CÍMKE: 'hosszabbítás'

Egész Európa Bélát akarta, de ő máshogy döntött

Egész Európa Bélát akarta, de ő máshogy döntött

Fon­tos dön­tést ho­zott.

A 36 éves Bjarte Myr­hol még min­dig az egyik leg­jobb férfi ké­zi­lab­dázó. Fon­tos dön­tés szü­le­tett az éle­té­ben, hosszab­bí­tott a csa­pa­tá­val.

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Va­la­ki­nek ez bejön?

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort és el­len­szen­vet vál­ta­nak ki az em­be­ri­ség­ből.

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Túl nagy lenne a tömeg, to­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek.

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.