CÍMKE: 'gyurcsány ferencné'

Megalázzák őket: Liptai Claudiára és Tóth Verára rontottak Gyurcsányék

Megalázzák őket: Liptai Claudiára és Tóth Verára rontottak Gyurcsányék

Sza­bá­lyos had­já­ra­tot in­dí­tott az egyik leg­is­mer­tebb Gyur­csány-párti ak­ti­vista, a Macska Jan­csi be­ce­névre hall­gató Ho­mon­nay.

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Sze­zont a fa­zon­nal, Gi­zi­két a gőz­eké­vel. Or­bi­tá­lis os­to­ba­ság­gal sok­kolta a vá­lasz­tó­kat az MSZP el­nöke.

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­val pró­bálta fel­szívni magát a DK.

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­ból pró­bálta fel­szívni magát a Gyur­csány-párt mai kam­pány­ren­dez­vé­nyén.