CÍMKE: 'halloween'
FRISS HÍREK

Rá sem lehet ismerni a szupermodell Heidi Klumra

Rá sem lehet ismerni a szupermodell Heidi Klumra

A német szu­per­mo­dell le­pi­pált min­den­kit a Hal­lo­ween jel­me­zek terén.

A német szu­per­mo­dell le­pi­pált min­den­kit a Hal­lo­ween jel­me­zek terén.

Zombi nők lába között élvezkedett a migráns, az áldozatokat még keresik

Zombi nők lába között élvezkedett a migráns, az áldozatokat még keresik

Már ha­gyo­mány­nak szá­mít Essen bel­vá­ro­sá­ban a hal­lo­weeni zom­bi­séta...

Már ha­gyo­mány­nak szá­mít Essen bel­vá­ro­sá­ban a hal­lo­weeni zom­bi­séta...

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

Ecstasyt kaphatott két kisgyerek Halloweenre

Az ijedt anyuka ál­lí­tása sze­rint gyer­me­kei 10 darab fur­csa, Su­per­me­nes pi­ru­lát kap­tak. Az anyuka ezt az­után vette észre, hogy gyer­me­kei ha­za­ér­tek a hal­lo­wee­ne­zés­ből.

Az ijedt anyuka ál­lí­tása sze­rint gyer­me­kei 10 darab fur­csa, Su­per­me­nes pi­ru­lát kap­tak. A rend­őr­ség vizs­gálja a tab­let­tá­kat.

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken a ver­seny­zésé a fő­sze­rep.

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken már a ver­seny­zésé a fő­sze­rep.

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Mű­vér­rel bo­rítva is gyö­nyörű.

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani, de egy sötét si­ká­tor­ban nem sze­ret­nénk vele így ta­lál­kozni!

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Lenyomják a torkunkon a Halloweent!

Az üzlet dü­bö­rög...

Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni, a cu­kor­ká­tól a hús­fa­lat­ká­kig, a jog­hurt­tól a fa­rag­ható tökig. Az üzlet dü­bö­rög, főleg a gye­re­kek a csa­lik.

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

A Hal­lo­ween-ünnep a por­tu­gál sztárt is meg­érin­tette. Meg­ta­lá­lod a masz­kok mö­gött a Ju­ven­tus csil­la­gát?

A Hal­lo­ween-ünnep a por­tu­gál sztárt is meg­érin­tette. Meg­ta­lá­lod a masz­kok mö­gött a Ju­ven­tus csil­la­gát?

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

Az Oscar-díjas fil­mest nem hát­rál­tatta, hogy a fe­le­sége egye­dül ma­radt ott­hon a gye­re­kek­kel.

Az Oscar-díjas fil­mest nem hát­rál­tatta, hogy a fe­le­sége egye­dül ma­radt ott­hon a gye­re­kek­kel. Két ha­tal­mas par­tit is ren­de­zett.

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Halloweennel húzzák ki zsebünkből a pénzt

Halloweennel húzzák ki a zsebünkből a pénzt

Ha kell, ha nem, be­le­üt­kö­zünk a Hal­lo­weenbe!

Ha kell, ha nem, be­le­üt­kö­zünk a Hal­lo­weenbe! Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni, a cu­kor­ká­tól a hús­fa­lat­ká­kig, a jog­hurt­tól a tökig.

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

Elő a tök­lám­pá­sok­kal, jel­me­zek­kel, in­dul­hat a ké­szü­lő­dés a Hal­lo­weenre!

Elő a tök­lám­pá­sok­kal, jel­me­zek­kel, in­dul­hat a ké­szü­lő­dés a Hal­lo­weenre! Össze­gyűj­töt­tük nek­tek azo­kat a tökös prog­ra­mo­kat, ame­lyek a leg­szel­le­me­sebb szó­ra­ko­zást ígé­rik gye­rek­nek, fel­nőtt­nek egy­aránt az őszi szü­net ide­jére.

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten...

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten, amit ki is pró­bál­nak ott­hon a be­vál­la­lós párok. Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

A ren­dez­vényt a Hol­nem­volt Vár­ban tart­ják.

A ren­dez­vényt a Hol­nem­volt Vár­ban tart­ják, az ál­la­to­kat nem lehet lá­to­gatni a buli ide­jén.

Cseppet sem szégyenlős: Egészen tökös ezeknek a lányoknak a feneke

Cseppet sem szégyenlős: Egészen tökös ezeknek a lányoknak a feneke

Nem csu­pán egy szexi jel­mez­ről van szó; ez annál sok­kal iz­ga­tóbb. Le­e­sett a férfiak álla, ami­kor meg­lát­ták az új tren­det.

