CÍMKE: 'halálos baleset'

A Tesla robotpilótája okozhatott halálos balesetet!

A Tesla robotpilótája okozhatott halálos balesetet!

Egy már­ci­usi tra­gé­dia vizs­gá­lati ered­mé­nyeit tette közzé az ame­ri­kai köz­le­ke­dési hi­va­tal.

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette. Meg­rázó kö­rül­mé­nyekre de­rült fény.

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette. Meg­rázó kö­rül­mé­nyekre de­rült fény.

Kiderült, 16 éves diáklány halt szörnyet Ceglédnél - helyszíni fotók

Kiderült, 16 éves diáklány halt szörnyet Ceglédnél - helyszíni fotók

Fron­tá­lis ka­ram­bol tör­tént pén­te­ken a Pest me­gyei város kö­ze­lé­ben.

Fron­tá­lis ka­ram­bol tör­tént pén­te­ken a Pest me­gyei város kö­ze­lé­ben.

Brutális baleset az M3-ason: nővére neveli fel az árván maradt Milánkát

Brutális baleset az M3-ason: nővére neveli fel az árván maradt Milánkát

A négy­éves Milán is az au­tó­ban ült, ami­kor szü­le­i­vel egy buszba ro­han­tak.

A négy­éves Milán is az au­tó­ban ült, ami­kor szü­le­i­vel egy buszba ro­han­tak.

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Meg­halt egy ember az 1-es úton tör­tént bal­eset­ben, de szinte 10 per­cen­ként tör­té­nik egy bal­eset az or­szág­ban.

Borzalmas balesetben halt szörnyet az ismert autóversenyző

Borzalmas balesetben halt szörnyet az ismert autóversenyző

Tesz­telte a 700 ló­erősre tun­in­golt ko­csi­ját egy gyor­sa­sági au­tó­ver­seny­ző­ként is­mert férfi.

Tesz­telte a 700 ló­erősre tun­in­golt ko­csi­ját egy gyor­sa­sági au­tó­ver­seny­ző­ként is­mert férfi.

Rettenetes fotók érkeztek a szentendrei frontális ütközésről

Rettenetes fotók érkeztek a szentendrei frontális ütközésről

Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett szom­ba­ton Szent­end­rére, mi­u­tán két autó ka­ram­bo­lo­zott.

Szörnyű tragédia: halálos baleset történt Szentendrén

Szörnyű tragédia: halálos baleset történt Szentendrén

Két autó üt­kö­zött.

Egy ember meg­halt, három másik meg­sé­rült, ami­kor két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött szom­ba­ton Szent­end­rén.

Szörnyű, ami történt Árpatarlónál a hazafelé tartó fiatalokkal

Szörnyű, ami történt Árpatarlónál a hazafelé tartó fiatalokkal

Lány­ké­ré­sen vol­tak, ami­kor éj­szaka ha­lad­tak au­tó­juk­kal.

Lány­ké­ré­sen vol­tak, ami­kor éj­szaka ha­lad­tak au­tó­juk­kal. A tra­gé­diát egy ka­mera is rög­zí­tette.

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Egy al­más­ke­reszt­úri férfi egy épülő fél­ben lévő au­tó­pá­lyára haj­tott fel a til­tás el­le­nére. Utasa meg­halt a bal­eset után.

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Egy 19 éves lány el­hunyt.

Egy 19 éves lány éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg. Az autó ve­ze­tője olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő a hely­szí­nen meg­halt.

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett az egyik sé­rül­tért.

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Két autó üt­kö­zött össze a 441-es főút 12-es ki­lo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél.

Két autó üt­kö­zött össze a 441-es főút 12-es ki­lo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél, egy ember ször­nyet­halt.

Borzalmas baleset: halálos áldozatot követelt a szlovákiai karambol

Borzalmas baleset: halálos áldozatot követelt a szlovákiai karambol

Szom­ba­ton dél­előtt fél tíz­kor sú­lyos bal­eset tör­tént az R1-es gyors­for­gal­min Zó­lyom­nál.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént. 28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Felfoghatatlan, részeg anyuka miatt haltak meg hárman Kiskunmajsánál

Felfoghatatlan, részeg anyuka miatt haltak meg hárman Kiskunmajsánál

A nő egé­szen reg­ge­lig ivott a ba­rá­ta­i­val, mi­előtt ko­csiba ült és ár­tat­lan em­be­rek ha­lá­lát okozta.

