CÍMKE: 'hotel'

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. El­fog­ták a ron­gá­lót.

Ezek a slágerhelyek idén szilveszterkor

Ezek a slágerhelyek idén szilveszterkor

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat. áfáz­hat, aki későn kap­csol: sok he­lyen ugyanis már egy­ál­ta­lán nincs sza­bad szoba. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat. áfáz­hat, aki későn kap­csol: sok he­lyen ugyanis már egy­ál­ta­lán nincs sza­bad szoba. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári Ennio Mor­ri­cone-kon­cert szer­ve­zői.

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Dele Alli ki­áb­rán­dí­tóan vi­sel­ke­dett.

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Három jó­arcú fi­a­tal­em­bert keres a jó­zsef­vá­rosi rend­őr­ség. Be­sur­ran­tak egy ho­telba és onnan lop­tak.

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy hi­va­ta­los sze­méllyel.

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy szol­gá­la­ton kí­vüli hi­va­ta­los sze­méllyel az Eb-győz­tes, hat­szo­ros vb-ezüst­ér­mes Deák Bár­dos Mi­hály.

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU tagja.

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU, sőt a párt Köln vá­rosi ve­ze­tő­sé­gé­nek tagja.

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben. A da­ra­zsak az er­kély kor­lát­já­ban búj­tak meg...

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan sé­tált az oltár felé sze­rel­mé­vel.

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Riadalom a hotelben, jegesmedve tört be a raktárba

Riadalom a hotelben, jegesmedve tört be a raktárba

Egy min­den­től távol eső ho­telbe tört be a ha­tal­mas állat.

Egy min­den­től távol eső ho­telbe tört be a ha­tal­mas állat.

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

A gye­re­kek szeme lát­tára...

Rá­adá­sul mind­ezt a mel­lette lu­bic­koló gye­re­kek szeme lát­tára!

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők.

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők, ami­kor szerda dél­után meg­pil­lan­tot­ták Dzs­u­dzsák Ba­lázst a bel­vá­ros­ban.

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Exkluzív fotók: zárt körű klubban buliztak sportlegendáink

Exkluzív fotók: zárt körű klubban buliztak sportlegendáink

Sokan sze­ret­ték az Olim­pia Szál­lót.

A le­bon­tásra váró Olim­pia Szálló ked­velt cél­pontja volt a leg­na­gyobb baj­no­ka­ink­nak.

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Itt a bizonyíték, Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Itt a bizonyíték, Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Már na­gyon ké­szül a foci utáni életre a por­tu­gál sztár.

Már na­gyon ké­szül a foci utáni életre a por­tu­gál sztár. Most éppen ho­te­lek meg­nyi­tá­sán gon­dol­ko­zik.

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket.

Ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket, a kör­nyé­ket is át­vizs­gál­ják. A tá­madó fegy­ver­rel ment be a szál­lo­dába.

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Ál­lí­tó­lag egy ho­telba köl­tö­zött.

Ál­lí­tó­lag egy ho­tel­ban tölti az éj­sza­ká­kat az Iron Lady azóta, hogy ha­za­jött Bu­da­pestre.

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? Már a hetedik áldozat

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? A mostani volt a hetedik áldozat

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség itt ma­gyar tu­ris­ták­kal.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi J­om­tien Palm Beach Ho­tel­ben, 21 évvel ez­előtt 6 ma­gyar égett ha­lálra ugyan­eb­ben a szál­lo­dá­ban.

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

A két ünnep kö­zött egy mát­rai lu­xus­ho­tel­ben pi­heni ki az év fá­ra­dal­mait.

A két ünnep kö­zött lenge öl­tö­zet­ben, egy mát­rai lu­xus­ho­tel­ben pi­heni ki az év fá­ra­dal­mait.

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

Igyek­szik időt sza­kí­tani a pár­jára.

A hí­res­ség és ked­vese igye­kez­nek időt sza­kí­tani a ro­man­ti­kus pil­la­na­tokra.