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt.

Vic­ces ked­vé­ben volt Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Mellben erős, bátor csajok: nem tököltek, megmutatták, amijük van

Mellben erős, bátor csajok: nem tököltek, megmutatták, amijük van

A nők idén jel­me­ze­ik­hez pi­káns, rafi­nál­tan szexi meg­ol­dást vá­lasz­tot­tak. Az biz­tos, hogy a pasik nem fog­nak pa­nasz­kodni!

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Közölték a szülők: holtan találták az eltűnt négyévest, baleset történt

Meg­tör­ten nyi­lat­koz­tak a szü­lők, akik épp csak egy percre vesz­tet­ték szem elől kisfi­u­kat.

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

Kísérteties látvány: a Föld felé tart a rémisztő formájú égitest

Kísérteties látvány: a Föld felé tart a rémisztő formájú égitest

Az asz­te­ro­ida min­den évben vissza­tér és a tu­dó­sok sze­rint a szá­zad ké­sőbbi ré­szé­ben kö­ze­lebb is ke­rül­het hoz­zánk.

Ezekről a dögös képekről meg nem mondanád, hogy Beyoncét látod

Ezekről a dögös képekről meg nem mondanád, hogy Beyoncét látod

Az éne­kesnő hal­lo­weeni han­gu­lat­ban ma­radt, és az el­múlt na­po­kat pél­da­ké­pé­nek be­öl­tözve töl­tötte.

Borzasztó családi tragédia: arccal a medencében találtak a kicsire

Borzasztó családi tragédia: arccal a medencében találtak a kicsire

A szü­lők azon­nal el­ke­se­re­det­ten ke­resni kezd­ték kisfi­u­kat.

A szü­lők azon­nal el­ke­se­re­det­ten ke­resni kezd­ték kisfi­u­kat, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy nincs mel­let­tük.

Sokkoló fotó került fel a netre Palvin Barbiról, így még nem láttad

Sokkoló fotó került fel a netre Palvin Barbiról, így még nem láttad

Nem len­nénk meg­le­pődve, ha híres exei sem is­mer­né­nek rá a ma­gyar mo­dellre.

Nem len­nénk meg­le­pődve, ha híres exei sem is­mer­né­nek rá a ma­gyar mo­dellre.

Kim Kardashian dögös átalakulásától tátva marad a te szád is!

Kim Kardashian dögös átalakulásától tátva marad a te szád is!

Az év ed­digi egyik leg­jobb jel­meze.

Az év ed­digi egyik leg­jobb Hal­lo­ween jel­me­zé­vel ruk­kolt elő a ma­ga­mu­to­ga­tás mil­li­ár­dos ki­rály­nője.

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

A nép­szerű ma­gyar grafi­kus újabb rejt­vénnyel je­lent­ke­zett. Hal­lo­ween nap­ján mi mást ke­res­het­nél, mint szel­le­met?

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert az édes­sé­gek kö­zött.

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert, ami­kor a gye­re­kük ha­za­ért a hal­lo­weeni aján­dék­gyűj­tés­ből.

Rosszul lettek az eltűnt Maddie szülei, mikor meglátták a fotót

Rosszul lettek az eltűnt Maddie szülei, mikor meglátták a fotót

Bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott egy magát vic­ces­nek tartó férfi.

Bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott egy férfi, mikor hal­lo­weeni kosz­tüm­jé­vel fel­tépte a szü­lők se­beit.

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

Tragédia a buli után: rosszul lett, a kórházban pedig meghalt egy tini

A 16 éves fi­a­tal csak jól akarta érezni magát egy hal­lo­weeni bulin, ám a dro­gok vé­gez­tek vele.

Mi történt Bruce Willisszel? Az anyja sem ismerné fel az akcióhőst

Mi történt Bruce Willisszel? Az anyja sem ismerné fel az akcióhőst

A hol­ly­woodi sztár igen me­rész és fé­lel­me­tes jel­mez­ben ké­szül a hal­lo­weenre, és ebben cim­bo­rája is part­ner volt.

Tűzgömbök szelik át az eget, csodát láthatunk éjszakánként

Tűzgömbök szelik át az eget, csodát láthatunk éjszakánként

Akár he­te­ken át is cso­dál­hat­juk a Ta­u­rida me­te­or­rajt.

Akár he­te­ken át is cso­dál­hat­juk a Ta­u­rida me­te­or­rajt, ér­de­mes haj­na­lon­ként az eget kém­lelni érte!

Váratlan fordulat: lenyomja a halloween a halottak napját?

