CÍMKE: 'horgász'

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Utá­na­jár­tunk.

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

El­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját.

El­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját.

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt.

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt. De vajon mi lehet ez?

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok.

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni.

Az 55 éves férfi pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni, de már soha többé nem tért haza.

Erre senki nem számított: magyar hírességért rajong a világ

Erre senki nem számított: magyar hírességért rajong a világ

Már a brit na­pi­la­pok is Ro­zi­ról, a ma­gyar vad­disz­nó­ról cik­kez­nek: Vi­seg­rád­nál pró­bált szo­ros ba­rát­sá­got kötni egy hor­gás­szal.

Kutyahalat fogott a ritkaságokra hajtó horgász - így néz ki a zsákmány!

Kutyahalat fogott a ritkaságokra hajtó horgász - így néz ki a zsákmány!

Egy igazi rit­ka­sá­got, ku­tya­ha­lat fo­gott a Ket­tős-Kö­rö­sön.

Egy igazi rit­ka­sá­got, ku­tya­ha­lat fo­gott a Ket­tős-Kö­rö­sön egy 22 éves sport­hor­gász.

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy a fá­radt­ság­tól meg­der­med, majd el­nyelte a tó vize.

Kiderült, miért fulladt bele az idős doktor és a barátja a Balatonba

Kiderült, miért fulladt bele az idős doktor és a barátja a Balatonba

Ist­ván ba­rát­já­val eve­zett be a tó kö­ze­pére, hogy pe­cáz­za­nak. Ám a barát va­la­hogy ki­esett a csó­nak­ból...

Ist­ván ba­rát­já­val eve­zett be a tó kö­ze­pére, hogy pe­cáz­za­nak. Ám a barát va­la­hogy ki­esett a csó­nak­ból...

Tragikus jelre ébredt a társaság: Martin a barátai mellett hunyt el

Tragikus jelre ébredt a társaság: Martin a barátai mellett hunyt el

Hor­gászni ment a kis ba­ráti tár­sa­ság a hét­vé­gén, de a ki­ruc­ca­nás na­gyon szo­morú véget ért.