CÍMKE: 'hosszú katinka'

Újabb három aranyat szerzett Hosszú Katinka

Újabb három aranyat szerzett Hosszú Katinka

Hosszú Ka­tinka három arany­ér­met nyert Monte-Car­ló­ban.

Dunai tragédia: Hosszú Katinka edzője a hős magyar búvár

Dunai tragédia: Hosszú Katinka edzője a hős magyar búvár

Az úszónő rég­óta is­meri azt a férfit, aki el­ső­ként me­rült le a Hab­le­ányt ke­resve.

Erre büszke lehet, Hosszú Katinka kitett magáért

Erre büszke lehet, Hosszú Katinka kitett magáért

Ez­út­tal a ten­ge­ren­tú­lon úszott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszis.

Ez­út­tal a ten­ge­ren­tú­lon úszott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszis.

Nem hiszed el, mit csinált Hosszú Katinka, amíg aludtál

Nem hiszed el, mit csinált Hosszú Katinka, amíg aludtál

Ked­ven­cét ugyan hó­na­pok óta nél­kü­löz­nie kell, de így sem sza­kad el a sport­ág­tól a baj­noknő.

Ked­ven­cét ugyan hó­na­pok óta nél­kü­löz­nie kell, de így sem sza­kad el a sport­ág­tól a baj­noknő.

Elképedtek a rajongók, Hosszú Katinka ezt tette vasárnap éjjel

Elképedtek a rajongók, Hosszú Katinka ezt tette vasárnap éjjel

Még min­dig ke­res­sük a sza­va­kat: az Iron Lady ahol csak el­in­dult, ott nyert.

Még min­dig ke­res­sük a sza­va­kat: az Iron Lady ahol csak el­in­dult, ott nyert.

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Az úszó­edző­ből lett gol­fozó min­dent meg­tesz a si­ke­rért, na és per­sze a fi­gye­le­mért.

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

A hét­vé­gén ren­de­zik az úszok Baj­no­kok So­ro­za­tá­nak bu­da­pesti ver­se­nyét.

A hét­vé­gén ren­de­zik az úszok Baj­no­kok So­ro­za­tá­nak bu­da­pesti ver­se­nyét.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka már egy művész

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka már egy művész

A vi­a­dal után vá­rat­lan dol­got tett.

A baj­nok­nő­nek ki­vá­lóan si­ke­rült az új ver­seny­so­ro­zat. A vi­a­dal után vá­rat­lan dol­got tett.

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált.

Szuperbuli, Hosszú Katinka szingliként sztárokkal partizott

Szuper szülinapi bulit tartott az ünnepelt magyar úszófenomén, Hosszú Katinka szingliként sztárokkal partizott

Pa­rá­dés szü­le­tés­napi par­tija volt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­nak.

Pa­rá­dés szü­le­tés­napi par­tija volt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­nak. Máris el­árul­juk, mi­lyen hí­res­sé­gek­kel ün­ne­pelt az úszónő.

Hosszú Katinka nagy bejelentést tett, magyar sztárral erősít

Hosszú Katinka nagy bejelentést tett, magyar sztárral erősít

Újabb úszó ér­ke­zett az Iron Te­ambe.

Hosszú Ka­tinka to­vábbra is to­bo­rozza az úszó­kat az Iron Te­ambe.

Óriási bejelentés, Hosszú Katinka szupersztárt vett maga mellé

Óriási bejelentés, Hosszú Katinka szupersztárt vett maga mellé

Gőz­erő­vel fo­lyik az új úszó­liga fej­lesz­tése, a ma­gyar baj­noknő trük­kös fel­ad­vánnyal mu­tatja be ba­rát­nő­jét.

Itt a nagy bejelentés, valami megváltozik Hosszú Katinka életében

Itt a nagy bejelentés, valami megváltozik Hosszú Katinka életében

A dön­tés vég­le­ges, már hét­vé­gén is új for­má­ban lát­hat­juk az úszó­nőt.

A dön­tés vég­le­ges, már hét­vé­gén is új for­má­ban lát­hat­juk az úszó­nőt.

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Nagy fájdalomról vallott Shane Tusup

Nagy fájdalomról vallott Shane Tusup

Őszinte üze­ne­tet írt Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup a kö­zös­ségi ol­da­lán. Az ame­ri­kai tré­nert kon­di­zás köz­ben lát­hat­juk.

Őszinte üze­ne­tet írt Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup a kö­zös­ségi ol­da­lán. Az ame­ri­kai tré­nert kon­di­zás köz­ben lát­hat­juk.

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Úgy tűnik, hi­va­ta­lo­san is le­zá­rult az úszónő, Hosszú Ka­tinka és az úszó­edző, Shane Tusup kap­cso­lata.

Sztárszínésszel a vízben, Hosszú Katinka nagyon titkol valamit

Sztárszínésszel a vízben, Hosszú Katinka nagyon titkol valamit

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő sej­tel­mes szö­ve­get írt leg­fris­sebb képe mellé.

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Az úszónő DAC-Slo­van meccsen járt.

Hosszú Ka­tinka vé­gezte el a kez­dő­rú­gást a szom­bati ma­gyar-szlo­vák rang­adón, az FC DAC-SK Slo­van meccsen.

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen. A csúcs­meccsre igazi sztár­ven­dég­gel erő­sít a fel­vi­déki ma­gyar csa­pat.

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták az új edző­ter­met.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het.

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Régi társ, Hosszú Katinka különleges baráttal találkozott

Régi társ, Hosszú Katinka különleges baráttal találkozott

Régi ba­rát­ság.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pén­te­ken egy régi ba­rát­já­val fu­tott össze.

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Shane Tusup 14 évig semmi pénzt nem kap Katinka után

Shane Tusup 14 évig semmi pénzt nem kap Katinka után

Nagy kér­dés, hogy a baj­noknő ki­szúr-e ko­rábbi fér­jé­vel?

Nagy kér­dés, hogy a baj­noknő ki­szúr-e ko­rábbi fér­jé­vel?

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett.

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Ez kellemetlen, Hosszú Katinka most lemaradt a csúcsról

Ez kellemetlen, Hosszú Katinka most lemaradt a csúcsról

Ma­gyar spor­to­ló­nak esé­lye sem volt be­ke­rülni az év leg­jobb­jai közé.

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

Szép összeg, Hosszú Katinka ennyit keresett a vb-n

Szép összeg, Hosszú Katinka ennyit keresett a vb-n

Négy arany­ér­met szer­zett.

Hosszú Ka­tinka négy arany­ér­met szer­zett a kínai Hang­cso­u­ban ren­de­zett rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Hosszú Ka­tinka re­me­kelt Kí­ná­ban.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Két győ­ze­lem a nyi­tá­nyon.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Pet­rov a közös mun­ká­ról be­szélt.

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik.

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

A baj­noknő bajai ba­rátja mel­lett kam­pá­nyol. Szur­ko­lunk, hogy si­ker­rel jár­jon a terve.

A baj­noknő bajai ba­rátja mel­lett kam­pá­nyol. Szur­ko­lunk, hogy si­ker­rel jár­jon a terve.

Orbán Viktornak Hosszú Katinkával vannak tervei, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát.

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Ka­tinka re­me­kel.

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Katinka?

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, mi­u­tán vég­leg sza­kí­tott Shane Tu­sup­pal.

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Hosszú Ka­tinka három érem­mel nyi­tott az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Ka­tinka három érem­mel nyi­tott az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eb-n.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Szexbotrány, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

Szexbotrány az úszásban, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja az elnök vi­sel­ke­dé­sét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Ins­tag­ra­mon je­lezte: el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja az elnök vi­sel­ke­dé­sét. Wla­dár Sán­dor, a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nö­ké­nek sze­xista sza­vait tar­tal­mazó hang­fel­vé­tel so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét.

Úgy fest, az ame­ri­kai edző látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét, Hosszú Ka­tin­kát.

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Meg­törte a csen­det.

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Hosszú Ka­tinka Dave Sa­ló­val ké­szül.

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó új fo­tó­val üzent a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Biz­to­san meg­le­pő­dött.

Biz­to­san meg­le­pő­dött az au­gusz­tusi úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra min­denre.

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra, mi tör­té­nik Hosszú Ka­tin­ká­val, vagy klub­juk­kal. Az úszónő férje fe­le­lős a szak­mai mun­káért, de hó­na­pok óta rá se néz a gye­re­kekre.

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi itt­hon még si­ke­res lehet.

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka valóban tartja a szavát

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka tartja a szavát

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát, kiáll Ka­tinka mel­lett.

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka. A baj­noknő el­ve­szí­tette fér­jét, egy­ben edző­jét, aki be­mocs­kolta a nevét.

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt.

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt.

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Föld­házi Dávid dön­té­sére vár­nak.

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Az úszók ka­pi­tá­nya nem fog két­ség­be­esni, ha Hosszú Ka­tinka nem lesz ott az Eb-n.

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Hosszú Katinka megbocsát? Durva sértést emlegettek fel

Hosszú Katinka megbocsát? Durva sértést emlegettek fel

Régi sztori me­rült fel.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője, Dave Salo el­árulta, nem volt fair az Iron Lady­vel.

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Be­fe­je­ző­dött a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó, Hosszú Ka­tinka és edző-férje, Shane Tusup mun­ka­kap­cso­lata.

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Egy hét után je­lent­ke­zett fo­tó­val.

Egy hét után je­lent­ke­zett ismét fo­tó­val a ma­gyar úszó­klasszis.

Hosszú Katinka most tényleg mindenkit meglepett születésnapján

Hosszú Katinka most tényleg mindenkit meglepett születésnapján

A baj­noknő mun­ká­val ün­ne­pelt, de nem akár­hol...

A baj­noknő mun­ká­val ün­ne­pelt, de nem akár­hol...

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár.

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet.

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Éljen a szerelem! Hosszú Katinka újra hordja gyűrűjét

Éljen a szerelem! Hosszú Katinka újra hordja gyűrűjét

Úgy tűnik, tény­leg min­den rend­ben van az úszó és férje kö­zött.

Úgy tűnik, tény­leg min­den rend­ben van az úszó és férje kö­zött.

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

To­vábbra sem tudni, mikor tér vissza.

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az Iron Ladyt.

Meglepő, Hosszú Katinka máris megszegte az ígéretét

Meglepő, Hosszú Katinka máris megszegte az ígéretét

Több képet is meg­osz­tott.

Több képet is meg­osz­tott az utóbbi na­pok­ban a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Shane Tusup tár­sa­sá­gá­ban két új fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.