CÍMKE: 'gyújtogatás'

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak egy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás után Mo­de­ná­hoz közel. A tűz rob­ba­ná­so­kat oko­zott egy épü­let­ben.

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak egy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás után Mo­de­ná­hoz közel.

Nem viccelnek, lángba borítják május elsején a szélső balos tüntetők a német fővárost

Szélső balos tüntetők borítják lángba a német fővárost május elsején

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a ha­tó­sá­gok Ber­lin­ben.

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a ha­tó­sá­gok Ber­lin­ben.

Újabb tűzvész egy francia templomban, valószínűleg felgyújtották

Újabb tűzvész egy francia templomban, valószínűleg felgyújtották

Egy dél-fran­cia­or­szági temp­lom­ban csap­tak fel a lán­gok hús­vét­va­sár­nap.

Egy dél-fran­cia­or­szági temp­lom­ban csap­tak fel a lán­gok hús­vét­va­sár­nap.

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók.

Szer­dá­ról csü­tör­tökre vir­radó éjjel Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók, sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént. Az AfD sze­rint po­li­ti­kai in­dít­ta­tású me­rény­let tör­tént.

A románokat nem érdekli a magyar zászló meggyújtása!

A románokat nem érdekli a magyar zászló meggyújtása!

Az ügyész­ség nem fog­lal­ko­zik a de­cem­ber végén Nagy­vá­ra­don tör­tént eset­tel.

Fel akarta gyújtani egy porpádi férfi a benzinkutat, ez lett a vége

Fel akarta gyújtani egy porpádi férfi a benzinkutat, ez lett a vége

Ál­ta­lá­nos ve­szé­lyez­te­tés kí­sér­lete miatt in­dult el­já­rás a 28 éves, pop­rádi férfi ellen.