen 114 lé­giós sze­re­pel. A kül­földi já­té­ko­sok három föld­rész, 34 or­szá­gá­ból ér­kez­tek.

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Me­lyik csa­pat­épí­tési út a jobb?

Régi té­má­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül va­lami abból, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály.

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.