CÍMKE: 'hazugságok'

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról.

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - derül ki a zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­té­ből.

Megbukhat Sargentini hazugsággyűjteménye

Megbukhat Sargentini hazugsággyűjteménye

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont elem­zője sze­rint a Sar­gen­tini-je­len­tés "el­jo­gi­a­sí­tott po­li­ti­kai vita".

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Mer­kel az el­múlt he­tek­ben több­ször is ki­állt a déli ha­tár­sza­ka­szon épí­tett ma­gyar ke­rí­tés mel­lett.

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat?

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat, a ba­rá­to­dat, a mun­ka­tár­sa­dat? A ha­zug­ság sokak sze­rint ösz­tö­nös dolog.