Megrázó részletek: szakítani akart Ramóna a mezőörsi halálos baleset előtt

Megrázó részletek: szakítani akart Ramóna a mezőörsi halálos baleset előtt

Ve­sze­ke­dett a fi­a­tal lány és párja a 7 ember éle­tét kö­ve­telő bal­eset előtt.

Ve­sze­ke­dett a fi­a­tal lány és párja a 7 ember éle­tét kö­ve­telő bal­eset előtt.

Mezőörsi tragédia: zokogva nyilatkozott a halálra égett lány nagymamája

Mezőörsi tragédia: zokogva nyilatkozott a halálra égett lány nagymamája

A 19 éves Ra­mó­nát a nagy­ma­mája látta utol­jára élve.

A 19 éves Ra­mó­nát a nagy­ma­mája látta utol­jára élve.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre. Az autók az üt­kö­zés után szinte azon­nal lángra kap­tak.

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre. Az autók az üt­kö­zés után szinte azon­nal lángra kap­tak.

Horrorbaleset történt Szigetszentmiklósnál, hívták a mentőket

Horrorbaleset történt Szigetszentmiklósnál

A kör­for­ga­lomba hajtó sofőr azon­nal éle­tét vesz­tette, két utasa meg­sé­rült a keddre vir­radó éj­szaka a tör­tént köz­úti bal­eset­ben.

A kör­for­ga­lomba hajtó sofőr azon­nal éle­tét vesz­tette, két utasa meg­sé­rült a keddre vir­radó éj­szaka a tör­tént köz­úti bal­eset­ben.

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Egy idős asszony az ál­do­zat.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban.

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember éle­tét vesz­tette.

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban.

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban, de már nem le­he­tett meg­men­teni az éle­tét.

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Három autó ka­ram­bo­lo­zott, tel­jes útzár van ér­vény­ben!

Három autó ka­ram­bo­lo­zott, tel­jes útzár van ér­vény­ben!

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Ba­le­set tör­tént az M5-ös au­tó­pá­lyán, egy autós sza­bály­ta­la­nul akart meg­for­dulni, mikor be­le­ro­hant egy másik autó.

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

A bal­eset­tel érin­tett sza­ka­szon tel­jes útzár van ér­vény­ben a hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés ide­jéig!

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zötti út 128. ki­lo­mé­te­ré­nél bo­rult árokba.

Rettenetes hír érkezett a hajnali M3-as balesetről: több halott a helyszínen

Rettenetes hír érkezett a hajnali M3-as balesetről: több halott a helyszínen

Az egy­másba ro­hant 8 gép­ko­csi ron­csai kö­zött három ember is éle­tét vesz­tette, de a men­tők­nek to­vábbi dol­guk is van.

Egy 15 és egy 17 éves fiatal halt szörnyet: Szemtanúkat keresnek

Egy 15 és egy 17 éves fiatal halt szörnyet: Szemtanúkat keresnek

A ha­lá­los köz­úti bal­eset még 2018 no­vem­be­ré­ben tör­tént, a kö­rül­mé­nyek azon­ban azóta sem tisz­tá­zot­tak.

A ha­lá­los köz­úti bal­eset még 2018 no­vem­be­ré­ben tör­tént, a kö­rül­mé­nyek azon­ban azóta sem tisz­tá­zot­tak.

Élő adásban halt szörnyet a gyakorlatozó katona! - videó

Élő adásban halt szörnyet a gyakorlatozó katona! - videó

Egy he­li­kop­te­res raj­ta­ütést gya­ko­rol­tak, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Be­om­lott épü­let alá re­kedt egy ember Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén me­gyé­ben. A ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni.

Megrázó fotók a Nógrád megyei halálos buszbalesetről

Megrázó fotók a Nógrád megyei halálos buszbalesetről

Ahogy arról a Ri­post már ko­ráb­ban be­szá­molt ha­­lá­­los busz­­bal­e­set tör­­tént a Nóg­­rád me­­gyei Bá­tony­te­re­nyén.

Ahogy arról a Ri­post már ko­ráb­ban be­szá­molt ha­­lá­­los busz­­bal­e­set tör­­tént Bá­tony­te­re­nyén.