Váratlan fordulat: lenyomja a halloween a halottak napját?

Döb­be­ne­tes len­dü­le­tet vett ha­zánk­ban a hal­lo­ween­őrü­let! Egyre töb­ben ün­nep­lik...

Döb­be­ne­tes len­dü­le­tet vett a hal­lo­ween­őrü­let Ma­gyar­or­szá­gon! Egyre töb­ben ün­nep­lik, a bol­tok gaz­da­godó kí­ná­lata mel­lett egy másik te­rü­let is táp­lálja a hisz­té­riát. Ve­szély­ben az el­huny­takra való méltó em­lé­ke­zés?

Rémisztő, mi mindent el lehet adni a halloweennel

Rémisztő, mi mindent el lehet adni a halloweennel

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween: egy áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gusa pél­dául négy ol­dalt szán rá.

Óri­ási üz­letté nőtte ki magát ná­lunk is hal­lo­ween: az egyik áru­ház­lánc friss ka­ta­ló­gu­sá­ban pél­dául négy ol­dalt szán rá.

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per.

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per. El­ké­ped­tek a ra­jon­gók!

Nagyon durva buliban tolta Vajna Timi

Nagyon durva buliban tolta Vajna Timi

Timi egy ame­ri­kai ma­ga­zin bu­li­ján vett részt.

Timi egy ame­ri­kai ma­ga­zin bu­li­ján vett részt, ahová iszo­nyat dögös jel­mez­ben ér­ke­zett. Nézd meg, minek öl­tö­zött!

Halálra rémülten hívtak rendőrt a szomszédok, kínos dolog derült ki

Halálra rémülten hívtak rendőrt a szomszédok, kínos dolog derült ki

Azt hit­ték, hogy az egyik ko­csi­be­já­rón le­fe­je­zett férfi fek­szik. Ám nem­so­kára ki­de­rült, hogy ha­tal­ma­sat té­ved­tek.

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

Híres ame­ri­kai ce­le­bet után­zott.

Az egyik leg­hí­re­sebb ame­ri­kai ce­le­bet pró­bálta le­má­solni a fi­a­tal te­ni­szező, ehhez vi­szont fel kel­lett "tur­bózni" adott­sá­gait. Azt is meg­mu­tatta, mennyire.

Mindenki meghökkent a szexi bombázó Halloween-jelmezén

Mindenki meghökkent a szexi bombázó Halloween-jelmezén

Ilyen táncra senki nem szá­mí­tott, az egész sta­dion meg­őrült a hi­he­tet­len lát­vány miatt.

Ilyen táncra senki nem szá­mí­tott, az egész sta­dion meg­őrült a hi­he­tet­len lát­vány miatt.

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

Az ál­ruha sem rej­tette el...

A For­ma1 vi­lág­baj­noka azt hi­hette, hogy az ál­ru­hája miatt majd nem ve­szik észre, hogy nem a ma­gyar top­mo­del­lel tá­vo­zik a par­ti­ról.

Ijesztő: teljesen kivetkőzött magából Kulcsár Edina

Ijesztő: teljesen kivetkőzött magából Kulcsár Edina

El­ve­te­mült go­nosz­ság árad be­lőle.

A mű­sor­ve­ze­tő­ből el­ve­te­mült go­nosz­ság árad, a ra­jon­gók rá sem is­mer­tek!

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­nak...

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­nak...

Hosszú Katinka baltával a kezében fenyegeti a világot

Hosszú Katinka baltával a kezében fenyegeti a világot

Ennyi­vel nem érte be az Iron Lady, egy másik ve­szé­lyes szer­szá­mot is a ke­zébe ka­pott.

Ennyi­vel nem érte be az Iron Lady, egy másik ve­szé­lyes szer­szá­mot is a ke­zébe ka­pott. A bo­szor­ká­nyos jel­mez sem ma­rad­ha­tott ki.

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból! Ru­hája azon­ban sokat mu­ta­tott for­más ido­ma­i­ból!

Mihalik Enikő alig takar valamit magából, övé a legszexisebb jelmez

Mihalik Enikő alig takar valamit magából, övé a legszexisebb jelmez

Özön­le­nek a sztá­rok sze­xis Hal­lo­ween-fotói, a gyö­nyörű ma­gyar mo­dell ismét az élre tört leg­újabb jel­me­zé­vel...

Kissé beteges: Szőrös melleket villantott Bruce Willis lánya

Kissé beteges: Szőrös melleket villantott Bruce Willis lánya

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a 25 éves Scout be­vál­la­lós fotói! Egy­szerre ti­tu­lál­ták el­len­áll­ha­tat­lan­nak és per­verz­nek, és be kell lát­nunk, hogy iga­zuk volt...

