CÍMKE: 'hoffenheim'

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

A nyári szü­net­ben a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott több já­té­kosa is klu­bot vált­hat.

Szalai Ádám Dzsudzsák útján? Ide igazolhat a válogatott csatára

Szalai Ádám Dzsudzsák útján? Ide igazolhat a válogatott csatára

A német Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám Tö­rök­or­szág­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Óriási meglepetés, Szalai Ádám Párizsban bukkant fel

Óriási meglepetés, Szalai Ádám Párizsban bukkant fel

Nem akár­mi­ért járt a fran­cia fő­vá­ros­ban a ma­gyar fo­cista, aki rá­adá­sul még éne­kelt is.

Nem akár­mi­ért járt a fran­cia fő­vá­ros­ban a ma­gyar fo­cista, aki rá­adá­sul még éne­kelt is.

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Ré­góta erre a pil­la­natra várt. Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Bun­des­li­gá­ban az egyik leg­na­gyobb kar­ri­ert be­fu­tott lab­da­rú­gónk.

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy nyá­ron tá­vo­zik Hoffen­heim­ből a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

Mind­két csa­pat edzője mél­tatta.

Or­bánt mél­tatta mind­két csa­pat edzője a Bun­des­liga ma­gyar rang­adója után. Nem akár­mi­lyen bra­vúrt haj­tott végre a pá­lyán...

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török csa­pat­nak.

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török sztár­csa­pat­nak.

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Sza­lai Ádám klu­bot vált­hat.

Könnyen lehet, hogy a Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója, Sza­lai Ádám sztár­csa­pat­hoz kerül a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Váratlan, Szalai Ádám Németországon belül válthat klubot

Váratlan, Szalai Ádám Németországon belül válthat klubot

A Stutt­gart nézte ki a ma­gyar csa­tárt.

A török Ga­la­ta­sa­ray után ez­út­tal az öt­szö­rös német baj­nok Stutt­gart kap­csán me­rült fel a ma­gyar csa­tár neve. Ko­ráb­ban ját­szott a klub után­pót­lá­sá­ban.

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Sza­lai Ádám pén­tek este to­vább nö­vel­heti a Bayern Mün­chen ellen szer­zett gól­ja­i­nak szá­mát a német baj­nok­ság­ban.

Sza­lai Ádám pén­tek este to­vább nö­vel­heti a Bayern Mün­chen ellen szer­zett gól­ja­i­nak szá­mát a német baj­nok­ság­ban.

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott lé­giós. Mesés kör­nye­zet­ben él­ve­zik a telet.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezsgő?

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is a ma­gyar vá­lo­ga­tott ru­ti­nos lé­gi­ósa szá­mára.

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Sza­lai Ádá­mék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség a Hoffen­heim és a Wer­der Bre­men meccse előtt tör­tén­tek ügyé­ben.

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

A Hoffen­heim ki­esett a BL-ből.

A ma­gyar csa­tár két perc alatt ka­pott két sár­gát, a Hoffen­heim biz­to­san ki­esett a BL-ből. A csa­pat edzője pedig dü­hö­sen re­a­gált a já­ték­ve­zető tet­te­ire.

Magyarok a BL-ben, Szalaira és Lőwre rangadó vár

Magyarok a BL-ben, Szalaira és Lőwre rangadó vár

Ked­den és szer­dán foly­ta­tó­dik a BL.

Ked­den és szer­dán a har­ma­dik for­du­lót ren­de­zik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben.

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim, amely egy­előre nye­ret­len a so­ro­zat­ban.

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim, amely egy­előre nye­ret­len a so­ro­zat­ban.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni.

A Le­ip­zig 2-0-ra győzte le a Hoffen­hei­met a Német Ku­pá­ban. Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni. Gu­lá­csi Péter vé­dett, Willi Orbán a kis­pa­don ka­pott he­lyet.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója ve­zeti a gól­lö­vő­lis­tát a német lab­da­rúgó Bun­des­li­gá­ban.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Újabb gólt szer­zett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Szalai Ádám a Bajnokok Ligájában: most vagy soha?

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta a Bayern el­leni meccs előtt. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Szalai Ádám hülyét csinált a Bayern világsztárjaiból

Szalai Ádám hülyét csinált a Bayern világsztárjaiból

Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság első kö­ré­ben.

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

A plety­kák sze­rint egy ma­gyar szép­ség­ki­rály­nő­nek csapja a sze­let a tá­madó.

