CÍMKE: 'horgász'

Hihetetlen kincsekre lelnek a magyar mágneshorgászok

Hihetetlen kincsekre lelnek a magyar mágneshorgászok

Meg­lepő dol­go­kat rejt a tavak és fo­lyók medre: ke­rék­párt, bics­kát, lő­fegy­vert és más fém­tár­gya­kat.

FRISS HÍREK

Különös esethez riasztották a mentőket, így került veszélybe a horgász

Különös esethez riasztották a mentőket, így került veszélybe a horgász

A férfit egy csa­pat ki­csi­nyét féltő állat vette körbe.

A férfit egy csa­pat ki­csi­nyét féltő állat vette körbe, ő pedig csak se­gít­ség­gel tu­dott el­me­ne­külni.

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni...

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni, de va­lami egé­szen más akadt a há­ló­jába.

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Utá­na­jár­tunk.

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

A férfit el­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját. Mű­té­tek sora vár rá.

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt.

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt. De vajon mi lehet ez?

Kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Az 55 éves férfi pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni, de már soha többé nem tért haza.

Kutyahalat fogott a ritkaságokra hajtó horgász - így néz ki a zsákmány!

Kutyahalat fogott a ritkaságokra hajtó horgász - így néz ki a zsákmány!

Egy igazi rit­ka­sá­got, ku­tya­ha­lat fo­gott a Ket­tős-Kö­rö­sön egy 22 éves sport­hor­gász.

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok. A hor­gász csü­tör­tö­kön dél­előtt in­dult a tóhoz.

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok. A hor­gász csü­tör­tö­kön dél­előtt in­dult a tóhoz.