CÍMKE: 'harry herceg'

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt.

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét.

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak.

FRISS HÍREK
Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan EZO

Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan

Az asztrológia nem hazudik: ennyire illik össze Harry herceg és Meghan

Bár két na­gyon kü­lön­böző vi­lág­ból jöt­tek, ro­mán­cuk mégis me­sébe illő.

Az aszt­ro­ló­gia se­gít­sé­gé­vel ki­de­rül, hogy kap­cso­la­tuk vajon hir­te­len fel­lán­go­lás, avagy sírig tartó sze­re­lem.

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Eddig Vil­mos fe­le­sége volt az angol ki­rá­lyi csa­lád di­vat­dik­tá­tora, de már küz­de­nie kell a cím meg­tar­tá­sáért.

Eddig Vil­mos fe­le­sége volt az angol ki­rá­lyi csa­lád di­vat­dik­tá­tora, de már küz­de­nie kell a cím meg­tar­tá­sáért.

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Bár az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Bár az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Mindenki ezt a ruhát akarja, pedig csak egyszer vette fel Meghan Markle!

Ki­fogy­tak a kész­le­tek né­hány óra alatt azok után, hogy Har­ryék­ről meg­je­len­tek ezek a pap­arazzi képek.

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Gyö­nyörű he­lyen veszi el.

Gyö­nyörű he­lyen veszi el meny­asszo­nyát a her­ceg, az idő­pont­ról egy­előre annyit tudni, hogy má­jus­ban lesz. A költ­sé­ge­ket a ki­rá­lyi csa­lád állja.

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyának múltjáról

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyának múltjáról

Régen nem volt ilyen ma­ga­biz­tos.

A szí­nésznő régen nem volt olyan su­gár­zóan ma­ga­biz­tos, mint ma­nap­ság. Az ön­bi­zal­mat ren­ge­teg vissza­uta­sí­tás előzte meg.

Hercegi látogatás, Vilmos és Katalin meglepetést okozott

Hercegi látogatás, Vilmos és Katalin meglepetést okozott

Vil­mos és Harry her­ceg, va­la­mint Ka­ta­lin her­cegnő szer­dán meg­lá­to­gatta a West Ham Uni­ted fut­ball­csa­pa­tát.

Vil­mos és Harry her­ceg, va­la­mint Ka­ta­lin her­cegnő szer­dán meg­lá­to­gatta a West Ham Uni­te­det.

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Nyil­vá­nos­ságra ke­rül­tek.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­tak több tucat pri­vát hang­vé­telű és tar­talmú le­ve­let, me­lye­ket a néhai her­cegnő írt a ko­mor­nyik­já­nak.

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Lebukott Harry herceg, ezzel a dögös szépséggel randizik

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog.

Ál­lí­tó­lag még sosem volt ilyen bol­dog a brit ki­rá­lyi ház egyik leg­nép­sze­rűbb tagja... Ellie Go­ul­ding, úgy tűnik, már a múlté.

Gigantikusat villantott Harry herceg exszeretője

Gigantikusat villantott Harry herceg exszeretője

A 30 éves angol éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős, de ez a felső talán túl me­rész vá­lasz­tás volt tőle.

A 30 éves angol éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős, de ez a felső talán túl me­rész vá­lasz­tás volt tőle.

Kitört a háború az angol királyi családban

Kitört a háború az angol királyi családban

II. Er­zsé­bet durva kü­lönb­sé­get tesz uno­kái kö­zött, ami­ből a csa­lád egyes tag­ja­i­nak vég­leg elege van.

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést.

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést. Rövid időn belül két­szer is le­dobta a ló.

Harry herceg álszent módon papol és lopja a napot

Harry herceg álszent módon papol és lopja a napot

Az af­ri­ka­i­ak­nak elege van Harry her­ceg ál­szent­sé­gé­ből. Éhe­zők­nek ma­gya­ráz jól­la­kot­tan.

5 ok, amiért Diana hercegnő a legnagyobb példakép

5 ok, amiért Diana hercegnő a legnagyobb példakép

Már hosszú évek óta nincs köz­tünk, de még most is mil­li­ók­nak mutat pél­dát Lady Diana.