CÍMKE: 'házasság'

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Marc Bartra neje nem csak a kül­se­jé­vel hódít. A lab­da­rúgó párja nem az át­la­gos fo­cis­ta­fe­le­ség.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk.

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk pedig szá­mos meg­le­pe­tést ígér.

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk meg­le­pe­tést ígér.

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Köz­tu­dott, hogy az egy­kori szí­nésznő nem ápol jó kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, most azon­ban le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Megdöbbentő, kiderült, mennyit hízott Gianni mellett Debreczeni Zita!

Megdöbbentő, kiderült, mennyit hízott Gianni mellett Debreczeni Zita!

A mo­dell­ből lett fo­tó­mű­vész tel­je­sen meg­vál­to­zott a férje mel­lett.

A mo­dell­ből lett fo­tó­mű­vész tel­je­sen meg­vál­to­zott a férje mel­lett.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát, és erre jó oka is volt. Úgy tűnik, mos­tanra már meg­bé­kélt vele.

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban.

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács, de most meg­törte a csen­det!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács Gábor, de most meg­törte a csen­det!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Ked­vese ter­mé­sze­te­sen nem hagyta annyi­ban a dol­got, főleg, hogy egy szu­per­mo­dell ke­rült a képbe...

Örömhírt jelentett be második gyermekük születése után Kucsera Gábor!

Örömhírt jelentett be második gyermekük születése után Kucsera Gábor!

A há­zas­pár rend­kí­vül bol­dog, ami­óta vi­lágra jött a kis­lá­nyuk, Milla.

A há­zas­pár rend­kí­vül bol­dog, ami­óta vi­lágra jött a kis­lá­nyuk, Milla. Oly­annyira, hogy úgy érzik, nem áll­nak meg két gyer­mek­nél, és egy har­ma­di­kat is ter­vez­nek.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem vé­let­len, hogy ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező, Quentin Tarantino

Szerda este lesz az es­kü­vője!

A kul­ti­kus ren­dező szerda este kel egybe 35 éves iz­ra­eli meny­asszo­nyá­val, Da­ni­ella Pick­kel Los An­ge­les­ben!

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt és éle­tük vé­géig, sőt azon is túl ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Scho­bert Nor­bi­val úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal.

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal.

Most derült ki a sztár leszbikus lányáról: 12 évvel idősebb nővel házasodott

Most derült ki a sztár leszbikus lányáról: 12 évvel idősebb nővel házasodott

A 19 éves Etta Ng kap­cso­lata sosem volt túl kö­zeli az édes­ap­já­val, így a tit­kos es­kü­vőre sem hívta el.

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

A kap­cso­la­tuk­ban volt egy kor­szak, ami­kor min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

A há­rom­gyer­me­kes Kim Kar­das­hi­an­nak a múlt­ban volt pár bot­lása.

A há­rom­gyer­me­kes Kim Kar­das­hi­an­nak a múlt­ban volt pár bot­lása.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét, ám arra senki nem szá­mí­tott, hogy a nász­útra egy ro­man­ti­kus meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény.

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény. Mitt tett Lajos, ami vall­juk be eléggé szo­kat­lan egy új­don­sült pár ese­té­ben?

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ha ez így van, akkor talán nem is olyan nagy gáz ami ott­hon vagy a négy fal kö­zött?

Mi­e­lőtt még azt hin­néd, hogy a szom­széd­ban min­dig zöl­debb a fű, azaz ál­lan­dóan tom­bol a szen­ve­dély a há­lód­szo­bá­ban, akkor ideje, hogy meg­is­merd a kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sát. Meg fogsz döb­benni!

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt, és tény­leg nem könnyű meg­emész­teni.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Újra egy szín­padra áll­tak.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

A há­zas­ság ku­darcra volt ítélve.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Ne­vetve vá­gott vissza...

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben kö­töt­tek há­zas­sá­got az idei év első nyolc hó­nap­já­ban, mint ta­valy.

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben kö­töt­tek há­zas­sá­got az idei év első nyolc hó­nap­já­ban, mint ta­valy.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

A sztár­pár le­het­sé­ges vá­lá­sá­ról az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai Claudia és Gesztesi Károly

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, de a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti. Ezt egy friss fotó és egy hozzá tar­tozó, Cla­u­dia jel­leg­ze­tes hu­mo­rát magán vi­selő kép­alá­írás is bi­zo­nyítja.

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Így kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Do­na­tella pon­to­san tudta...

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, hogy...

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy...

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába: a meg­szo­kás na­gyobb úr. Sok­szor végül tel­je­sen ment­he­tet­le­nek lesz­nek ezek a kap­cso­la­tok. Mu­tat­juk, mi­lyen szo­ká­sok ve­zet­nek a szex­men­tes­ség­hez!

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

A 24 éves éne­kes és 21 éves sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze, de már mások előtt is há­zas­pár­ként je­len­nek meg.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért a há­zas­sá­guk!

Négy év után véget ért a szí­nésznő há­zas­sága! Erről a volt férj szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót.

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót.

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Ki­rúg­ták a stew­ar­desst, mert pár­já­val na­gyon intim szi­tu­á­ci­ó­ban kap­ták a fe­dél­ze­ten.

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább im­má­ron négy éve. Most őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni, mar­kolni...

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni...

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban. De lesz még egy ce­re­mó­nia!

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ke­mény ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg.

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­gott, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, de...

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Most jöt­tek haza a nász­út­ról.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Az egy­kori Posh Spice sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.