CÍMKE: 'hír'

Jó hírünk van a krumplikedvelőknek

Jó hírünk van a krumplikedvelőknek

A hí­rek­kel el­len­tét­ben a pi­a­con árul­nak még ta­va­lyi ma­gyar bur­go­nyát.

A hí­rek­kel el­len­tét­ben a pi­a­con árul­nak még ta­va­lyi ma­gyar bur­go­nyát, de sokan már az idei új­krump­li­ból is visz­nek. Az ára ked­ve­zőb­ben ala­kul a ta­va­lyi­nál, min­de­nütt ezer fo­rint alatt van.

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Kí­­­­ván­­­­csi mi tör­tént ma?

Nincs sok időd, de kí­­­­ván­­­­csi vagy a nap leg­­­­­­­fon­­­­to­­­­sabb tör­­­­té­­­­né­­­­se­ire? Össze­­­­szed­­­­tük egyet­­­­len cikk­­­­ben, mi tör­­­­tént itt­­­­hon és a vi­­­­lág­­­­ban, a Tv2 Té­­­­nyek se­­­­gít­­­­sé­­­­gé­­­­vel.

Megszólalt Schumacher orvosa

Megszólalt Schumacher orvosa, ez a helyzet

Nem erre a hírre vár­tak a Forma-1 ra­jon­gói.

Nem erre a hírre vár­tak a Forma-1 ra­jon­gói. A hét­sze­res vi­lág­baj­nok egyik ke­ze­lője ko­moly prob­lé­mák­ról be­szélt, egy­előre név­te­le­nül.