CÍMKE: 'has'

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Itt a bi­zo­nyí­ték arra, hogy 3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Bátor lé­pésre szánta el magát.

Az éne­kesnő igen bátor lé­pésre szánta el magát, meg­mu­tatta fo­gyá­sá­nak ered­mé­nyét, amire tény­leg büszke lehet.

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

A show­man na­gyob­bik lánya az edző­te­rem­ből posz­tolta leg­újabb fo­tó­ját. Mi­csoda lát­vány!

A show­man na­gyob­bik lánya az edző­te­rem­ből posz­tolta leg­újabb fo­tó­ját. Mi­csoda lát­vány!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted.

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted - meg­mu­tat­juk, mi is a va­ló­ság.

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

A 40 éves szí­nésznő ha­ma­ro­san éle­tet ad gyer­me­ké­nek!

A 40 éves szí­nésznő ha­ma­ro­san éle­tet ad gyer­me­ké­nek! A nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, és el­ké­pesz­tően ha­tal­mas a po­cakja!

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. Nem sok ez egy ki­csit...?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal.

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal. Bár­mi­kor be­le­vág­hatsz, a ki­tar­tá­sod gyor­san lát­vá­nyos ered­ményt hoz. A gya­kor­la­tok sor­rend­jét nem sza­bad fel­cse­rélni, mert a car­dio gya­kor­la­tok biz­to­sít­ják a ha­té­kony izom­mun­kát.

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is. Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Ettől a turmixtól feszes és lapos lesz a hasad

Ettől a turmixtól feszes és lapos lesz a hasad

Le­rob­ban­nak rólad a plusz­ki­lók!

Íme, egy cso­da­kok­tél, amely­nek min­den egyes hoz­zá­va­lója már ön­ma­gá­ban is zsír­égető! Ke­verd össze őket, és kezdd el inni még ma!

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom!

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom! Pró­báld ki ezt a fo­gyasztó cso­da­italt, és hozd magad for­mába még ka­rá­csony előtt! Mu­tat­juk, mi kell hozzá, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted a ter­mé­sze­tes zsír­csök­kentő sze­red!

Újabb elképesztően veszélyes őrület terjed a neten

Újabb elképesztően veszélyes őrület terjed a neten

A leg­újabb őrü­let neve AB-crack!

A leg­újabb őrü­let neve AB-crack: ha­sa­dék. Ahhoz, hogy egy­ál­ta­lán lát­ható le­gyen a has­fa­lon, sa­nyar­gató diéta és ke­mény edzés szük­sé­ges. Esze­lős cél...

Ez a legjobb gyakorlat, ha el akarod tüntetni a hasi zsírpárnákat

Ez a legjobb gyakorlat, ha el akarod tüntetni a hasi zsírpárnákat

Nem kell két­ség­be­es­ned, ha van egy kis úszó­gu­mid. In­kább ik­tasd be ezt a gya­kor­la­tot, és ints bú­csút neki!

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az adott­sá­ga­id­tól, az ét­ren­ded­től,.

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től. Ám ha tudod, me­lyik tí­pusba tar­to­zol, könnyeb­ben sza­ba­dul­hatsz meg a hasi zsír­tól.

A tökéletes testű fitneszmodell megmutatta a hasát evés előtt és után

A tökéletes testű fitneszmodell megmutatta a hasát evés előtt és után

Ez­út­tal la­pos­nak nem iga­zán mond­ható.

A bi­ki­nis fotók mellé posz­tolt egy olyat is, amin ki­adós va­cso­rá­nyi kü­lönb­ség­gel mu­tatta meg a hasát.

Félre a photoshoppal Így néz ki egy igazi nő hasa!

Félre a photoshoppal Így néz ki egy igazi nő hasa!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Fe­lejtsd el!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Szű­rők? Fe­lejtsd el! Ilyen a va­lódi has - ilyen a va­lódi nő!

Hasvákuum az új csodagyakorlat!

Hasvákuum az új csodagyakorlat!

Ha ezt az egyet­len gya­kor­la­tot rend­sze­re­sen be­ik­ta­tod a na­pi­ren­dedbe.

