CÍMKE: 'hotel'

Most közölték: Újabb halálos robbantás történt Srí Lankán

Most közölték: Újabb halálos robbantás történt Srí Lankán

Ismét egy szál­loda volt a cél­pont a fő­vá­ros egyik pe­rem­ke­rü­le­té­ben.

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént".

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént".

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

A rend­őr­ség ke­resi az 50 év kö­rüli is­me­ret­len férfit.

A rend­őr­ség ke­resi az 50 év kö­rüli is­me­ret­len férfit, aki már­cius ele­jén sé­tált be a szál­lo­dába.

Kőbányai barátnője buktathatta le a hírhedt bérgyilkost

Kőbányai barátnője buktathatta le a hírhedt bérgyilkost

Egy prá­gai ho­tel­ben kap­ták el a rend­őrök Dér Csa­bát, akit 3 or­szág­ban is kö­röz­tek.

Egy prá­gai ho­tel­ben kap­ták el a rend­őrök Dér Csa­bát, akit 3 or­szág­ban is kö­röz­tek kü­lön­böző gyil­kos­sá­gok miatt.

Újabb részletek Dér Csaba elfogásáról, itt bujkált a bérgyilkos

Újabb részletek Dér Csaba elfogásáról, itt bujkált a bérgyilkos

Prá­gai ho­tel­ben csap­tak le rá.

Egy prá­gai ho­tel­ben csa­pott le rá a cseh rend­őr­ség, a RIPOST meg­ta­lálta a bér­gyil­kos szál­lá­sát!

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Így járt a nő, aki fizetés nélkül akart távozni a balatoni hotelből

Az in­ter­ne­ten fog­lalta le a szál­lá­sát a nő, él­vezte a szol­gál­ta­tá­so­kat...

Az in­ter­ne­ten fog­lalta le a szál­lá­sát a nő, él­vezte a szol­gál­ta­tá­so­kat, ám fi­zetni nem sze­re­tett volna...

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Ér­de­kes kép ké­szült a ma­gyar mo­dell­ről az egyik bu­da­pesti szál­loda für­dő­jé­ben!

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ál­do­za­tá­val...

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ké­sőbbi ál­do­za­tá­val...

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. El­fog­ták a ron­gá­lót.

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári Ennio Mor­ri­cone-kon­cert szer­ve­zői.

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea.

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Ezek a slágerhelyek idén szilveszterkor

Ezek a magyarországi slágertelepülések idén szilveszterkor

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat. Rá­fáz­hat, aki későn kap­csol: sok he­lyen ugyanis már nincs sza­bad szoba. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat. Rá­fáz­hat, aki későn kap­csol: sok he­lyen ugyanis már nincs sza­bad szoba. Bár több ho­tel­ben két­szer annyit kér­nek a szil­vesz­ter éj­je­lért, mint egy hét­köz­nap éj­sza­káért, töb­bek sze­rint meg­éri az árát a sok plusz­prog­ram Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy hi­va­ta­los sze­méllyel.

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy szol­gá­la­ton kí­vüli hi­va­ta­los sze­méllyel az Eb-győz­tes, hat­szo­ros vb-ezüst­ér­mes Deák Bár­dos Mi­hály.

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Három jó­arcú fi­a­tal­em­bert keres a jó­zsef­vá­rosi rend­őr­ség. Be­sur­ran­tak egy ho­telba és onnan lop­tak.

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU, sőt a párt Köln vá­rosi ve­ze­tő­sé­gé­nek tagja.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Riadalom a hotelben, jegesmedve tört be a raktárba

Riadalom a hotelben, jegesmedve tört be a raktárba

Min­den­től távol eső ho­telt ta­lált meg.

Egy min­den­től távol eső ho­telbe tört be a ha­tal­mas állat.

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben...

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben. A da­ra­zsak az er­kély kor­lát­já­ban búj­tak meg...

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

Rá­adá­sul mind­ezt a mel­lette lu­bic­koló, gya­nút­lan gye­re­kek szeme lát­tára tette.

Rá­adá­sul mind­ezt a mel­lette lu­bic­koló, gya­nút­lan gye­re­kek szeme lát­tára tette.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor egy­sze­rűen ki­ha­jí­tot­ták...

Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Itt a bizonyíték, Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Már ké­szül a foci utáni életre.

Már na­gyon ké­szül a foci utáni életre a por­tu­gál sztár. Most éppen ho­te­lek meg­nyi­tá­sán gon­dol­ko­zik.

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? Már a hetedik áldozat

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? A mostani volt a hetedik áldozat

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség itt ma­gyar tu­ris­ták­kal.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi J­om­tien Palm Beach Ho­tel­ben, 21 évvel ez­előtt 6 ma­gyar égett ha­lálra ugyan­eb­ben a szál­lo­dá­ban.

