CÍMKE: 'halmosi péter'

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét. Na­gyobb balhé is le­he­tett volna be­lőle.

Kinevették a focistát, megdöbbentő a reakciója

Kinevették a focistát, megdöbbentő a reakciója

Az el­len­fél druk­ke­re­i­nek mu­ta­tott be az egy­kori vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Hal­mosi Péter so­káig arc­vé­dőt hor­dott, ezt aján­lotta fel.

Hal­mosi Pé­ter­nek el­tört a já­rom­csontja, maszk­ban fo­ci­zott to­vább. Ezt aján­lotta fel jó­té­kony célra.