CÍMKE: 'hajléktalan szálló'

Van visszaút a hajléktalanlétből

Van visszaút a hajléktalanlétből

A Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás is segít.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt.