CÍMKE: 'hajsza'

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból.

Éppen megúszták! Autós üldözésbe keveredett a magyar sztárpár

Éppen megúszták! Autós üldözésbe keveredett a magyar sztárpár

Akár tra­gé­di­ába is tor­koll­ha­tott volna Por­dás Petra és párja, Ba­logh Tamás leg­utóbbi mo­to­ro­zása.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Hihetetlen: élő adásban ölték meg a bankrablót! - Videó

Hihetetlen: élő adásban ölték meg a bankrablót! - Videó

Az egé­szet köz­ve­tí­tette a tévé...

A hosszan tartó au­tós­ül­dö­zést végig élő­ben köz­ve­tí­tette a te­le­ví­ziós tár­sa­ság he­li­kop­tere...

Szörnyű részletek: ezért kezdte el átvágni a torkát az egri férfi!

Szörnyű részletek: ezért kezdte el átvágni a torkát az egri férfi!

Ki­de­rült, mi ve­ze­tett a pén­teki tra­gé­di­á­hoz, ami­kor egy kö­zép­korú férfi akart ön­gyil­kos lenni egy egri busz uta­sa­i­nak szeme lát­tára.

Ki­de­rült, mi ve­ze­tett a pén­teki tra­gé­di­á­hoz, ami­kor egy kö­zép­korú férfi akart ön­gyil­kos lenni egy egri busz uta­sa­i­nak szeme lát­tára.

Taxishiénát üldöztek a zsaruk Pesten, szalagkorlátnak csapódott

Taxishiénát üldöztek a zsaruk Pesten, szalagkorlátnak csapódott

Gya­nú­san vi­sel­kedő ta­xisra let­tek fi­gyel­me­sek a rend­őrök, akit iga­zol­tatni akar­tak. A sofőr va­ló­szí­nű­leg ta­xis­hi­éna volt.

Drámai hajsza: Az utasok előtt kezdte el átvágni torkát az egri férfi

Drámai hajsza: Az utasok előtt kezdte el átvágni torkát az egri férfi

Élete leg­bor­zasz­tóbb él­mé­nyét osz­totta meg ve­lünk egyik ol­va­sónk.

Élete leg­bor­zasz­tóbb él­mé­nyét osz­totta meg ve­lünk egyik ol­va­sónk. Azon a bu­szon ült, amit a rend­őr­ség arra hasz­nált, hogy meg­ál­lítsa az egri ámok­fu­tót...

Akciófilm Balatonfüreden! Több rendőrautóval üldöztek egy férfit

Akciófilm Balatonfüreden! Több rendőrautóval üldözték a drogos férfit

Öt rend­őr­autó sé­rült meg a több órás haj­sza során, és egy rendőr is sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.