CÍMKE: 'hírek'

Történelmi pillanat, ilyet még nem láttunk a TV2-ben

Történelmi pillanat, ilyet még nem láttunk a TV2-ben

Meg­lepő be­jegy­zést tett közzé Sze­beni Ist­ván a kö­zös­ségi profil­ján.

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Öt hét tel­jes hír­zár­lat után fan­tasz­ti­kus hírt kap­tunk Dem­jén Fe­renc­ről.

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

A szí­nész re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­la­tos plety­kákra.

A nép­szerű szí­nész ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­lat­ban fel­röp­pent plety­kákra.

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet.

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet: itt­honi kol­lé­gá­i­val meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, és kül­ső­leg is nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő. Hogy­lé­té­ről férje nyi­lat­ko­zott.

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő, aki a Me­gasztár 5. szé­ri­á­já­ban tűnt fel. Hogy­lé­té­ről férje nyi­lat­ko­zott.

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Ma végre meg­szó­lalt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető szep­tem­ber óta tel­je­sen ki­vonta magát a for­ga­lom­ból. Ma végre meg­szó­lalt!

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Ez tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban...

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a TV2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak az új fej­le­mé­nyek­ről. Ennek biz­to­san sokan örül­nek!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak az új fej­le­mé­nyek­ről. Ennek biz­to­san sokan örül­nek!

Fotón Dolly, végre hírt adott magáról

Fotón Dolly, végre hírt adott magáról

Ter­mé­sze­te­sen nem tűnt el a 68 éves le­gen­dás éne­kesnő, azon­ban va­la­mi­ért mégis ke­ve­seb­bet hal­lunk fe­lőle. Most nem­csak hírt adott ma­gá­ról, hanem fotón is meg­néz­het­jük.

Ter­mé­sze­te­sen nem tűnt el a 68 éves le­gen­dás éne­kesnő, azon­ban va­la­mi­ért mégis ke­ve­seb­bet hal­lunk fe­lőle. Most nem­csak hírt adott ma­gá­ról, hanem fotón is meg­néz­het­jük.

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Ez tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban....

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben.

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Tátva marad a szája annak, aki meglátja az ECHO TV új stúdióját - Fotók

Tátva marad a szája annak, aki meglátja az ECHO TV új stúdióját - Fotók

Akár egy sci-fi film for­ga­tási hely­színe is le­hetne az ECHO TV új stú­di­ója.

Akár egy sci-fi film for­ga­tási hely­színe is le­hetne az ECHO TV új stú­di­ója. A kor­szerű dísz­let, a ren­ge­teg LED-csík, a 40 négy­zet­mé­ter­nyi LED-fal, to­vábbá a hír­adós pult együtt olyan, mintha egy űr­bá­zist köl­töz­tet­tek volna be a ha­tal­mas stú­di­óba.

Tv2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Tv2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Össze­­­­­szed­­­­­tük egyet­­­­­len cikk­­­­­ben, mi tör­­­­­tént itt­­­­­hon és a vi­­­­­lág­­­­­ban, a TV2 Té­­­­­nyek se­­­­­gít­­­­­sé­­­­­gé­­­­­vel.

Nincs sok időd, de kí­­­­­ván­­­­­csi vagy a nap leg­­­­­­­­­fon­­­­­to­­­­­sabb tör­­­­­té­­­­­né­­­­­se­ire? Össze­­­­­szed­­­­­tük egyet­­­­­len cikk­­­­­ben, mi tör­­­­­tént itt­­­­­hon és a vi­­­­­lág­­­­­ban, a TV2 Té­­­­­nyek se­­­­­gít­­­­­sé­­­­­gé­­­­­vel.

Nem hoztunk jó híreket Cserhalmi Györgyről

Nem hoztunk jó híreket Cserhalmi Györgyről

Úgy tűnik, a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész nem lép szín­padra no­vem­ber­ben.

Úgy tűnik, a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész nem lép szín­padra no­vem­ber­ben.

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán.

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, végre fel­lé­le­gez­het.

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

A leg­fon­to­sabb hírek egy he­lyen.

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a TV2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben.

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a mai nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a mai nap leg­fon­to­sabb hírei

Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben!

Nincs sok időd, de kí­­ván­­csi vagy a nap leg­­­fon­­to­­sabb tör­­té­­né­­se­ire? Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Hírekben erősít a 103.9 Sláger FM

Hírekben erősít a 103.9 Sláger FM

A 103.9 Slá­ger FM őszi meg­úju­lása to­vább foly­ta­tó­dik, szep­tem­ber 11-től új, a hír­te­rü­le­tért fe­le­lős szak­em­ber­rel bővül a rádió prog­ram­csa­pata.

A 103.9 Slá­ger FM őszi meg­úju­lása to­vább foly­ta­tó­dik, szep­tem­ber 11-től új, a hír­te­rü­le­tért fe­le­lős szak­em­ber­rel bővül a rádió prog­ram­csa­pata.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei szerdán

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei szerdán

Nincs sok időd, de kí­­ván­­csi vagy a nap leg­­­fon­­to­­sabb tör­­té­­né­­se­ire? Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Diákok 150 ezerért fordítanak híreket Friderikusznak

Diákok 150 ezerért fordítanak híreket Friderikusznak

Meg­lepő dol­got val­lott be teg­nap.

Meg­lepő dol­got val­lott be teg­nap az Ön­in­dí­tó­ban a nép­szerű te­le­ví­ziós.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Ez a sors vár Balázsékra! Megszólalt a Class FM vezérigazgatója

Ez a sors vár Balázsékra! Megszólalt a Class FM vezérigazgatója

Nincs pánik a Class FM-nél, min­denki teszi a dol­gát. Bár a rádió jö­vője bi­zony­ta­lan, min­den­kép­pen hosszú távon gon­dol­koz­nak.