CÍMKE: 'halottlátó'

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben...

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Min­den le­he­tő­sé­get ki­hasz­nál, s az összes követ meg­moz­gatja a rend­őr­ség.

A soroksári futó nő halála: Mégis igaza volt a halottlátónak?

A soroksári futó nő halála: Mégis igaza volt a halottlátónak?

Kar­dos Lajos végső két­ség­be­esé­sé­ben for­dult lá­tó­hoz meg­ölt fe­le­sége ügyé­ben.

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

A látók meg­ol­dot­ták a rej­té­lye­ket, ame­lyekre még a rend­őrök sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot.