CÍMKE: 'gyúrma'

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val.

Házi, gyors szupergyurma 10 perc alatt

Házi gyurma 10 perc alatt

A leg­jobb benne, hogy a gye­rek akár meg is eheti!

A gye­re­kek örök ked­vence a gyurma, igazi fo­gyó­esz­köz. A leg­jobb benne, hogy csupa ehető do­log­ból ké­szül, és akár hó­na­po­kig is eláll.