CÍMKE: 'háziorvos'

Nem kérhet pénzt az orvos, ha házhoz megy

Nem kérhet pénzt az orvos, ha házhoz megy

Sokan azt hi­szik, ug­rál­tat­hat­ják a dokit éjjel-nap­pal, de csak mun­ka­idő­ben kell el­lát­nia a be­te­get.

"Levágom a fejedet, és legurítom a lépcsőn" - ordította a háziorvos

"Levágom a fejedet, és legurítom a lépcsőn" - ordította a háziorvos

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, düh­ro­ha­mot ka­pott az or­vosnő.

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, düh­ro­ha­mot ka­pott az or­vosnő.

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít. Ez akár ha­lá­los is lehet!

Az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött!

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy a ho­meo­pá­tia nem ha­té­kony sem­mire: egy nagy ha­zug­ság, ami­vel át­ve­rik a be­te­ge­ket.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal, sok­szor a be­te­gek egész­sé­gét koc­káz­tatva há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

Életfogytiglant kaphatnak a babájukat halálra éheztető szülők

Életfogytiglant kaphatnak a babájukat halálra éheztető szülők

A gyön­gyösi más­fél éves kis­lány három és fél ki­lóra fo­gyott, belső szer­vei ki­szá­rad­tak.

A gyön­gyösi más­fél éves kis­lány három és fél ki­lóra fo­gyott, belső szer­vei ki­szá­rad­tak.

Végre több lesz a vidéki háziorvos!

Végre több lesz a vidéki háziorvos!

Sok fi­a­tal or­vos­nak nem vonzó a vi­déki há­zi­or­vosi állás.

Sok fi­a­tal or­vos­nak eddig nem volt túl vonzó a vi­déki há­zi­or­vosi állás, ezért is olyan sok az idős dok­tor. Ez most végre meg­vál­toz­hat.

Csótányirtóval fújta képen az orvost

Csótányirtóval fújta képen az orvost

A ren­de­lő­ben tá­madt a mér­gező spray-vel az ama­zon.

A ren­de­lő­ben tá­madt rá a mér­gező spray-vel az őrült ama­zon a há­zi­or­vosra, azt ál­lí­totta, hogy a doki miatt van rosszab­bul a férje.

Ez a jövő: aggasztó várakozásra készülj az orvosnál

Ez a jövő: aggasztó várakozásra készülj az orvosnál

Nem kel­lett így is ele­get ülni a ház­or­vos­nál? Ezen­túl ez csak rosszabb lesz...

Már a háziorvosoknál van az influenza elleni oltóanyag

Már a háziorvosoknál van az influenza elleni oltóanyag

Idén is 1,3 mil­lió adag ér­hető el té­rí­tés­men­te­sen, de meg­vál­toz­tak a sza­bá­lyok.