A plety­kák sze­rint egy ma­gyar szép­ség­ki­rály­nő­nek csapja a sze­let a tá­madó. A ti­tok­za­tos hölgy nem cá­folta, hogy egy párt alkot a fo­cis­tá­val.

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Most már biz­tos, vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk a gyö­nyörű ce­leb­bel jár.

Most már egé­szen biz­tos, hogy vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk a lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép ce­leb­bel jár. Fő­sze­rep­ben a töl­tött ká­poszta is. A Ri­post egy cso­kor­nyi árul­kodó jelet is össze­gyűj­tött be­szé­des kép mellé. Megéri kat­tin­tani!

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán.

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán Gu­lá­csi Pé­te­rek ellen.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Elképesztő hír, országot válthat a magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­la­i­nak.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

A Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója két gólt rú­gott a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

A Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója két gólt rú­gott a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Re­me­kel­tek a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Dup­lán bol­dog lehet a csa­tár.

Dup­lán bol­dog lehet a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Szexi német ce­leb­bel jár, és a csa­pa­tá­nál is jól ala­kul­nak a dol­gok.

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban. Sza­lai Ádám két gólt szer­zett.

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban. Sza­lai Ádám két gólt szer­zett.

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Húsz év múl­tán is meg­ta­lálta az össz­han­got a tár­sa­i­val.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Erre ki számított? Szalai Ádám hatalmas esélyt kaphat

Erre ki számított? Szalai Ádám hatalmas esélyt kaphat

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója egy­szer volt a kez­dő­csa­pat tagja az idei sze­zon­ban. For­dul a kocka?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója egy­szer volt a kez­dő­csa­pat tagja az idei sze­zon­ban. A Bayern Mün­chen és a Schalke is be­se­gít­het neki, hogy töb­bet játsszon.

Örömhír, Szalai Ádám közel 100 napja várt erre

Örömhír, Szalai Ádám közel 100 napja várt erre

Nem ilyen vissza­té­rés­ről ál­mo­dott. Az Eu­rópa-liga után a baj­nok­ság­ban is vesz­tes meccsen tért vissza a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

Nem ilyen vissza­té­rés­ről ál­mo­dott. Az Eu­rópa-liga után a baj­nok­ság­ban is vesz­tes meccsen tért vissza a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

Örömhír, Szalai Ádám sokat sejtető képet posztolt

Örömhír, Szalai Ádám sokat sejtető képet posztolt

Ha­ma­ro­san újra pá­lyára lép­het.

Ha­ma­ro­san újra pá­lyára lép­het. A let­tek el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn sé­rült meg. A német él­vo­nal­ban idén egy mér­kő­zést ját­szott az idei sze­zon­ban.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is?

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott labdarúgó

Rég várt hír­rel lepte meg szur­ko­lóit a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a sé­rült csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Min­den­kit meg­le­pett a ma­gyar edző.

Nem csak a pont­szer­zés miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Nagy örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csa­pata Eu­rópa-liga-meccsre uta­zott nél­küle, de ő sem csüg­ged, sőt!

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csa­pata Eu­rópa-liga-meccsre uta­zott nél­küle, de ő sem csüg­ged, sőt!

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt bol­dog volt az edző.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett. Gu­lá­csi és Sza­lai csa­pata nyert.

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

El­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek egyik új iga­zo­lása dön­tött.

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Újabb jó év vár­hat honfi­tár­sa­inkra.

Dár­dai Pál és Petry Zsolt, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt, va­la­mint Sza­lai Ádám is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.

Botrányos BL-sorsolás, videón az asztal alá dobott cetli

Botrányos BL-sorsolás, videón az asztal alá dobott cédula

Mi­lyen cé­dula volt még a go­lyó­ban?

Mi­lyen cetli volt még Sza­lai Ádám csa­pa­tá­nak a go­lyó­já­ban? Az UEFA már re­a­gált is a tör­tén­tekre.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Nem is té­ved­nek, va­ló­ban hi­á­nyoz­nak az igazi klasszi­sok!

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Nem is té­ved­nek, va­ló­ban hi­á­nyoz­nak az igazi klasszi­sok! Hol van már Lisz­tes Krisz­tián, Dár­dai Pál, vagy éppen a mac­kó­ga­tyás Ki­rály Gábor?

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója. Az előző sze­zon­ban 8 gólt szer­zett.

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Nem csak a pá­lyán fő­sze­replő. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk a bulik mo­tor­ja­ként mik­ro­font ragad, éne­kel, ve­zényli a töb­biek kó­ru­sát.