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Kül­föl­diek hoz­hat­ták be az ál­la­tot.

Egy fe­kete, nagy­já­ból 3 cen­tis skor­piót ta­lál­tak a cseh ven­dé­gek egy bu­da­pesti ho­tel­szo­bá­ban pén­tek éj­szaka, a re­cep­ciós azon­nal hívta a 112-t.

Döbbenetes, ami kiderült a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

Döbbenetes dolgok derültek ki a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi...

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi, akit 4 év után keres a rend­őr­ség...

Hátborzongató titok derült ki a Las Vegas-i tömegmészárosról

Hátborzongató titok derült ki a Las Vegas-i tömegmészárosról

Még min­dig rej­tély, hogy miért vég­zett 59 ár­tat­lan em­ber­rel a lö­völ­döző, de most újabb ti­tokra de­rült fény: a férfi már ko­ráb­ban tá­ma­dásba len­dült.

Még min­dig rej­tély, hogy miért vég­zett 59 ár­tat­lan em­ber­rel a lö­völ­döző, de most újabb ti­tokra de­rült fény: a férfi már ko­ráb­ban tá­ma­dásba len­dült.

Lövöldözés Las Vegasban! Eddig 24 sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­döző ámok­fu­tót már meg­öl­ték a rend­őrök.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon, töb­ben meg is sé­rül­tek az in­ci­dens­ben.

Hihetetlen! Ennyiért bérli Magyarországon luxuslakosztályát Robbie Williams!

Hihetetlen! Ennyiért bérli Magyarországon luxuslakosztályát Robbie Williams!

Élet­re­szóló él­mény vár ma ma­gya­rok ez­re­ire: Rob­bie Wil­li­ams Bu­da­pes­ten, a Go­u­pama Aré­ná­ban kon­cer­te­zik.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal. Mi el­árul­juk, mire kell fi­gyel­ned.

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak vi­szont...

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak vi­szont...

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók ön­fe­led­ten ün­ne­pel­tek.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Nyaralni mész? Terrortámadásra készülj!

Nyaralni mész? Terrortámadásra készülj!

Tú­lé­lésre tanít a rend­őr­ség.

Kü­lön­le­ges vi­de­ó­val ké­szült a brit rend­őr­ség a nyárra: azt ta­nít­ják a ci­vi­lek­nek, hogy mit csi­nál­ja­nak, ha a ter­ro­ris­ták le­ro­han­nák a ho­tel­jü­ket.

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

7 elképesztő víz alatti hotel

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal.

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal.

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely, ám a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­tá­kat ez va­la­mi­ért nem za­varja...

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely, ám a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­tá­kat ez va­la­mi­ért nem za­varja...

Kiderült: Ezek a legmenőbb hotelek Európában

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

Megverték őket, mert hangosan szexeltek a hotelben - videó

Megverték őket, mert hangosan szexeltek a hotelben - videó

Észre se vet­ték a ko­po­gást az ajtón...

A pár annyira be­le­fe­led­ke­zett egy­másba, hogy észre se vet­ték a többi szál­ló­ven­dég dö­röm­bö­lé­sét az ajtón...

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is...

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is, akit a vi­lág­hírű banda a szál­lo­dá­jába is meg­in­vi­tált...

Anyaszült meztelenül fotózkodott férjével John Legend neje!

Anyaszült meztelenül fotózkodott férjével John Legend neje!

A csep­pet sem szé­gyen­lős bom­bázó új szintre emelte a mez­te­len képek fo­gal­mát!

A csep­pet sem szé­gyen­lős bom­bázó új szintre emelte a mez­te­len képek fo­gal­mát!

Itt találták meg a hotelben meggyilkolt transzvesztita holttestét!

Horror: Itt találták meg a hotelben meggyilkolt transzvesztita holttestét!

A nyom­ta­la­nul el­tűnt ál­do­za­tot már napok óta ke­res­ték, ami­kor egy gya­nút­lan há­zas­pár...

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

A két­gyer­me­kes apuka bor­zal­mas ál­la­pot­ban, le­vet­kőz­tetve fe­küdt szál­lo­dai lak­osz­tá­lyá­nak für­dő­szo­bá­já­ban.

Gépfegyverrel hadonászó nő miatt tört ki pánik a hotelben!

Gépfegyverrel hadonászó nő miatt tört ki pánik a hotelben!

Sokan attól ret­teg­tek, hogy az Isz­lám Állam keze van a do­log­ban!

Fej­vesztve me­ne­kül­tek a gya­nút­lan nya­ra­lók, ami­kor a fegy­ve­res al­kal­ma­zott fel­tűnt a me­den­cé­nél. Sokan attól ret­teg­tek, hogy az Isz­lám Állam keze van a do­log­ban!

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Közel 30 éven ke­resz­tül leste meg ven­dé­gei leg­in­ti­mebb pil­la­na­tait Ge­rald Foos.

Közel 30 éven ke­resz­tül leste meg ven­dé­gei leg­in­ti­mebb pil­la­na­tait Ge­rald Foos. A per­verz ho­tel­tu­laj­do­nos szel­lő­ző­nek ál­cá­zott lyu­ka­kat vájt a szo­bák pla­fon­jába, hogy ki­elé­gítse be­te­ges vá­gyait.

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

A her­cegi cím vi­se­lése sok kö­te­le­zett­ség­gel jár, töb­bek kö­zött szá­mos más or­szág­ban lá­to­ga­tást kell tenni.

A her­cegi cím vi­se­lése sok kö­te­le­zett­ség­gel jár, töb­bek kö­zött szá­mos más or­szág­ban lá­to­ga­tást kell tenni.

Ez a soha meg nem nyílt hotel vezeti a legdrágább építkezések listáját!

Ez a soha meg nem nyílt hotel vezeti a legdrágább építkezések listáját!

Közel har­minc évvel ez­előtt el­kezd­tek egy épít­ke­zést, amit a mai napig nem si­ke­rült be­fe­jezni...

Az év legbizarrabb szelfijét készítette a vigyorgó pár

Az év legbizarrabb szelfijét készítette a vigyorgó pár

Ezzel a kép­pel kí­ván­tak bol­dog új évet.

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kant a Dai­lyMail, egy sze­rel­mes­pár Du­ba­i­ban fo­tóz­ko­dott az égő ho­tel­nél. Ők ezzel a kép­pel kí­ván­tak bol­dog új évet is­me­rő­se­ik­nek.

Hotelszobából rúghatják ki Mourinhót

Hotelszobából rúghatják ki José Mourinhót

A Chel­sea fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát.

A Chel­sea nagy­szájú fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát.

Összedőlnek a balatoni szállodák

Összedőlnek a balatoni szállodák

Úja­kat épí­teni nincs ér­telme, a ré­giek vi­szont ros­ka­doz­nak.

Úja­kat épí­teni egy­előre nincs ér­telme, a ré­giek vi­szont ros­ka­doz­nak. Né­hány nagy­múltú ho­tel­nek ka­taszt­ro­fá­lis az ál­la­pota.

Bevadult a teniszsztár, őrizetbe vették

Bevadult a teniszsztár, őrizetbe vették

Nagy bajba ke­rült Ber­nard Tomic. És a rács mögé is.

Nagy bajba ke­rült Ber­nard Tomic. És rövid időre a lu­xus­ho­tel­ből a rács mögé is.

Így épül 15 nap alatt a csodahotel!

Így épül 15 nap alatt a csodahotel!

Neked mire lenne elég 360 óra, vagyis 15 nap? Nekik erre!

Neked mire lenne elég 360 óra, vagyis 15 nap? Kí­ná­ban arra, hogy az alap­kő­le­té­tel­től in­dulva, kulcs­ra­ké­szen át­ad­ja­nak egy sok­eme­le­tes ho­telt.