CÍMKE: 'halálos baleset'

Brutális baleset: egy 4 éves gyerek maradt árván

Brutális baleset: egy 4 éves gyerek maradt árván

Egy fi­a­tal há­zas­pár azon­nal meg­halt a bal­eset­ben, gyer­me­kü­ket kór­házba vit­ték.

Drámai dolog derült ki a nagymarosi komptragédia áldozatáról

Drámai dolog derült ki a nagymarosi komptragédia áldozatáról

Nem is akart át­kelni a fo­lyón a komp­pal a 44 éves V. Csaba és test­vére.

Nem akart át­kelni a fo­lyón a 44 éves V. Csaba, csak enni és ká­vézni sze­ret­tek volna test­vé­ré­vel.

Elgázolta egyéves kisfiát az olimpikon, a gyerek nem élte túl

Elgázolta egyéves kisfiát az olimpikon, a gyerek nem élte túl

A csa­lád a kisfiú első szü­le­tés­napi bu­li­jára ké­szült, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

A csa­lád a kisfiú első szü­le­tés­napi bu­li­jára ké­szült, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Megrázó képek a vasárnap hajnali halálos balesetről

Megrázó képek a vasárnap hajnali halálos balesetről

Fának ro­hant egy autó va­sár­nap Nyárs­apát­nál.

Fának ro­hant egy autó va­sár­nap Nyárs­apát­nál.

Meghalt egy biciklis Budapesten, sisak nélkül csapódott az árokba

Meghalt egy biciklis Budapesten, sisak nélkül csapódott az árokba

Már a men­tő­sök sem tud­ták meg­men­teni annak a bi­cik­lis­nek az éle­tét, aki a fő­vá­rosi XII. ke­rü­let­ben csa­pó­dott árokba.

Kisgyerekek haltak meg a folyóba borult terepjáróban

Kisgyerekek haltak meg a folyóba borult terepjáróban

A ször­nyű­ség azért tör­tént, mert te­rep­já­ró­val pró­bál­tak át­kelni egy fo­lyón.

A ször­nyű­ség azért tör­tént, mert te­rep­já­ró­val pró­bál­tak át­kelni egy fo­lyón. Hat gye­rek is van az ál­do­za­tok kö­zött.

Szirénázva rohannak a mentők: tragédia Győrújfaluban

Szirénázva rohannak a mentők: tragédia Győrújfaluban

Fának csa­pó­dott egy autó.

Fának csa­pó­dott egy autó Győr­új­falu bel­te­rü­le­tén.

Megrázó részletek, ezért halt meg anya és egy fiú a kocsiban Fejér megyében

Megrázó részletek, ezért halt meg anya és egy fiú a kocsiban Fejér megyében

Egy bus­szal üt­köz­tek, amely­nek a ve­ze­tője sok­kos ál­la­potba ke­rült.

Egy bus­szal üt­köz­tek, amely­nek a ve­ze­tője sok­kos ál­la­potba ke­rült a tör­tén­tek miatt.

Hableány-tragédia: Ezt láthatta a Viking Sigyn kapitánya a kormányállásból

Hableány-tragédia: Ezt láthatta a Viking Sigyn kapitánya a kormányállásból

Exk­lu­zív fel­vé­te­lek­hez ju­tott a Ri­post a Vi­king Sigyn ha­jó­ról.

Exk­lu­zív fel­vé­te­lek­hez ju­tott a Ri­post a Vi­king Sigyn ha­jó­ról. Jól lát­szik, mik se­gí­tet­ték Jurij C.-t.

Megrázó fotók, tisztázatlan részletek: halálos baleset miatt nyomoz a rendőrség

Megrázó fotók, tisztázatlan részletek: halálos baleset miatt nyomoz a rendőrség

Még jú­nius kö­ze­pén tör­tént, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a bal­eset kö­rül­mé­nye­i­nek tisz­tá­zása ér­de­ké­ben.

Borzalmas tragédia a repülőn, nem tudták megmenteni az utast

Borzalmas tragédia a repülőn, nem tudták megmenteni az utast

Az ál­do­zat egy lon­doni kertbe zu­hant. A ször­nyű­ség hely­szí­nén nem sok­kal ko­ráb­ban még az ott lakó na­po­zott.