Ha ezt az egyet­len gya­kor­la­tot rend­sze­re­sen be­ik­ta­tod a na­pi­ren­dedbe, mind­össze két hét alatt el­ér­he­ted az áhí­tott lapos hasat! Ezt nézd!

Ez az igazi titok, hogy végre megszabadulj a hashájtól

Ez az igazi titok, hogy végre megszabadulj a hashájtól

Lel­ke­sen csi­ná­lod a fel­ülé­se­ket, még­sem tudsz meg­sza­ba­dulni a ha­sa­don levő zsír­tól? Fi­gyelj, el­árul­juk a tit­kot, ami le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit!

Lel­ke­sen csi­ná­lod a fel­ülé­se­ket, még­sem tudsz meg­sza­ba­dulni a ha­sa­don levő zsír­tól? Fi­gyelj, el­árul­juk a tit­kot, ami le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit!

Bombázóvá gyúrta magát Tóth Andi!

Bombázóvá gyúrta magát Tóth Andi!

Az éne­kesnő ke­mény edzésbe kez­dett, for­más fe­neke és lapos hasa vi­szont már most ké­szen áll a bi­ki­ni­sze­zonra.

Az X-Fak­tor egy­kori nyer­tese ke­mény edzésbe kez­dett, for­más fe­neke és lapos hasa vi­szont már most ké­szen áll a bi­ki­ni­sze­zonra.

Ez a fiatal, bátor anyuka felrobbantotta a netet

Ez a fiatal, bátor anyuka felrobbantotta a netet

Meg­lepő, őszinte és ken­dő­zet­len fo­tó­i­val nők száz­ez­re­i­nek lett pél­da­képe. Képei nem is­mer­nek ta­bu­kat.

Meg­lepő, őszinte és ken­dő­zet­len fo­tó­i­val nők száz­ez­re­i­nek lett pél­da­képe. Képei nem is­mer­nek ta­bu­kat.

Imádja az internet népe Pordán Petra szexi képét!

Imádja az internet népe Pordán Petra szexi képét!

Nézd meg te is a mű­sor­ve­zető fo­tó­ját.

A mű­sor­ve­zető leg­újabb edző­ru­há­ját mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak, a leg­töb­ben azon­ban csak lapos ha­sára és cso­dás alak­jára tud­tak kon­cent­rálni.

Lilu kockahasat villantott, nem mindenki ájult el tőle

Lilu kockahasat villantott, nem mindenki ájult el tőle

Az el­múlt évben sokat szál­ká­so­dott.

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője ta­valy tette elő­ször köz­szem­lére izmos hasát, ami az el­múlt évben sokat szál­ká­so­dott.

Hangolódj a húsvétra a nyuszinak öltözött Marenec Fruzsival!

Hangolódj a húsvétra a nyuszinak öltözött Marenec Fruzsival!

A szexi tévés ke­mény edzés­sel ké­szül az ün­nepi na­pokra, mind­ezt azon­ban nem szok­vá­nyos módon teszi.

A szexi tévés ke­mény edzés­sel ké­szül az ün­nepi na­pokra. Mind­ezt nem szok­vá­nyos módon teszi.

Irtó szexi hasat villantott a diétázó Tóth Gabi

Irtó szexi hasat villantott a diétázó Tóth Gabi

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment át a teste.

A fo­gyó­kú­rá­nak és az iz­zasztó edzés­nek kö­szön­he­tően teste máris lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit büsz­kén meg is mu­ta­tott.

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Mind­össze napi 5 perc, és ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal máris el­kö­szön­hetsz a hasi zsír­tól.

Új csodaszer! Eltünteti a hasi zsírt a padlizsánvíz!

Új csodaszer! Eltünteti a hasi zsírt a padlizsánvíz!

A hasad az az egyik leg­ne­he­zeb­ben le­fo­gyaszt­ható te­rü­let. De most itt a cso­da­szer!

A hasra ra­kó­dott zsír­pár­nácska az egyik leg­ne­he­zeb­ben le­fo­gyaszt­ható te­rü­let. De most itt a cso­da­szer!

