CÍMKE: 'haj'

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

A Fradi sztárja, Isael a meleg miatt is vál­tott új fri­zu­rára. Az első NB I-es gól­ját is meg­hoz­hatja az új séró.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel a ter­mé­sze­te­sen ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek. Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott az egyik szín­házi elő­adá­sán. Nézd meg te is az át­ala­ku­lást!

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott az egyik szín­házi elő­adá­sán. Nézd meg te is az át­ala­ku­lást!

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

A szép­ség­ki­rálynő egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott a tör­tén­tek­ről. Ezt lát­nod kell!

A szép­ség­ki­rálynő egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott erről.

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­na­gyobb ma­gyar sztár­já­nak tra­gi­kus ha­lá­lá­ról újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­na­gyobb ma­gyar sztár­já­nak ha­lá­lá­ról újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Győ­ződj meg róla a saját sze­med­del te is, ho­gyan vál­toz­tatja egy csa­pásra kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon!

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes!

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes!

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

A sző­ke­sége már a múlté.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő szőke fri­zu­rája már a múlté. Tip­pelj, mi­lyen színre vál­tott?! Most pedig kat­tints a he­lyes vá­la­szért!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

Ez durva: mindenkit átvert a szexi magyar sztár

Ez durva: mindenkit átvert a szexi magyar sztár

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető azt ál­lítja, meg­vált dús haj­ko­ro­ná­já­tól. De ez nem igaz. Itt a bi­zo­nyí­ték!

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető azt ál­lítja, meg­vált dús haj­ko­ro­ná­já­tól. Más kér­dés, hogy ez egy­ál­ta­lán nem igaz. Itt a bi­zo­nyí­ték!

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Új külsővel őrjíti meg rajongóit Cinthya Dictator

Új külsővel őrjíti meg rajongóit Cinthya Dictator

Fo­lya­ma­to­san át­ala­kul...

Ra­jon­góit hét­ről-hétre képes meg­lepni, hi­szen fo­lya­ma­to­san át­ala­kul és szinte miden jól áll neki. Most így fest!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Tüzes, ér­zéki és na­gyon kü­lön­le­ges a kö­vet­kező hó­na­pok leg­szebb trendje

Eláll a szavad, ez történt a Manchester United sztárjával

Eláll a szavad, ez történt a Manchester United sztárjával

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna a belga lab­da­rú­gó­ról. Egy biz­tos, időbe telik majd, míg meg­szok­juk a lát­ványt.

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna a belga lab­da­rú­gó­ról. Egy biz­tos, időbe telik majd, míg meg­szok­juk a lát­ványt.

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett...

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett...

Megtámadták Zalatnay Cinit: most elmondta, kik segítettek rajta

Megtámadták Zalatnay Cinit: most elmondta, kik segítettek rajta

A kül­seje miatt na­gyon dur­ván ne­ki­es­tek a le­gen­dás éne­kes­nő­nek. Nem akár­kik vet­ték a vé­del­mükbe!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Lesérült a 73 éves sztár, hitetetlen baleset történt az énekessel

Lesérült a 73 éves sztár, hitetetlen baleset történt az énekessel

A sztár új le­me­zé­nek nép­sze­rű­sítő kör­út­ján je­lent meg láb­rög­zí­tő­ben.

A sztár új le­me­zé­nek nép­sze­rű­sítő kör­út­ján je­lent meg láb­rög­zí­tő­ben, de sé­rü­lése nem szegte ked­vét.

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Újabb nagy változást jelentett be a magyar sztár

Újabb nagy változást jelentett be a magyar sztár

A US Ope­nen má­so­dik he­lyen vég­zett pá­ros­ban. A héten közel öt év után vál­tott edzőt.

A US Ope­nen má­so­dik he­lyen vég­zett pá­ros­ban a klasszis te­ni­szező. A héten közel öt év után vál­tott edzőt Babos Tímea.

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­la­mit.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: Eszméletlen szexi árnyalatok

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: Eszméletlen szexi árnyalatok

Csak egy ár­nya­la­tot fris­sí­te­nél a hajad szí­nén? Vagy va­la­mi­lyen egé­szen új, még sze­xibb ár­nya­la­tot pró­bál­nál ki? A szo­li­dab­bat vagy az ext­ré­meb­be­ket sze­re­ted?

