CÍMKE: 'harcsa'

Hatalmas fogás: valóságos halszörny került elő a merenyei tóból

Hatalmas fogás: valóságos halszörny került elő a merenyei tóból

A csa­li­nak be­do­bott te­nye­res ká­rászra ha­ra­pott rá a döb­be­ne­tes mé­retű har­csa.

A horgászok is megdöbbentek, gigantikus hal került elő a Desedából

A horgászok is megdöbbentek, gigantikus hal került elő a Desedából

Va­ló­sá­gos hal­ször­nyet fog­tak ki a so­mo­gyi hor­gász­pa­ra­di­csom­ban a május 1-jei reg­ge­len.

Óriási halszörnyet fogtak ki a Dunából, megdöbbentek a horgászok

Óriási halszörnyet fogtak ki a Dunából, megdöbbentek a horgászok

Du­na­al­má­son akadt ho­rogra a több mint két­mé­te­res pél­dány.

Du­na­al­má­son akadt ho­rogra a több mint két­mé­te­res pél­dány.

Az egész kezét bekapta az óriási hal a bikinis bombázónak! - videó

Az egész kezét bekapta az óriási hal a bikinis bombázónak! - videó

Több mil­li­óan lát­ták már a fi­a­tal lány küz­del­mét a ha­tal­mas hal­lal! Nem min­den nap lát ilyet az ember!

Így alakul idén a karácsonyi hal ára

Így alakul a karácsonyi hal ára idén

Bár ha­tal­mas volt a szá­raz­ság, nem drá­gul idén a ka­rá­cso­nyi hal, mert az áfa­csök­ken­tés el­len­sú­lyozza az aszály mi­atti ár­eme­lés ha­tá­sát. Ta­va­lyi ára­kon vár­ható a ka­rá­cso­nyi hal.

Bár ha­tal­mas volt a szá­raz­ság, szak­ér­tők sze­rint nem drá­gul idén a ka­rá­cso­nyi hal, mert az áfa­csök­ken­tés el­len­sú­lyozza az aszály mi­atti ár­eme­lés ha­tá­sát. Így a ta­va­lyi ára­kon ve­het­jük meg a ka­rá­cso­nyi ebéd­hez való pon­tyot és har­csát. A tömeg el­ke­rü­lése vé­gett cél­szerű 1-2 hét­tel ko­ráb­ban meg­venni a halat!

Igazi bestia, gigantikus "halszörny" bukkant fel a Tisza-tavon

Igazi bestia, gigantikus "halszörny" bukkant fel a Tisza-tavon

Ilyen óri­ás­ha­lat rit­kán látni, így hát nem csoda, hogy meg kel­lett küz­deni vele.

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Kétkilós harcsa esett váratlanul a fejére

Kétkilós harcsa esett váratlanul a fejére

Gya­nút­la­nul sé­tált, ami­kor fejbe kó­lin­totta a ha­tal­mas, bűzlő hal.

Gya­nút­la­nul sé­tált, ami­kor fejbe kó­lin­totta a ha­tal­mas, bűzlő hal. Egy ra­ga­dozó madár ejt­hette el. De mek­kora az esé­lye, hogy épp egy járő­ke­lőre zu­han­jon...?