Az ál­do­zat egy lon­doni kertbe zu­hant. A ször­nyű­ség hely­szí­nén nem sok­kal ko­ráb­ban még az ott lakó na­po­zott.

Brutális videót közölt a rendőrség: 150-nél történt frontális baleset

Brutális videót közölt a rendőrség: 150-nél történt frontális baleset

A bal­eset pén­tek dél­után tör­tént Ka­pos­vár­nál, egy ember éle­tét vesz­tette.

A bal­eset pén­tek dél­után tör­tént Ka­pos­vár­nál, töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember pedig éle­tét vesz­tette.

Szörnyű baleset, kompnak csapódott egy lakóautó - videó

Szörnyű baleset, kompnak csapódott egy lakóautó - videó

Át­ug­ra­tott a ki­kötő rám­pá­ján és egy au­tó­kat szál­lító komp­nak csa­pó­dott egy ha­tal­mas la­kó­ko­csi Ka­na­dá­ban.

Át­ug­ra­tott a ki­kötő rám­pá­ján és egy au­tó­kat szál­lító komp­nak csa­pó­dott egy ha­tal­mas la­kó­ko­csi Ka­na­dá­ban.

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy mo­to­ros holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Egy 41 éves mo­há­csi férfi holt­tes­tét ta­lál­ták az út mel­letti árok­ban a rend­őrök szom­bat dél­után.

Rettenetes tragédiáról jött hír, fiatal nő halt meg Solton

Rettenetes tragédiáról jött hír, fiatal nő halt meg Solton

Ki­de­rült, hogy mi okozta az üt­kö­zést.

Az is ki­de­rült, hogy mi okozta a vég­ze­tes üt­kö­zést. A bal­eset­nek van egy sú­lyos sé­rültje is.

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

DJ-ként foly­tatja!

Csá­szár Előd kar­ri­erje egy ha­lá­los bal­eset oko­zása után ért véget. Most DJ-ként tér vissza!

Szívszorító részletek, a családhoz tartott az elhunyt futballsztár

Szívszorító részletek, a családhoz tartott az elhunyt futballsztár

José An­to­nio Reyes 35 éves volt.

José An­to­nio Reyes 35 éve­sen éle­tét vesz­tette köz­úti bal­eset­ben.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy 28 éves fiatal az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy 28 éves fiatal az áldozat

A mo­to­ros a zá­ró­vo­nal­nál elő­zött, ami­kor egy ka­nya­rodó au­tó­nak csa­pó­dott. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A mo­to­ros a zá­ró­vo­nal­nál elő­zött, ami­kor egy ka­nya­rodó au­tó­nak csa­pó­dott. Nem tud­ták meg­men­teni.

Helyszíni fotók érkeztek: szörnyű tragédia a 7-es főúton

Helyszíni fotók érkeztek: szörnyű tragédia a 7-es főúton

Men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak.

A bal­eset Za­márdi kö­ze­lé­ben tör­tént pén­te­ken, a hely­színre men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak.

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes tragédiáról jött hír

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes tragédiáról jött hír

Egy svájci fel­vo­nón tör­tént a bal­eset.

Egy svájci fel­vo­nón tör­tént a bal­eset. Tu­ris­ták­nak nem esett baja, de több mun­kás is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Borzalom a halálúton, három nap alatt már tízen haltak meg a 4-esen

Borzalom a halálúton, három nap alatt tízen haltak meg a 4-esen

Újabb két tra­gé­dia tör­tént a hír­hedt 4-es "Ha­lál­úton".

Újabb két tra­gé­dia tör­tént a hír­hedt 4-es "ha­lál­úton". Né­gyen meg­hal­tak.

Drámai dolgokat mondott a 4-es úton történt halálos baleset szemtanúja

Drámai dolgokat mondott a 4-es úton történt halálos baleset szemtanúja

Két pát­ro­hai és egy nyír­ka­rá­szi lakos ve­szí­tette éle­tét a reg­geli bal­eset­ben.

Két pát­ro­hai és egy nyír­ka­rá­szi lakos ve­szí­tette éle­tét a reg­geli bal­eset­ben.

