CÍMKE: 'hűvös'

Ma is bőrig ázunk, de a viharos szél itt csak tovább ront a helyzeten

Ma is bőrig ázunk, de a viharos szél itt csak tovább ront a helyzeten

A sok eső miatt egy megye ri­asz­tást is ka­pott! A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jót ígér az idő­já­rás.

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

FRISS HÍREK

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőbb...

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőbb...

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról... Mu­tat­juk, hogy mi jön még ma!

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Néhol a szél is meg­élén­kül.

Néhol a szél is meg­élén­kül, és saj­nos a haj­nali mí­nu­szok még der­mesz­tőbbé te­szik az idő­já­rást. Dé­lu­tán is leg­fel­jebb 7 fok vár­ható.

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

A ha­va­zást fel­váltja az esős idő. Borús, ködös és hűvös napok kö­vet­kez­nek.

A ha­va­zást fel­váltja az esős idő. Borús, ködös és hűvös napok kö­vet­kez­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

De nem csak az eső és a hó ke­se­ríti meg a nap­ja­in­kat ebben a der­mesztő idő­ben. Nincs me­nek­vés, elő a meleg ru­hák­kal!

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Bekeményít az időjárás: ekkor jönnek a dermesztő mínuszok

Bekeményít az időjárás: ekkor jönnek a dermesztő mínuszok

Bár a haj­nali hi­deg­től nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Bár a haj­nali hi­deg­től nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Hideg idő érkezik, esővel támad a kedd

Durva hideg érkezik, esővel támad a keddi időjárás

Nem sok a ha­la­dék!

Nem sok a ha­la­dék! Már megint alig lehet ki­iga­zodni az idő­já­rá­son. Hideg, esős időre ké­szülj! De úgy tűnik, lesz ez még rosszabb is...

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban.

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk is, hogy mire kell ké­szülni!

Két nap se kellett: megvolt az első villantás a Star Academyben!

Két nap se kellett: megvolt az első villantás a Star Academyben!

A han­gu­lat olyan ol­dott a Tv2 új show-jának sze­rep­lői kö­zött, hogy sen­kit nem hoz za­varba, ha az egyik lá­nyon nincs mell­tartó.

Alsógatyában került hűvösre három magyar focista

Alsógatyában került hűvösre három magyar focista

Nem így szo­kás ké­szülni a kö­vet­kező baj­no­kira. Erre nem szá­mí­tot­tunk tőlük.

Ál­ta­lá­ban nem így szo­kás ké­szülni a kö­vet­kező baj­noki mér­kő­zésre. Jól megy a csa­pa­tuk­nak, de erre nem szá­mí­tot­tunk tőlük.

Készítsd elő az esernyőd, délután már szakadni fog!

Készítsd elő az esernyőd, délután már szakadni fog!

Ér­de­mes dél­előtt a sza­badba menni.

Ér­de­mes dél­előtt a sza­badba menni, dél­után­tól egyre több he­lyen el­ered­het. Hét­fő­től újra hű­vö­sebb lesz az idő.