Több ezren rácuppantak Mihalik Enikő köldökére

Több ezren rácuppantak Mihalik Enikő köldökére

Ak­ko­rát nyúj­tó­zott a szexi mo­dell az In­sag­ra­mon, hogy a hasa és de­reka is ki­lát­szott a fa­lat­nyi pu­ló­ve­ré­ből.

Ak­ko­rát nyúj­tó­zott a szexi mo­dell az In­sag­ra­mon, hogy a hasa is ki­lát­szott a fa­lat­nyi pu­ló­ve­ré­ből.

Így szabadulj meg a deréktáji úszógumitól!

Így szabadulj meg a deréktáji úszógumitól!

Hiába a diéta, a ma­kacs pár­nács­kák ra­gasz­kod­nak a de­re­kad­hoz? Se­gí­tünk.

Hiába a diéta, a ma­kacs pár­nács­kák ra­gasz­kod­nak a de­re­kad­hoz? Se­gí­tünk meg­sza­ba­dulni tőlük.

Zimány Linda megmutatta tökéletes hasát

Zimány Linda megmutatta tökéletes hasát

Izmos és gyö­nyörű! Kár ki­hagyni!

Zi­mány Linda has­fala lapos, izmos és gyö­nyörű. Kár lenne el­ta­gadni tőle: a sok edzés iga­zán meg­tette a ha­tá­sát.

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Így szabadulj meg biztosan a hasi zsírpárnától!

Így szabadulj meg biztosan a hasi zsírpárnától!

A fel­ülé­sek saj­nos nem se­gí­te­nek. De ezek a tip­pek annál in­kább!

A fel­ülé­sek saj­nos nem se­gí­te­nek. De ezek a tip­pek annál in­kább!

Így dobhatod le az úszógumit! Még edzened sem kell hozzá

Így dobhatod le egyszerűen az úszógumit! Még edzened sem kell hozzá

Ne félj, na­gyon egy­szerű le­adni az úszó­gu­mit. És még fel­ülé­se­ket sem kell csi­nál­nod hozzá!

Döbbenetes lelet az emberi testben!

Döbbenetes lelet az emberi testben!

Egy in­diai nő epe­mű­tétje köz­ben igen­csak el­cso­dál­koz­tak az or­vo­sok.

Egy in­diai nő epe­mű­tétje köz­ben igen­csak el­cso­dál­koz­tak az or­vo­sok. A nő epe­hó­lyag­já­ból ugyanis 360 darab epekő ke­rült elő. Ennyi követ még soha nem rej­tett egyet­len em­beri test.

Nem akarsz úszógumit és sörhasat? Mutatjuk, mit ne egyél!

Nem akarsz úszógumit és sörhasat? Mutatjuk, mit ne egyél!

Az úszó­gumi és a sör­po­cak nem­csak nyá­ron kel­le­met­len, saj­nos az őszi-téli ru­hák­kal sem lehet tel­je­sen el­rej­teni. A leg­jobb, ha meg­sza­ba­dulsz tőle.

Az úszó­gumi és a sör­po­cak nem­csak nyá­ron kel­le­met­len, az őszi-téli ru­hák­kal sem lehet tel­je­sen el­rej­teni. A leg­jobb, ha in­kább meg­sza­ba­dulsz tőle. A sport na­gyon fon­tos, de az sem mind­egy, mit eszel. Mu­tat­juk, mit tö­rölj az ét­ren­ded­ből.

Ennyire ocsmány sajtról még biztos nem hallottál!

7 dolog, amit nem tudtál a köldöködről

De mindez még csak hagy­ján...

Tud­tad, hogy van, aki­nek nincs köl­döke? És azt, hogy lé­te­zik köl­dök­szösz-re­kor­der?

Viszlát, nagy has! Eddz velünk!

Viszlát, nagy has! Eddz velünk!

Utá­lod a puha, lógó ha­si­ká­dat? Sze­ret­néd, ha for­má­sabb lenne nyá­rig?

Utá­lod a puha, lógó ha­si­ká­dat? Sze­ret­néd, ha for­má­sabb, fe­sze­sebb és iz­mo­sabb lenne nyá­rig? Se­gí­tünk! Kezd­jük el együtt!