Rettenetes tragédia történt éjjel Fegyverneknél, hatan meghaltak

Rettenetes tragédia történt éjjel Fegyverneknél, hatan meghaltak

Két kocsi fron­tá­li­san üt­kö­zött, a men­tők már nem te­het­tek sem­mit az ál­do­za­to­kért.

Borzalmas kettős tragédia történt, szörnyethalt a sofőr

Borzalmas kettős tragédia történt, szörnyethalt a sofőr

Elát­ko­zott ver­seny a Szász Rali.

Elát­ko­zott ver­seny a Szász Rali. Újra két ver­senyző vesz­tette éle­tét ugyan­ott, ahol ko­ráb­ban már tör­tént ha­sonló ször­nyű­ség.

Fegyverneki horrorbaleset: fiatal terhes nő is van az áldozatok között

Fegyverneki horrorbaleset: fiatal terhes nő is van az áldozatok között

A ka­ram­bol­ban hat ember éle­tét vesz­tette.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént Fegy­ver­nek kö­ze­lé­ben va­sár­nap este, a ka­ram­bol­ban hat ember éle­tét vesz­tette.

Felhívást tett közzé a rendőrség, segítséget vár ettől a motorostól

Felhívást tett közzé a rendőrség, segítséget vár ettől a motorostól

Szük­ség van arra, hogy je­lent­kez­zen!

A BMW mo­tor­ral köz­le­kedő férfi ugyanis szem­ta­núja volt egy ha­lá­los bal­eset­nek, ezért van szük­ség arra, hogy mi­előbb je­lent­kez­zen!

Rettenetes tragédia történt éjszaka Fejér megyében

Rettenetes tragédia történt éjszaka Fejér megyében

Egy autó fának csa­pó­dott.

Egy autó fának csa­pó­dott, a sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. A rend­őr­ség vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Ez vérlázító, Diana halálából vidámparkot csináltak

Ez vérlázító, Diana halálából vidámparkot csináltak

A 36 éve­sen el­hunyt her­cegnő ra­jon­gói egy­ál­ta­lán nem örül­nek a park­nak, sze­rin­tük ezzel Diana em­lé­két gya­láz­zák meg.

A 36 éve­sen el­hunyt her­cegnő ra­jon­gói egy­ál­ta­lán nem örül­nek a park­nak, sze­rin­tük ezzel Diana em­lé­két gya­láz­zák meg.

A Tesla robotpilótája okozhatott halálos balesetet!

A Tesla robotpilótája okozhatott halálos balesetet!

Egy már­ci­usi tra­gé­dia vizs­gá­lati ered­mé­nyeit tette közzé az ame­ri­kai köz­le­ke­dési hi­va­tal.

Egy már­ci­usi tra­gé­dia vizs­gá­lati ered­mé­nyeit tette közzé az ame­ri­kai köz­le­ke­dési hi­va­tal.

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak.

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette. Meg­rázó kö­rül­mé­nyekre de­rült fény.

Kiderült, 16 éves diáklány halt szörnyet Ceglédnél - helyszíni fotók

Kiderült, 16 éves diáklány halt szörnyet Ceglédnél - helyszíni fotók

Fron­tá­lis ka­ram­bol tör­tént pén­te­ken a Pest me­gyei város kö­ze­lé­ben, a bal­eset­nek pedig ha­lá­los ál­do­zata is van.

Rettenetes fotók érkeztek a szentendrei frontális ütközésről

Rettenetes fotók érkeztek a szentendrei frontális ütközésről

Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett szom­ba­ton Szent­end­rére, mi­u­tán két autó ka­ram­bo­lo­zott.

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Meg­halt egy ember az 1-es úton tör­tént bal­eset­ben, de szinte 10 per­cen­ként tör­té­nik ka­ram­bol az or­szág­ban.

Meg­halt egy ember az 1-es úton tör­tént bal­eset­ben, de szinte 10 per­cen­ként tör­té­nik egy ka­ram­bol.

Borzalmas balesetben halt szörnyet az ismert autóversenyző

Borzalmas balesetben halt szörnyet az ismert autóversenyző

Tesz­telte a 700 ló­erősre tun­in­golt ko­csi­ját egy gyor­sa­sági au­tó­ver­seny­ző­ként is­mert férfi.

Szörnyű, ami történt Árpatarlónál a hazafelé tartó fiatalokkal

Szörnyű, ami történt Árpatarlónál a hazafelé tartó fiatalokkal

Lány­ké­ré­sen vol­tak, ami­kor éj­szaka ha­lad­tak au­tó­juk­kal. A tra­gé­diát egy ka­mera is rög­zí­tette.

Szörnyű tragédia: halálos baleset történt Szentendrén

Szörnyű tragédia: halálos baleset történt Szentendrén

Egy ember meg­halt, három másik meg­sé­rült, ami­kor két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött szom­ba­ton Szent­end­rén.

Egy ember meg­halt, három másik meg­sé­rült, ami­kor két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött szom­ba­ton Szent­end­rén.

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Egy al­más­ke­reszt­úri férfi egy épülő fél­ben lévő au­tó­pá­lyára haj­tott fel a til­tás el­le­nére. Utasa meg­halt a bal­eset után.

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Egy 19 éves lány el­hunyt.

Egy 19 éves lány éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg. Az autó ve­ze­tője olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő a hely­szí­nen meg­halt.

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő a hely­szí­nen meg­halt.

Borzalmas baleset: halálos áldozatot követelt a szlovákiai karambol

Borzalmas baleset: halálos áldozatot követelt a szlovákiai karambol

Szom­ba­ton dél­előtt fél tíz­kor sú­lyos bal­eset tör­tént az R1-es gyors­for­gal­min Zó­lyom­nál.

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Két autó üt­kö­zött össze a 441-es főút 12-es ki­lo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél.

Két autó üt­kö­zött össze a 441-es főút 12-es ki­lo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél, egy ember ször­nyet­halt.

Megrázó képek érkeztek: egy 25 éves férfi halt szörnyet Vasmegyernél

Megrázó képek érkeztek: egy 25 éves férfi halt szörnyet Vasmegyernél

Le­sod­ró­dott az út­test­ről és ne­ki­csa­pó­dott egy híd kor­lát­já­nak.

Le­sod­ró­dott az út­test­ről és ne­ki­csa­pó­dott egy híd kor­lát­já­nak.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént. 28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Felfoghatatlan, részeg anyuka miatt haltak meg hárman Kiskunmajsánál

Felfoghatatlan, részeg anyuka miatt haltak meg hárman Kiskunmajsánál

A nő egé­szen reg­ge­lig ivott a ba­rá­ta­i­val, mi­előtt ko­csiba ült és ár­tat­lan em­be­rek ha­lá­lát okozta.

Megrázó részletek: szakítani akart Ramóna a mezőörsi halálos baleset előtt

Megrázó részletek: szakítani akart Ramóna a mezőörsi halálos baleset előtt

Ve­sze­ke­dett a fi­a­tal lány és párja a 7 ember éle­tét kö­ve­telő bal­eset előtt.

Ve­sze­ke­dett a fi­a­tal lány és párja a 7 ember éle­tét kö­ve­telő bal­eset előtt.

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Horrorbaleset történt Szigetszentmiklósnál, hívták a mentőket

Horrorbaleset történt Szigetszentmiklósnál

A kör­for­ga­lomba hajtó sofőr azon­nal éle­tét vesz­tette, két utasa meg­sé­rült a keddre vir­radó éj­szaka a tör­tént köz­úti bal­eset­ben.

A kör­for­ga­lomba hajtó sofőr azon­nal éle­tét vesz­tette, két utasa meg­sé­rült a keddre vir­radó éj­szaka a tör­tént köz­úti bal­eset­ben.

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Egy idős asszony az ál­do­zat.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban.

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember éle­tét vesz­tette.

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban.

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban, de már nem le­he­tett meg­men­teni az éle­tét.

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Ba­le­set tör­tént az M5-ös au­tó­pá­lyán, egy autós sza­bály­ta­la­nul akart meg­for­dulni, mikor be­le­ro­hant egy másik autó.

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

A bal­eset­tel érin­tett sza­ka­szon tel­jes útzár van ér­vény­ben a hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés ide­jéig!

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Három autó ka­ram­bo­lo­zott, tel­jes útzár van ér­vény­ben!

Három autó ka­ram­bo­lo­zott, tel­jes út­le­zá­rásra ké­szül­je­nek az arra köz­le­ke­dők!

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zött bo­rult árokba.

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zötti út 128. ki­lo­mé­te­ré­nél bo­rult árokba.

Egy 15 és egy 17 éves fiatal halt szörnyet: Szemtanúkat keresnek

Egy 15 és egy 17 éves fiatal halt szörnyet: Szemtanúkat keresnek

A ha­lá­los köz­úti bal­eset még 2018 no­vem­be­ré­ben tör­tént, a kö­rül­mé­nyek azon­ban azóta sem tisz­tá­zot­tak.

A ha­lá­los köz­úti bal­eset még 2018 no­vem­be­ré­ben tör­tént, a kö­rül­mé­nyek azon­ban azóta sem tisz­tá­zot­tak.

Élő adásban halt szörnyet a gyakorlatozó katona! - videó

Élő adásban halt szörnyet a gyakorlatozó katona! - videó

Egy he­li­kop­te­res raj­ta­ütést gya­ko­rol­tak, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Be­om­lott épü­let alá re­kedt egy ember Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén me­gyé­ben. A ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni.

Rettenetes hír érkezett a hajnali M3-as balesetről: több halott a helyszínen

Rettenetes hír érkezett a hajnali M3-as balesetről: több halott a helyszínen

Az egy­másba ro­hant 8 gép­ko­csi ron­csai kö­zött három ember is éle­tét vesz­tette, de a men­tők­nek to­vábbi dol­guk is van.

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Ha­lá­los bal­eset tör­tént szerda reg­gel Bak­ta­ló­ránt­há­zá­nál.

Megrázó fotók a Nógrád megyei halálos buszbalesetről

Megrázó fotók a Nógrád megyei halálos buszbalesetről

Ahogy arról a Ri­post már ko­ráb­ban be­szá­molt ha­­lá­­los busz­­bal­e­set tör­­tént a Nóg­­rád me­­gyei Bá­tony­te­re­nyén.

Ahogy arról a Ri­post már ko­ráb­ban be­szá­molt ha­­lá­­los busz­­bal­e­set tör­­tént Bá­tony­te­re­nyén.

Megrázó fotók érkeztek a kesztölci halálos balesetről

Megrázó fotók érkeztek a kesztölci halálos balesetről

Az autó több­ször is meg­pör­dült.

Az autó több­ször is meg­pör­dült, fej­te­tőre bo­rulva állt meg.

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Leg­alább hár­man meg­hal­tak.

Busz­meg­ál­lóba haj­tott egy eme­le­tes busz Ot­ta­wá­ban helyi idő sze­rint pén­te­ken, a bal­eset­ben leg­alább hár­man meg­hal­tak és hu­szon­hár­man meg­sé­rül­tek.

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

Nagy se­bes­ség­gel fal­nak csa­pó­dott egy lu­xus­te­rep­járó.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént szil­vesz­ter este Bács-Kis­kun­ban. Nagy se­bes­ség­gel fal­nak csa­pó­dott egy autó.

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént az M0-s au­tóúton. Egy­másba ro­hant két sze­mély­autó Ül­lő­től nem messze. A bal­eset után az egyik sofőr ki­szállt az au­tó­já­ból, ám egy ér­kező autós el­gá­zolta.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént az M0-s au­tóúton. Egy­másba ro­hant két autó Ül­lő­től nem messze. A bal­eset után az egyik so­főrt el­gá­zol­ták.

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba a száguldozó fiatal sofőr, csúnya vége lett az esetnek

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben.

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben. A szá­gul­dozó sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Tragédia történt Szabolcsban: Szörnyethalt egy ember

Tragédia történt Szabolcsban: Szörnyethalt egy ember

Ha­lá­los bal­eset tör­tént Nyírt­urá­nál szom­bat dél­után.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént Nyírt­urá­nál szom­bat dél­után - kö­zöl­ték a rend­őr­ség hon­lap­ján.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.