Megrázó fotók érkeztek a kesztölci halálos balesetről

Megrázó fotók érkeztek a kesztölci halálos balesetről

Az autó több­ször is meg­pör­dült, fej­te­tőre bo­rulva állt meg. A férfi éle­tét nem le­he­tett meg­men­teni.

Az autó több­ször is meg­pör­dült, fej­te­tőre bo­rulva állt meg. A férfi éle­tét nem le­he­tett meg­men­teni.

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Ha­lá­los bal­eset tör­tént szerda reg­gel Bak­ta­ló­ránt­há­zá­nál.

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

Nagy se­bes­ség­gel fal­nak csa­pó­dott egy lu­xus­te­rep­járó. A sofőr a hely­szí­ne­lés ideje alatt éle­tét vesz­tette.

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Busz­meg­ál­lóba haj­tott egy eme­le­tes busz Ot­ta­wá­ban helyi idő sze­rint pén­te­ken, a bal­eset­ben leg­alább hár­man meg­hal­tak.

Busz­meg­ál­lóba haj­tott egy eme­le­tes busz Ot­ta­wá­ban helyi idő sze­rint pén­te­ken, a bal­eset­ben leg­alább hár­man meg­hal­tak és hu­szon­hár­man meg­sé­rül­tek.

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént az M0-s au­tóúton. Egy­másba ro­hant két sze­mély­autó Ül­lő­től nem messze. A bal­eset után az egyik sofőr ki­szállt az au­tó­já­ból, ám egy ér­kező autós el­gá­zolta.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént az M0-s au­tóúton. Egy­másba ro­hant két autó Ül­lő­től nem messze. A bal­eset után az egyik so­főrt el­gá­zol­ták.

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba a száguldozó fiatal sofőr, csúnya vége lett az esetnek

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben.

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben. A szá­gul­dozó sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Tragédia történt Szabolcsban: Szörnyethalt egy ember

Tragédia történt Szabolcsban: Szörnyethalt egy ember

Ha­lá­los bal­eset tör­tént Nyírt­urá­nál szom­bat dél­után.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént Nyírt­urá­nál szom­bat dél­után - kö­zöl­ték a rend­őr­ség hon­lap­ján.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek. Ke­rülni a kör­nyező ut­cák­ban le­het­sé­ges.

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ami­kor egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy jobb­ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Va­sár­nap dél­előtt tör­tént bal­eset­ben, amely­ben egy ember ször­nyet­halt.

Va­sár­nap dél­előtt tör­tént bal­eset­ben, amely­ben egy ember ször­nyet­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek.

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

La­kott te­rü­le­ten több mint 120 ki­lo­mé­ter/órá­val haj­tott a gá­zoló...

La­kott te­rü­le­ten több mint 120 ki­lo­mé­ter/órá­val haj­tott az a férfi, aki BMW-jével el­ütötte a pa­ti­ká­ból ki­lépő 83 éves Sanyi bá­csit...

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

Ka­mi­on­nal üt­köz­tek...

A görög rend­őr­ség elől me­ne­kült egy iraki sofőr Észak-Gö­rög­or­szág­ban, aki több tucat mig­ránst akart Nyu­gat-Eu­ró­pába csem­pészni.

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

Bi­zarr vi­deót tett közzé az rend­őr­ség Yo­u­tu­beon.

Bi­zarr vi­deót tett közzé az rend­őr­ség Yo­u­tube-on. Az év utolsó más­fél hó­nap­jára még ren­ge­teg ál­do­za­tot jó­sol­nak a hazai uta­kon egy sta­tisz­ti­kai szá­mí­tás alap­ján. Gál Kris­tóf szó­vivő a gyors­haj­tást ne­vezte meg a leg­gya­ko­ribb bal­eseti oknak.

Rettenetes tragédia Pest megyében: Balesetben halt szörnyet egy nő

Rettenetes tragédia Pest megyében: Balesetben halt szörnyet egy nő

Az utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták, a for­gal­mat a kör­nyező ut­cákba te­re­lik.

Az utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták, a for­gal­mat a kör­nyező ut­cákba te­re­lik.

Borzalmas tragédia történt Pest megyében az éjszaka

Borzalmas tragédia történt Pest megyében az éjszaka

Egy férfi ki­re­pült az ab­la­kon...

Egy férfi ki­re­pült az ab­la­kon és meg­halt Szent­már­ton­káta kö­ze­lé­ben...