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a 25 éves Scout be­vál­la­lós fotói! Egy­szerre ti­tu­lál­ták el­len­áll­ha­tat­lan­nak és per­verz­nek, és be kell lát­nunk, hogy iga­zuk volt...

Hoppá: Palvin Barbi lába közé nyúlt egy férfi!

Hoppá: Palvin Barbi lába közé nyúlt egy férfi!

A vi­lág­hírű di­vat­mo­dell meg­lepő fotót tett közzé! Ki lehet ez a férfi, aki ilyen bát­ran fog­dossa Bar­bit?

A vi­lág­hírű di­vat­mo­dell meg­lepő fotót tett közzé! Ki lehet ez a férfi, aki ilyen bát­ran fog­dossa Bar­bit?

Halloweenkor nemcsak őrültek, dögösek is a sztárok

Halloweenkor nemcsak őrültek, dögösek is a sztárok

Mu­tat­juk a leg­va­dabb öt­le­te­ket!

Nincs öt­le­ted, miben bu­lizz az év leg­őrül­tebb nap­ján? Mu­tat­juk a sztá­rok leg­va­dabb jel­mez­öt­le­teit!

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Zimány Linda elképesztően dögös fehérneműben sokkol Halloween előtt

Zimány Linda elképesztően dögös fehérneműben sokkol Halloween előtt

Egyre több sztár tesz ki ma­gá­ról "ré­miszt­ge­tős" fo­tó­kat.

Egyre több sztár tesz ki ma­gá­ról "ré­miszt­ge­tős" fo­tó­kat a rém­sé­gek éj­sza­kája előtt. Kér­dés, hogy Zi­mány Linda ebben a szett­ben el­ijesz­tené-e a férfi­a­kat? Sze­rin­tünk nem...

Rémisztő halloween jelmezben pózolt a topless szőkeség

Rémisztő halloween jelmezben pózolt a topless szőkeség

Nem ha­zud­tolta meg magát a fi­a­tal mo­dell, és meg­mu­tatta, hogy a vet­kő­zés­ben is az ext­re­mi­tá­so­kat ked­veli.

Nem ha­zud­tolta meg magát a fi­a­tal mo­dell, és meg­mu­tatta, hogy a vet­kő­zés­ben is az ext­re­mi­tá­so­kat ked­veli.

Durva dolgokból csinál pénzt Katalin hercegné családja

Durva dolgokból csinál pénzt Katalin hercegné családja

A brit szü­lők fel­há­bo­rod­tak azo­kon a gye­re­kek­nek szánt dol­go­kon, ami­ket a Midd­le­ton csa­lád árul.

A brit szü­lők fel­há­bo­rod­tak azo­kon a gye­re­kek­nek szánt dol­go­kon, ami­ket a Midd­le­ton csa­lád árul.

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Mi tör­tént? A Fa­ce­book-ol­da­lán pró­bál­tunk utá­na­járni...

Lélegzetelállító ötletek: így dekoráld a tököd

Lélegzetelállító ötletek: 2016-ban így dekoráld a tököd

Íme az idei év leg­me­nőbb da­rab­jai.

Né­hány éve már Ma­gyar­or­szá­got is el­árasz­tot­ták ok­tó­ber ele­jé­től a ha­tal­mas Hal­lo­ween tökök. Most meg­mu­tat­juk az idei év leg­me­nőbb da­rab­jait..

Hátborzongató szelfivel sokkol Varga Iza

Hátborzongató szelfivel sokkol Varga Iza

Ko­mo­lyan vette az idei Hal­lo­weent.

Idén na­gyon ko­mo­lyan vette a Hal­lo­weent, és Ha­lott Meny­asszony-jel­mez­ben ri­o­ga­tott.

5 érv, miért egyél sütőtököt Halloween idején

5 érv, miért egyél sütőtököt Halloween idején

A leg­egész­sé­ge­sebb fi­nom­ság.

Szinte már ha­gyo­mány a tök­fa­ra­gás itt­hon is, de csak rit­kán fo­gyasz­tunk sü­tő­tö­köt. Pedig az egyik leg­egész­sé­ge­sebb di­é­tás őszi fi­nom­ság.

Kitömött popsival utánozza Serenát a meseszép bombázó

Kitömött popsival utánozza Serenát a meseszép bombázó

Mell­ben meg­van­nak a kellő adott­sá­gai, de a fe­ne­ké­nél se­géd­esz­közre volt szük­sége.

Mell­ben meg­van­nak a kellő adott­sá­gai, de a fe­ne­ké­nél se­géd­esz­közre volt szük­sége, hogy a te­ni­sze­ző­nőt ala­kít­hassa.

Elképesztő műnőt csináltatott magából Heidi Klum

Elképesztő műnőt csináltatott magából Heidi Klum

Ko­mo­lyan vette a Hal­lo­weent.

Ko­mo­lyan vette a hal­lo­weeni be­öl­tö­zést, és profi maszk­mes­te­rek­kel fel­is­mer­he­tet­lenné vál­toz­tatta magát.

A világ legfurcsább síremlékei

A világ legbizarrabb síremlékei

Sza­vak­kal nem lehet le­írni, in­kább be­szél­je­nek a képek!

Akik­től végső bú­csút vet­tünk, már csak fent­ről cso­dál­ják eze­ket az em­lék­mű­ve­ket, vagy éppen el­ta­kar­ják a sze­mü­ket a lát­vány­tól...

Őrjítő fehérneműk Hal­lo­weenre, nem csak boszorkányoknak

Őrjítő fehérneműk Hal­lo­weenre, nem csak boszorkányoknak

Egy kis játék so­ha­sem árt, a ti hor­ror­szto­ri­tok vég­ződ­jön mennyei be­tel­je­sü­lés­sel.

Egy kis játék so­ha­sem árt, a ti hor­ror­szto­ri­tok vég­ződ­jön mennyei be­tel­je­sü­lés­sel.

Ettől kiráz majd a hideg! Koponya alakú aszteroida húz el a Föld mellett ma éjjel!

Ettől kiráz majd a hideg! Koponya alakú aszteroida húz el a Föld mellett ma éjjel!

Az első képek min­den­kit meg­lep­tek...

Már a Ri­post is meg­írta, hogy egy utolsó pil­la­nat­ban fel­fe­de­zett kis­bolygó éppen Hal­lo­ween-éj­sza­ká­ján halad majd el a Föld mel­lett. Most végre si­ke­rült fel­vé­te­le­ket is ké­szí­teni róla. A képek min­den­kit meg­lep­tek...

Halloween vs. Mindenszentek - tökfaragás vagy gyertyagyújtás?

Halloween vs. Mindenszentek - tökfaragás vagy gyertyagyújtás?

Évek óta heves in­du­la­to­kat vált ki a kér­dés, mit is ün­nep­lünk pon­to­san ok­tó­ber utolsó és no­vem­ber első nap­ján.

Hátborzongató horror lesz a rangadóból

Hátborzongató horror lesz a nagy múltú rangadóból

Vám­pí­rok és zom­bik a pá­lyán? Hal­lo­ween ürü­gyén ke­gyet­len je­le­ne­tek, fé­lel­me­tes sze­rep­lők a gye­pen és a kis­pa­dok­nál is.

Hogy ke­rül­nek a vám­pí­rok és a zom­bik a fo­ci­pá­lyára? Hal­lo­ween ürü­gyén ke­gyet­len je­le­ne­tek, fé­lel­me­tes sze­rep­lők a gye­pen és a kis­pa­dok­nál is. A leg­na­gyobb para azon­ban a sztár­edző hát­bor­zon­gató ne­ve­tése.

Zimány Lindának vannak gondjai a szúrással

Zimány Lindának vannak gondjai a szúrással

Ezt mű­veli egy mé­re­tes tök­kel.

El­kép­zel­ted már, hogy az éppen Ame­ri­ká­ban lévő szexi mo­del­lünk mit művel egy mé­re­tes tök­kel? Most meg is néz­he­ted!

Spórolj a halloweentökkel! Ne dobd el a tökmagot! Pirítsd meg!

Spórolj a halloweentökkel! Ne dobd el a tökmagot! Pirítsd meg! - videó

Ha tököt fa­ragsz hal­lo­weenre, pár ma­rék­nyi tök­mag­hoz is hoz­zá­jutsz...

Ha már tököt fa­ragsz hal­lo­weenre, leg­alább két-három ma­rék­nyi tök­mag­hoz is hoz­zá­jutsz, amit ál­ta­lá­ban ki­dobsz. Meg­pi­rítva remek fel­tét lehet a tök­le­ves­hez, de akár el is ro­pog­tat­ha­tod!

Pucér boszorkányból ördög lett a vagány sportolólány

Pucér boszorkányból ördög lett a vagány sportolólány

Meg­szállta a go­nosz, ki­űz­néd be­lőle?

Hal­lo­ween kö­ze­led­té­vel meg­szállta a go­nosz a fé­kez­he­tet­len bra­zil va­dó­cot. Te is szí­ve­sen ki­űz­néd be­lőle?