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket, a kör­nyé­ket is át­vizs­gál­ják. A tá­madó fegy­ver­rel ment be a szál­lo­dába.

A hely­színre ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket, a kör­nyé­ket is át­vizs­gál­ják.

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Ál­lí­tó­lag egy ho­telba köl­tö­zött.

Ál­lí­tó­lag egy ho­tel­ban tölti az éj­sza­ká­kat az Iron Lady azóta, hogy ha­za­jött Bu­da­pestre.

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

A két ünnep kö­zött lenge öl­tö­zet­ben, egy mát­rai lu­xus­ho­tel­ben pi­heni ki az év fá­ra­dal­mait.

Döbbenetes, ami kiderült a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

Döbbenetes dolgok derültek ki a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi, akit 4 év után keres a rend­őr­ség...

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! 24 sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A lö­völ­dö­zőt már meg­öl­ték a rend­őrök.

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

A hí­res­ség és ked­vese igye­kez­nek időt sza­kí­tani a ro­man­ti­kus pil­la­na­tokra.

A hí­res­ség és ked­vese igye­kez­nek időt sza­kí­tani a ro­man­ti­kus pil­la­na­tokra.

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Kül­föl­diek hoz­hat­ták be az ál­la­tot.

Egy fe­kete, nagy­já­ból 3 cen­tis skor­piót ta­lál­tak a cseh ven­dé­gek egy bu­da­pesti ho­tel­szo­bá­ban pén­tek éj­szaka, a re­cep­ciós azon­nal hívta a 112-t.

Hátborzongató titok derült ki a Las Vegas-i tömegmészárosról

Hátborzongató titok derült ki a Las Vegas-i tömegmészárosról

Még min­dig rej­tély, hogy miért ölt.

Még min­dig rej­tély, hogy miért vég­zett 59 ár­tat­lan em­ber­rel a lö­völ­döző, de most újabb ti­tokra de­rült fény: a férfi már ko­ráb­ban tá­ma­dásba len­dült.

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Most kaptuk a hírt: támadás történt a hotelnél, menekülnek az emberek

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon.

Lö­völ­dö­zés tört ki egy Las Vegas-i zenei fesz­ti­vá­lon.

Hihetetlen! Ennyiért bérli Budapesten luxuslakosztályát Robbie Williams!

Hihetetlen! Ennyiért bérli Budapesten luxuslakosztályát Robbie Williams!

Élet­re­szóló él­mény vár ma ma­gya­rok ez­re­ire: Rob­bie Wil­li­ams ná­lunk lép fel.

Élet­re­szóló él­mény vár ma ma­gya­rok ez­re­ire: Rob­bie Wil­li­ams Ma­gyar­or­szá­gon lép fel.

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma...

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak meg ez visz egy kis pi­káns ízt az együtt­létbe...

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók ön­fe­led­ten ün­ne­pel­tek.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset.

Nyaralni mész? Terrortámadásra készülj!

Nyaralni mész? Terrortámadásra készülj!

Kü­lön­le­ges vi­de­ó­val ké­szült a rend­őr­ség: ter­ror­tá­ma­dá­sok túl­élé­sére ta­nít­ják a tu­ris­tá­kat.

Kü­lön­le­ges vi­de­ó­val ké­szült a brit rend­őr­ség a nyárra: ke­gyet­len ter­ror­tá­ma­dá­sok túl­élé­sére ta­nít­ják a tu­ris­tá­kat.

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

Éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely.

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely, ám a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­tá­kat ez va­la­mi­ért nem za­varja...

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal.

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal. A bök­kenő csak az, hogy ezek benn­fen­tes tit­kok­nak szá­mí­ta­nak, amit az al­kal­ma­zot­tak nem szí­ve­sen osz­ta­nak meg veled. De mi el­árul­juk, mire kell fi­gyel­ned.

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is...

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is, akit a vi­lág­hírű banda a szál­lo­dá­jába is meg­in­vi­tált...

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

Megverték őket, mert hangosan szexeltek a hotelben - videó

Megverték őket, mert hangosan szexeltek a hotelben - videó

Észre se vet­ték a ko­po­gást az ajtón...

A pár annyira be­le­fe­led­ke­zett egy­másba, hogy észre se vet­ték a többi szál­ló­ven­dég dö­röm­bö­lé­sét az ajtón...

Anyaszült meztelenül fotózkodott férjével John Legend neje!

Anyaszült meztelenül fotózkodott férjével John Legend neje!

Egy ho­tel­szo­bá­ban dobta le a tex­tilt.

Egy ho­tel­szo­bá­ban dobta le a tex­tilt, mi­köz­ben férje egy ké­nyel­mes fo­tel­ben la­zítva mo­soly­gott a ka­me­rába...

Gépfegyverrel hadonászó nő miatt tört ki pánik a hotelben!

Gépfegyverrel hadonászó nő miatt tört ki pánik a hotelben!

Fej­vesztve me­ne­kül­tek a gya­nút­lan nya­ra­lók, ami­kor a fegy­ve­res al­kal­ma­zott fel­tűnt a me­den­cé­nél.

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

El­ké­pesztő koc­ká­za­tot vál­lal­nak.

Úgy tűnik, ez­út­tal igen­csak ve­szé­lyes te­repre me­rész­ked­nek.

Horror: Itt találták meg a hotelben meggyilkolt transzvesztita holttestét!

Horror: Itt találták meg a hotelben meggyilkolt transzvesztita holttestét!

Fur­csa bűz ter­jen­gett a szo­bá­ban...

A nyom­ta­la­nul el­tűnt ál­do­za­tot már napok óta ke­res­ték, ami­kor...

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

A két­gyer­me­kes apuka bor­zal­mas ál­la­pot­ban, le­vet­kőz­tetve fe­küdt szál­lo­dai lak­osz­tá­lyá­nak für­dő­szo­bá­já­ban.

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Könyv ké­szül a per­verz férfi­ről.

A per­verz ho­tel­tu­laj­do­nos szel­lő­ző­nek ál­cá­zott lyu­ka­kat vájt a szo­bák pla­fon­jába, hogy ki­elé­gítse be­te­ges vá­gyait.

Ez a soha meg nem nyílt hotel vezeti a legdrágább építkezések listáját!

Ez a soha meg nem nyílt hotel vezeti a legdrágább építkezések listáját!

Közel 30 éve el­kezd­tek egy épít­ke­zést, amit a mai napig nem fe­jez­tek be...

Közel har­minc éve el­kezd­tek egy épít­ke­zést, amit a mai napig nem si­ke­rült be­fe­jezni...

Az év legbizarrabb szelfijét készítette a vigyorgó pár

Az év legbizarrabb szelfijét készítette a vigyorgó pár

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kant a Dai­lyMail, egy sze­rel­mes­pár Du­ba­i­ban fo­tóz­ko­dott az égő ho­tel­nél.

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kant a Dai­lyMail, egy sze­rel­mes­pár Du­ba­i­ban fo­tóz­ko­dott az égő ho­tel­nél. Ők ezzel a kép­pel kí­ván­tak bol­dog új évet is­me­rő­se­ik­nek.

Összedőlnek a balatoni szállodák

Összedőlnek a balatoni szállodák

Úja­kat épí­teni egy­előre nincs ér­telme, a ré­giek vi­szont ros­ka­doz­nak.

Úja­kat épí­teni egy­előre nincs ér­telme, a ré­giek vi­szont ros­ka­doz­nak. Né­hány nagy­múltú ho­tel­nek ka­taszt­ro­fá­lis az ál­la­pota.

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Videón a terroristák által felrobbantott egyiptomi szálloda!

Most már azt is tudni, hogy a Swiss-Inn ho­tel­ről van szó. A fel­vé­te­le­ken sú­lyos rom­bo­lás nyo­mai lát­szód­nak.

Most már azt is tudni, hogy a Swiss-Inn ho­tel­ről van szó. A fel­vé­te­le­ken sú­lyos rom­bo­lás nyo­mai lát­szód­nak.

Bevadult a teniszsztár, őrizetbe vették

Bevadult a teniszsztár, őrizetbe vették

Nagy bajba ke­rült Ber­nard Tomic. És rövid időre a rács mögé is.

Nagy bajba ke­rült Ber­nard Tomic. És rövid időre a rács mögé is. Olyat tett egy ame­ri­kai ho­tel­ben, hogy bő fél­mil­lió fo­rint­nyi pénz­bír­ságra szá­mít­hat.

Hotelből rúghatják ki Mourinhót

Hotelszobából rúghatják ki José Mourinhót

A Chel­sea fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát. El­til­tot­ták, ho­tel­szo­bá­ból kell néz­nie csa­pata szom­bati meccsét. Ha ki­kap­nak, akár ki is rúg­hat­ják.

A Chel­sea nagy­szájú fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát. El­til­tot­ták, ezért egy ho­tel­szo­bá­ból kell néz­nie a csa­pata szom­bati meccsét. Ha a ta­nít­vá­nyai ki­kap­nak nél­küle, akkor akár ki is rúg­hat­ják.

Így épül 15 nap alatt a csodahotel!

Így épül 15 nap alatt a csodahotel!

Neked mire lenne elég 360 óra, vagyis 15 nap? Nekik erre!

Neked mire lenne elég 360 óra, vagyis 15 nap? Kí­ná­ban arra, hogy az alap­kő­le­té­tel­től in­dulva, kulcs­ra­ké­szen át­ad­ja­nak egy sok­eme­le­tes ho­telt.