CÍMKE: 'halmosi péter'

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Döbbenet, magyar edző ilyet még nem talált ki

Döbbenet, magyar edző ilyet még nem talált ki

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre. Aligha győzi meg a dön­tés­ho­zó­kat.

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre. Aligha győzi meg a dön­tés­ho­zó­kat.

Kinevették a focistát, durva a reakciója

Kinevették a focistát, megdöbbentő a reakciója

Az el­len­fél druk­ke­re­i­nek mu­ta­tott be az egy­kori vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Az el­len­fél druk­ke­re­i­nek mu­ta­tott be az egy­kori vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. Hal­mosi Péter rosszul járt, az Új­pest fa­na­ti­ku­sai ugyanis fel­vet­ték vi­de­óra a re­ak­ci­ó­ját.

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét.

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét. Na­gyobb balhé is le­he­tett volna be­lőle.

Állatokon segít a focista maszkja

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Hal­mosi Péter a sé­rü­lése után egy ideig arc­vé­dő­ben fo­ci­zott.

Hal­mosi Péter a Fe­renc­vá­ros ellen sé­rült meg. El­tört a já­rom­csontja, zöld-fehér maszk­ban fo­ci­zott to­vább. Ezt a kel­lé­ket aján­lotta fel most jó­té­kony célra.