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

A rend­őrök le­zár­ták az au­tó­pá­lyát, a for­gal­mat el­te­re­lik. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Megjöttek az első helyszíni fotók, tragikus baleset Pest megyében

Megjöttek az első helyszíni fotók, tragikus baleset Pest megyében

Pén­tek haj­nal­ban a ködös idő­ben egy autó el­gá­zolt egy bi­cik­list.

Pén­tek haj­nal­ban a ködös idő­ben egy autó el­gá­zolt egy bi­cik­list Szi­get­új­falu mel­lett. Bru­tá­lis fotók ér­kez­tek a bal­eset­ről.

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak.

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak.

Megrázó helyszíni fotók jöttek: 23 éves nő halt meg a Fejér megyei balesetben

Megrázó helyszíni fotók jöttek: 23 éves nő halt meg a Fejér megyei balesetben

A fi­a­tal sofőr éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

A fi­a­tal sofőr éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni, mi­u­tán au­tó­já­val egy fának haj­tott.

Megrázó hír jött, helyszíni fotókat kaptunk a somogyi tragédiáról

Megrázó hír jött, helyszíni fotókat kaptunk a somogyi tragédiáról

Egy qu­a­dos vesz­tette éle­tét va­sár­nap, mi­u­tán be­le­haj­tott egy álló au­tóba.

Helyszíni fotók érkeztek: négy halott a csongrádi vasúti átjáróban

Helyszíni fotók érkeztek: négy halott a csongrádi vasúti átjáróban

A bor­zal­mas tra­gé­dia a 47-es úton tör­tént csü­tör­tök este, Szék­ku­tas kö­ze­lé­ben.

Tragédia a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Azon­nal a ke­re­kes­szé­kes férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben, mi­u­tán árokba haj­tott.

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál, mikor fel akart szállni egy sár­kány­re­pü­lős. Most itt van­nak a képek a tra­gi­kus bal­eset hely­szí­né­ről. A rend­őr­ség egy­előre vizs­gá­ló­dik.

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál, mikor fel akart szállni egy sár­kány­re­pü­lős. Most itt van­nak a képek a tra­gi­kus bal­eset hely­szí­né­ről.

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Tragikus balesete után rajongói gyászolják a magyar vándort

Tragikus balesete után rajongói gyászolják a magyar vándort

Egy köz­le­ke­dési bal­eset ál­do­zata lett a hét­vé­gén Gecse Ba­lázs Gergő. A 32 éves ván­dor olyan éle­tet élt, mint egy me­se­hős.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

A bí­ró­ság fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves mér­nö­köt.

A bí­ró­ság hosszú éve­kig tartó tár­gya­lás­so­ro­zat után fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves mér­nö­köt.

Borzalmas tragédia: 22 éves fiatalt nyomott halálra egy kistraktor

22 éves fiatalt nyomott halálra egy kistraktor

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott egy köz­le­ke­dési bal­eset ügyé­ben, amely során egy ki­strak­tor fel­bo­rult és ha­lálra nyo­mott egy 22 éves fi­a­talt.

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Bor­zal­mas tra­gé­diát oko­zott.

Bor­zal­mas tra­gé­diát oko­zott az ifjú ar­gen­tin lab­da­rúgó, akit azon­nal őri­zetbe vet­tek.

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Hár­man is éle­tü­ket vesz­tet­ték abban a bal­eset­ben, me­lyet a rend­őrök elöl me­ne­külő sofőr oko­zott.

Három ember is éle­tét vesz­tette abban a köz­le­ke­dési bal­eset­ben, me­lyet egy rend­őrök elöl me­ne­külő sofőr oko­zott. A szá­gul­dozó fi­gyel­men kívül hagyta a jel­ző­lám­pát, úgy ro­hant bele egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő au­tóba. Ször­nyű lát­ványt örö­kí­tett meg a fe­dél­zeti ka­mera.

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

A bal­eset­ben az a sofőr halt meg, aki nem adott sza­bá­lyo­san el­sőbb­sé­get.

A bal­eset­ben az a sofőr halt meg, aki nem adott sza­bá­lyo­san el­sőbb­sé­get a má­sik­nak.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató meg­me­ne­kült.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott idő­ben ki­sza­ba­dulni. Kór­házba vit­ték, de be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze pén­te­ken.

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze eddig is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött pén­te­ken.