Csak egy ár­nya­la­tot fris­sí­te­nél a hajad szí­nén? Vagy va­la­mi­lyen egé­szen új, még sze­xibb ár­nya­la­tot pró­bál­nál ki? A szo­li­dab­bat vagy az ext­ré­meb­be­ket sze­re­ted? Idén min­den le­het­sé­ges...

Álomszexi a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Álomszép a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, dögös, ter­mé­sze­tes, és a va­ri­á­ciók száma szinte vég­te­len!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked.

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked.

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Az álom­szép fri­zu­rá­val min­den­kit le­ve­hetsz a lá­bá­ról. Ez a haj­szín egy­sze­rűen mesés.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője?

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

In­nen­től kezdve vége a nem fris­sen mo­sott haj di­lem­má­já­nak! A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Ez most a min­dent el­söprő divat: hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del!

Hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del! Ez most a min­dent el­söprő divat, már most írd be magad a fod­rász­hoz!

Szomorú, ami Tápai Szabinával történt: itt vannak a részletek

Szomorú, ami Tápai Szabinával történt: itt vannak a részletek

A sztár­anyuka bor­zal­mas he­te­ket élt át. Ma is na­gyon jól em­lék­szik a tör­tén­tekre.

A sztár­anyuka bor­zal­mas he­te­ket élt át. Ma is na­gyon jól em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Az éne­kes sen­ki­nek nem tűri, hogy be­sá­rozza a jó hír­ne­vét!

Az éne­kes sen­ki­nek nem tűri, hogy be­sá­rozza a jó hír­ne­vét!

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Ezt a hajat bár­hol és bár­mi­kor vi­sel­he­ted, könnyed le­szel és ele­gáns.

Ezt a hajat bár­hol és bár­mi­kor vi­sel­he­ted, könnyed le­szel és ele­gáns. Kell ennél több?

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Idén nyáron tarol a '90-es évek legszexibb frizurája

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják!

Ismét di­va­tos a 90-es évek leg­fel­ka­pot­tabb fri­zu­rája, már a sztá­rok is ezt hord­ják! Most a rö­vi­debb fazon hódít, amely szu­per nőies és min­den­kit fi­a­ta­lít!

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő!

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő! Idén is az egyik leg­na­gyobb trend lesz, vagyis ideje idő­pon­tot fog­lalni a fod­rász­nál. meg­mu­tat­juk a leg­tren­dibb va­ri­á­ci­ó­kat, hogy a képet is meg tudd mu­tatni neki.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Göndör fürtök barátsága: régi fotó Zámbó Árpyról és Balázs Paliról

Göndör fürtök barátsága: régi fotó Zámbó Árpyról és Balázs Paliról

A két éne­kes­nek volt miről be­szél­niük egy­más­sal, biz­to­san nem csak a haj­ápo­lás volt a közös téma.

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Végre mo­so­lyog az úszónő.

Végre mo­so­lyog az úszónő, s az edzé­sek kö­zött vic­ce­lődni is van ereje.

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Ez ám az átalakulás: teljesen megváltozott Katalin hercegnő külseje

Ez ám az átalakulás: teljesen megváltozott Katalin hercegnő külseje

Nem vé­let­len, hogy mos­tan­tól új fri­zu­rá­val lát­hat­juk a nagy­lelkű her­ceg­nőt.

Nem vé­let­len, hogy mos­tan­tól új fri­zu­rá­val lát­hat­juk a nagy­lelkű her­ceg­nőt.

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val ruk­kolt elő.

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Álom­szép le­szel, ha ezt vi­se­led! Le­gyél igazi bom­bázó már az újév első órá­i­ban is!

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vet­tek részt.

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vett részt a hét arany­torkú férfi éne­kes, nem csoda, nők ez­reit hoz­ták ezzel lázba.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka. Neked mennyire tet­szik a vá­rat­lan át­ala­ku­lás?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka. Neked mennyire tet­szik a vá­rat­lan át­ala­ku­lás?

Hihetetlen, mi történt Liptai Claudia hajával!

Hihetetlen, mi történt Liptai Claudia hajával!

