CÍMKE: 'harry herceg'

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora lett azóta, hogy be­ke­rült a brit ki­rá­lyi csa­ládba.

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Született uralkodó, Charlotte hercegnő átvette az irányítást az esküvőn

Született uralkodó, Charlotte hercegnő átvette az irányítást az esküvőn

A kis her­cegnő se­gí­tett a töb­bi­ek­nek is meg­fe­le­lően vi­sel­kedni.

A kis her­cegnő se­gí­tett a töb­bi­ek­nek is meg­fe­le­lően vi­sel­kedni a vi­lág­ra­szóló szom­bati ese­mény alatt.

Bizarr felvételek kerültek elő Meghan múltjából, mit szól ehhez Harry?

Bizarr felvételek kerültek elő Meghan múltjából, mit szól ehhez Harry?

A szí­nésznő egy esti show-ban mon­dott fur­csá­kat.

A szí­nésznő egy esti show-ban mon­dott fur­csá­kat.

Így változtatta meg egy nő életét örökre a hercegi esküvő

Így változtatta meg egy nő életét örökre a hercegi esküvő

Az aján­dé­kok sokat érnek.

A her­cegi es­kü­vőn ka­pott aján­dé­ko­kért egye­sek bármi pénzt meg­ad­ná­nak, ezzel pedig má­so­kat tesz­nek gaz­daggá.

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár.

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár.

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak édes­apja a múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott, szer­dán pedig mű­té­ten esett át.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak édes­apja szer­dán mű­té­ten esett át.

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

A 36 éves szí­nész­nő­nek az édes­anyja is se­gí­teni fog az es­küvő elő­ké­szü­le­te­i­ben, sőt, az anyák nap­ját is együtt töl­tik.

Szigorú brit etikett: 9 szabálynak kötelező megfelelni a királyi esküvőn

Szigorú brit etikett: Ennek a 9 szabálynak kötelező megfelelni a királyi esküvőn

Meg­han és Harry her­ceg szom­ba­ton ki­mondja a bol­do­gító igent.

Meg­han Markle és Harry her­ceg szom­ba­ton ki­mondja egy­más­nak a bol­do­gító igent. Bár magát a ce­re­mó­niát ren­ge­teg titok övezi, azt azért lehet tudni, hogy mi­lyen tör­té­nelmi gyö­kerű ha­gyo­má­nyo­kat kell szi­go­rúan fi­gye­lembe venni a es­küvő során.

Nem hiszed el, mit tálalna fel az esküvőjén Meghan Markle!

Nem hiszed el, mit tálalna fel közelgű esküvőjén Meghan Markle!

Szíve sze­rint be­lopná az ame­ri­kai kul­tú­rát az es­kü­vőre!

Szíve sze­rint be­lopná az ame­ri­kai gasztró-kul­tú­rát az es­kü­vőre Harry her­ceg le­endő fe­le­sége! Az es­kü­vői tor­tá­ról már ki­szi­vár­gott, hogy mi­lyen kü­lön­le­ges lesz, ám a többi fo­gást egy­előre ti­tok­ban tart­ják. Vajon lesz be­le­szó­lása az ará­nak a fo­gá­sokba?

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Ami­kor még csak szí­nésznő volt, olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták, ami­lye­nek­ben her­ceg­né­ként már nem.

Olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták, ami­lye­nek­ben ma már nem.

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig, és biz­to­san nem bán­ták meg.

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

Az ifjú trón­örö­kös na­gyon köz­vet­len volt és végig mo­soly­gott a kór­ház felé ve­zető úton. Nem győ­zik di­csérni!

Ez volt Meghan Markle titkos útjának célja, itt bukott le

Ez volt Meghan Markle titkos útjának célja, itt bukott le

A szí­nésznő min­dent el­in­téz.

A szí­nésznő igyek­szik min­den hi­va­ta­los ügyet el­in­tézni a május 19-ei es­küvő előtt.

Elképesztő okból maradt el Meghan Markle lánybúcsúja

Elképesztő okból maradt el Meghan Markle lánybúcsúja

Meg­várja sze­ret­teit.

A szí­nésznő az édes­anyja és leg­jobb ba­rát­nője nél­kül nem haj­landó meg­tar­tani a bulit.

Sürget az idő, azonnali műtétre szorul a 96 éves Fülöp herceg

Sürget az idő, azonnali műtétre szorul a 96 éves Fülöp herceg

Er­zsé­bet ki­rálynő férje az utóbbi idő­ben fáj­dal­mai miatt a nyil­vá­nos sze­rep­lé­seit is le­mondta.

Er­zsé­bet ki­rálynő férje az utóbbi idő­ben fáj­dal­mai miatt a nyil­vá­nos sze­rep­lé­seit is le­mondta.

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

Nem éri be akár­mi­vel Harry her­ceg és Meg­han Markle, pedig a brit sörök kö­zött is jócs­kán akad lu­xus­ka­te­gó­riás mi­nő­ség.

Ezzel vége, rossz hírek jöttek a Spice Girls háza tájáról

Ezzel vége, rossz hírek jöttek a Spice Girls háza tájáról

Hiába re­mény­ked­tek a ra­jon­gók.

Ennek függ­vé­nyé­ben Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vője sem úgy zaj­lik majd, ahogy hit­tük. Hiába re­mény­ked­tek a ra­jon­gók.

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

A fo­ga­dó­iro­dák sze­rint meg­van, hogy ki ter­vezi Harry her­ceg sze­rel­mé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A fo­ga­dó­iro­dák sze­rint meg­van, hogy ki ter­vezi Harry her­ceg sze­rel­mé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját.

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak.

Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan EZO

Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan

Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan

Az aszt­ro­ló­gia se­gít­sé­gé­vel ki­de­rül, hogy a sze­rel­mes­pár kap­cso­lata vajon hir­te­len fel­lán­go­lás, avagy sírig tartó sze­re­lem.

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét. A ra­jon­gók na­gyon lel­ke­sek.

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét. A ra­jon­gók na­gyon lel­ke­sek.

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Eddig Vil­mos fe­le­sége volt az angol ki­rá­lyi csa­lád di­vat­dik­tá­tora, de már küz­de­nie kell a cím meg­tar­tá­sáért.

Eddig Vil­mos fe­le­sége volt az angol ki­rá­lyi csa­lád di­vat­dik­tá­tora, de már küz­de­nie kell a cím meg­tar­tá­sáért.

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Ki­fogy­tak a kész­le­tek né­hány óra alatt azok után, hogy Har­ryék­ről meg­je­len­tek ezek a pap­arazzi képek.

Az üzenetek buktatták le a leendő hercegnét: nem Harryvel csetel

Az üzenetek buktatták le a leendő hercegnét: nem Harryvel csetel egész nap

Harry her­ceg meny­asszo­nya, Meg­han Markle új ke­bel­ba­rá­tot szer­zett. És nem is akár­kit...

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Bár az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Bár Harry her­ceg meny­asszo­nyát az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog a sze­re­tet ün­ne­pén.

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyának múltjáról

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyának múltjáról

Régen nem volt ilyen ma­ga­biz­tos.

A szí­nésznő régen nem volt olyan su­gár­zóan ma­ga­biz­tos, mint ma­nap­ság. Az ön­bi­zal­mat ren­ge­teg vissza­uta­sí­tás előzte meg.

Elképesztő fotó Meghan Markle-ről, mit szól ehhez a királynő?

Elképesztő fotó Meghan Markle-ről, mit szól ehhez a királynő?

Rá sem lehet is­merni Harry her­ceg meny­asszo­nyára!

Rá sem lehet is­merni Harry her­ceg meny­asszo­nyára!

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Gyö­nyörű he­lyen veszi el.

Gyö­nyörű he­lyen veszi el meny­asszo­nyát a her­ceg, az idő­pont­ról egy­előre annyit tudni, hogy má­jus­ban lesz. A költ­sé­ge­ket a ki­rá­lyi csa­lád állja.

Hercegi látogatás, Vilmos és Katalin meglepetést okozott

Hercegi látogatás, Vilmos és Katalin meglepetést okozott

Vil­mos és Harry her­ceg, va­la­mint Ka­ta­lin her­cegnő szer­dán meg­lá­to­gatta a West Ham Uni­ted fut­ball­csa­pa­tát.

Gigantikusat villantott Harry herceg exszeretője

Gigantikusat villantott Harry herceg exszeretője

Az éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős.

A 30 éves angol éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős, de ez a felső talán túl me­rész vá­lasz­tás volt tőle.

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést.

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést. Rövid időn belül két­szer is le­dobta a ló, sze­ren­csére a trón­örö­kös­nek nincs ko­moly baja.

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Nyil­vá­nos­ságra hoz­tak több tucat pri­vát hang­vé­telű és tar­talmú le­ve­let, me­lye­ket a néhai her­cegnő írt.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­tak több tucat pri­vát hang­vé­telű és tar­talmú le­ve­let, me­lye­ket a néhai her­cegnő írt.

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog.

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog a brit ki­rá­lyi ház egyik leg­nép­sze­rűbb tagja... Ellie Go­ul­ding, úgy tűnik, már a múlté.

Kitört a háború az angol királyi családban

Kitört a háború az angol királyi családban

Lá­zad­nak a ki­rálynő ellen.

II. Er­zsé­bet durva kü­lönb­sé­get tesz uno­kái kö­zött, ami­ből a csa­lád egyes tag­ja­i­nak vég­leg elege van. Lá­zad­nak a ki­rálynő ellen.

Harry herceg álszent módon papol és lopja a napot

Harry herceg álszent módon papol és lopja a napot

Az af­ri­ka­i­ak­nak elege van Harry her­ceg ál­szent­sé­gé­ből. Éhe­zők­nek a kör­nye­zet­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­ról?

Az af­ri­ka­i­ak­nak elege van Harry her­ceg ál­szent­sé­gé­ből. Éhe­zők­nek a kör­nye­zet­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­ról?