CÍMKE: 'hófúvás'

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben.

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben. A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben. S hogy mit hoz majd a dél­után, il­letve tar­to­gat-e némi eny­hü­lést a csü­tör­tök? Máris el­árul­juk.

Riasztás: viharos széllökésekkel, hófúvással támad az időjárás!

Riasztás: viharos széllökésekkel, hófúvással támad az időjárás!

Aki te­heti, hú­zód­jon fe­de­zékbe, hi­szen az or­szág északi te­rü­le­tein ke­gyet­len idő­já­rási vi­szo­nyokra lehet szá­mí­tani!

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Dermesztő hófúvással támad az időjárás! Kiadták a riasztást

Dermesztő hófúvással támad az időjárás! Kiadták a riasztást

Má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­tak!

Első és má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­tak a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Erre ők sem szá­mí­tot­tak...

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Hó­fú­vás, ónos eső és más kel­le­met­len­sé­gek vár­nak ránk a hét hát­ra­lévő ré­szé­ben. Ez már sok...

Hó­fú­vás, ónos eső és más kel­le­met­len­sé­gek vár­nak ránk a hét hát­ra­lévő ré­szé­ben. Ez már sok...

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Csú­szós utak, ha­va­zás és hó­fú­vás lesz.

Csú­szós utak, ha­va­zás és hó­fú­vás lesz a jel­lemző hét­főn. Csak le­he­letfi­no­man hasz­náld a gázt és a féket is, mert csak így ke­rül­hető el a bal­eset!