Le­g­újabb fo­tó­ján a haja tel­je­sen el­lent­mond a gra­vi­tá­ció tör­vé­nyé­nek.

A mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ján a haja tel­je­sen el­lent­mond a gra­vi­tá­ció tör­vé­nyé­nek.

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

A mű­sor­ve­zető férje sze­rint a kép hűen tük­rözi a va­ló­sá­got Csil­lá­ról.

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

Szédítően szexi lesz a 2018-as frizuradivat

Szédítően szexi lesz a 2018-as frizuradivat

Évről-évre meg­je­le­nik va­la­mi­lyen va­dító ár­nya­lat, 2018-ban az ext­rém szí­nek mel­lett a ter­mé­sze­tes­ség is jelen lesz. Hó­díts te is új fri­zu­rá­val!

Évről-évre meg­je­le­nik va­la­mi­lyen va­dító ár­nya­lat, 2018-ban az ext­rém szí­nek mel­lett a ter­mé­sze­tes­ség is jelen lesz. Hó­díts te is új fri­zu­rá­val!

Eszméletlen frizuraötletek: szexibb és nőiesebb leszel, mint valaha!

Dúsabb és szexibb hajkoronával válj nőiesebbé, mint valaha!

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét? Akkor mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld úgy, hogy lát­vá­nyos ha­tást érj el.

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét? Akkor mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld, ho­gyan érj el lát­vá­nyos ha­tást.

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

A PSG já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

A Paris Saint-Ger­main já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz! Nagy­sze­rűen érzed majd magad - ezt pedig mások is ész­re­ve­szik!

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz!

Szexi és nőies: csokibarna hajszínnel lehetsz idén igazi csábító!

Szexi és nőies: csokibarna hajszínnel lehetsz idén igazi csábító!

Na­gyon meleg, na­gyon dögös, ez a haj­szín min­den­ki­nek cso­dá­san áll.

Na­gyon meleg, na­gyon dögös, ez a haj­szín min­den­ki­nek cso­dá­san áll.

Hullámos hajzuhatag egy szál sütővassal, elakad a lélegzet

Hullámos hajzuhatag egy szál sütővassal, elakad a lélegzet

A fod­rász­mes­ter el­árulta a tit­kot.

Po­fon­egy­szerű a mód­szer, amit a fod­rász­mes­ter meg­osz­tott Ins­tag­ram ol­da­lán. El­árulta a hol­ly­woodi szí­nész­nők hul­lá­mos fürt­je­i­nek tit­kát is.

Kiborultak a rajongók! Szőke lett Ariana Grande!

Kiborultak a rajongók! Szőke lett Ariana Grande!

Ari­a­ná­ról az em­be­rek­nek a feje te­te­jére fel­cop­fo­zott barna haj­zu­ha­tag is az elsők kö­zött jut az eszébe.

Ari­a­ná­ról az em­be­rek­nek a feje te­te­jére fel­cop­fo­zott barna haj­zu­ha­tag is az elsők kö­zött jut az eszébe. Nos, ennek vége.

Dögös, szexi és tüzes - ezek 2017 őszének legmenőbb vörös hajárnyalatai

Dögös, szexi és tüzes - ezek 2017 őszének legmenőbb vörös hajárnyalatai

Él­vezd ki a csá­bí­tás, a ka­cér­ság és a já­té­kos­ság iz­gal­mát! Pró­báld ki te is az idei év leg­tu­tibb ár­nya­la­tait.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Ismered a francia nők régi divattrükkjét? Ez a frizura tarol nyár végén

Ismered a francia nők régi divattrükkjét? Ez a frizura tarol nyár végén

Szél­fútta, szexi, kócos és mégis ele­gáns - ra­gyo­góan fogsz ki­nézni ezzel a cso­dás fri­zu­rá­val.

Álomszép nőiesség, ragyogó csábítás - ezt adja neked az ősz hajszíne!

Álomszép nőiesség, ragyogó csábítás - ezt adja neked az ősz hajszíne!

Me­sé­sen fog állni neked is a mo­gyo­ró­barna szín! Meg­mu­tat­juk, mi­lyen szu­per divat vár ránk.

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi!

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi! Hozd ki a ma­xi­mu­mot hosszú, egye­nes ha­jad­ból, és a siker ga­ran­tált.