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádá­mék le­csúsz­tak a bronz­ról.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Sokk, Szalai Ádám lemaradhat a BL-ről

Sokk, Szalai Ádám lemaradhat a BL-ről

Tör­té­nete ed­digi leg­jobb ered­mé­nyét érte el a Hoffen­heim, amely a Baj­no­kok Li­gá­já­ban in­dul­hat. Sza­lai Ádám sorsa azon­ban kér­dé­ses.

Tör­té­nete ed­digi leg­jobb ered­mé­nyét érte el a Hoffen­heim, amely a Baj­no­kok Li­gá­já­ban in­dul­hat. Sza­lai Ádám sorsa azon­ban kér­dé­ses.

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos.

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos. Ez volt a nyol­ca­dik gólja a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban. Dár­dai Pál Hert­hája is fon­tos si­kert ara­tott, ezzel na­gyon közel ke­rült hoz­zá­juk a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés. Gu­lá­csiék őrült meccsen kap­tak ki.

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

A dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél.

A német fo­ci­baj­nok­ság­ban dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél. A csa­tár nem is akár­hon­nan ér­kez­het.

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Se Bar­ce­lona, se egy kör­úti kocsma.

Bar­ce­lona vagy egy kör­úti kocsma he­lyett most egé­szen más volt a ma­gyar csa­tár úti­célja. A re­mek­lése után au­tóba pat­tant, és...

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét.

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét.

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Drogmámoráról beszélt Szalai edzője

Drogmámoráról beszélt Szalai Ádám edzője

Na­g­el­smann min­den­kit meg­hök­ken­tett. Tény­leg függő a fi­a­tal tré­ner?

Ju­lian Na­g­el­smann min­den­kit meg­hök­ken­tett a nyi­lat­ko­za­tá­val. Tény­leg függő a német lab­da­rúgó Bun­des­liga leg­fi­a­ta­labb tré­nere?

Örömében nagyot spriccelt Szalai Ádám

Örömében nagyot spriccelt Szalai Ádám a pályán

Nagy ün­nep­lést csap­tak a Bayern-verés után.

Nagy ün­nep­lést csap­tak a Bayern-verés után. A világ egyik leg­jobb­já­nak le­győ­zé­sé­vel szá­guld a Baj­no­kok Li­gája-fő­tábla felé a Hoffen­heim.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.

Szalai önmagát is meglepte

Szalai önmagát is meglepte

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját, a csa­tár most rész­le­te­sen ki­fejti, mi vezet a si­ke­res sze­rep­lés­hez.

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját, a csa­tár most rész­le­te­sen ki­fejti, mi vezet a jó sze­rep­lés­hez.

Edzője elárulta Szalai Ádám titkát

Edzője elárulta Szalai Ádám góljainak a titkát

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként több gólt is lőtt már.

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként be­állva több gólt is lőtt már a Hoffen­heim­ben. De nem is tel­je­sen vé­let­len...

Csatárlegendákat előz meg Szalai

Csatárlegendákat előz meg Szalai

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött.

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

Kiderült, Szalai búcsú bulit tartott Barcelonában

Kiderült, Szalai búcsú bulit tartott Barcelonában

Ezért utaz­tak hét­vé­gén 2500 ki­lo­mé­tert a fo­cis­ták. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk fő­nöke is meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Ezért utaz­tak hét­vé­gén 2500 ki­lo­mé­tert a fo­cis­ták. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk fő­nöke is meg­mondta a vé­le­mé­nyét a dor­bé­zo­lás­ról.

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett.

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, nem csoda, hogy el­is­mer­ték. Csak egy va­laki nyúj­tott hozzá ha­sonló tel­je­sít­ményt. Vá­lo­ga­tott tá­ma­dók­nak már na­gyon szük­sége volt erre a si­kerre.

Óriási esély, eljött Szalai Ádám ideje?

Óriási esély, eljött végre Szalai Ádám ideje?

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­já­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk.

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­csa­pa­tá­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk. Most kell min­dent be­le­ad­nia! És még egy ki­csi­vel töb­bet.

Madonna kedvenc helyén ünnepelte a góljait Szalai

Madonna kedvenc helyén ünnepelte a góljait Szalai

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk megint meg­adta a mód­ját a bu­li­zás­nak. Bar­ce­lo­náig re­pült a győ­ze­lem után.

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk megint meg­adta a mód­ját a bu­li­zás­nak. Egé­szen Bar­ce­lo­náig re­pült né­hány csa­pat­tár­sá­val a győ­ze­lem után.