CÍMKE: 'gyorskorcsolya'

Elég volt, ezért perli Liu Shaolin a 444.hu-t

Beperli Liu Shaolin a 444.hu-t

Csak a 444.hu in­ter­ne­tes oldal mun­ka­tár­sai nem érez­ték bot­rá­nyos­nak mind­azt, amit el­kö­vet­tek Ma­gyar­or­szág első téli olim­piai baj­noka ellen.

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Az FTC til­ta­ko­zik az olim­piai baj­no­kát ért ki­re­kesztő tá­ma­dás miatt. A klub el­várja a bo­csá­nat­ké­rést.

Az FTC til­ta­ko­zik az olim­piai baj­no­kát ért ki­re­kesztő tá­ma­dás miatt. A klub el­várja a poszt szer­ző­jé­től, hogy kér­jen bo­csá­na­tot Liu Sha­o­lin Sán­dor­tól.

Ledobta a bugyit, meztelenül pózol a bájos sportolólány

Ledobta a bugyit, meztelenül pózol a bájos sportolólány

Lara van Ru­ij­ven sze­rint a ruhák túl van­nak ér­té­kelve. Így nem csoda, hogy öröm­mel vált meg a tex­til­től.

Lara van Ru­ij­ven sze­rint a ruhák túl van­nak ér­té­kelve. Így nem csoda, hogy öröm­mel vált meg a tex­til­től.

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt, ez áll a háttérben

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral.

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral. Ba­rát­ság­ról vi­szont már nem lehet be­szélni.

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Már a spor­toló gye­re­kek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban! Rend­őr­ségi ügy lesz abból, hogy meg­bu­kott a dop­ping­vizs­gá­la­ton egy 14 éves ma­gyar kor­cso­lyázó.

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese.

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese. Ez ko­ráb­ban még nem si­kert a mi­e­ink­nek.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Három pon­ton tört el a keze.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést. Meg kell mű­teni a klasszis spor­to­lót.

Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Nin­csen balhé a ko­ri­sok­nál.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak.

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak. Azt ál­lítja, hogy csak po­én­ko­dott.

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Jász­apáti Petra büszke lehet erre.

Jász­apáti Petra 500 mé­te­ren sze­rezte meg az első női ma­gyar arany­ér­met a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lya-vi­lág­ku­pák tör­té­ne­té­ben.

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével Liu Shaolin Sándor

Ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Ko­rábbi sze­relme tett val­lo­mást.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Olim­piai baj­no­kunk üze­net­ben ve­tett véget a kap­cso­lat­nak.

Óriási siker, magyar sportolókat ünnepel Európa

Óriási siker, magyar sportolókat ünnepel Európa

Két arany és két ezüst­ér­met szer­zett Liu Sha­o­lin Sán­dor a Dord­­recht­­ben zajló rö­­vid­­pá­­lyás gyors­­kor­­cso­­lya Eb-n.

Két arany és két ezüst­ér­met szer­zett Liu Sha­o­lin Sán­dor a Dord­­recht­­ben zajló rö­­vid­­pá­­lyás gyors­­kor­­cso­­lya Eb-n.

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Elfogytak a szavak, szenzációs dolgot tett Liu Shaolin Sándor

Úgy tűnik, az olim­piai baj­nok klasszis for­mája egy csep­pet sem rom­lott feb­ruár óta.

Úgy tűnik, az olim­piai baj­nok klasszis for­mája egy csep­pet sem rom­lott feb­ruár óta.

Merész nyilatkozat a magyar hőstől, de mit szól ehhez Hosszú Katinka?

Merész nyilatkozat, de mit szól ehhez Hosszú Katinka?

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül Liu Sha­o­lin Sán­dor, de nagy álmai van­nak. Mo­ti­vá­ciós prob­lé­mák­kal küzd a pjong­csangi téli olim­pia ma­gyar hőse.

Szívmelengető: megmutatta újszülött kishúgát Liu Shaoang

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Ettől a kép­től min­denki el­ol­vad.

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről. Már most el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra. A csöpp­ség és az anyuka is jól van.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték Li­u­é­kat.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra.

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra. A be­lé­pés díj­ta­lan az ese­ményre.

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Meg­hív­ták őket a Sán­dor-pa­lo­tába.

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Milliókkal lettek gazdagabbak a magyar sport nagy kedvencei

Milliókkal lettek gazdagabbak a magyar sport nagy kedvencei

Babos Timi 8-szor annyit ke­re­sett, mint Már­ton Anita.

Babos Tímea, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Már­ton Anita is ko­moly ered­ményt ért el 2018-ban.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Knoch Vik­tor már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Rég ünnepeltek ennyire magyar csapatot Budapesten

Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók.

Tör­té­nete első arany­ér­mét sze­rezte Ma­gyar­or­szág a téli olim­pi­á­kon. Nagy tap­sot kap­tak a spor­to­lók a Gya­korló Jég­csar­nok­ban.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó.

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Elég volt, befejezi pályafutását a magyar gyorskoris

Elég volt, befejezi pályafutását a magyar gyorskoris

Hei­dum Ber­na­dett három olim­pia után mondta ki a végső szót. A már­ci­usi vi­lág­baj­nok­sá­gon még ott lesz.

Hei­dum Ber­na­dett három olim­pia után mondta ki a végső szót. A már­ci­usi vi­lág­baj­nok­sá­gon még ott lesz.

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

Kórházból siet a reptérre Shaolinék anyukája

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Ott akar lenni a fiúk ér­ke­zé­se­kor.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. Ettől füg­get­le­nül ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Még nem fogta fel a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott a klasszis gyors­kor­cso­lyázó. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág!

A ma­gyar rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyázó vá­lo­ga­tott 38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág­nak!

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek hoz­hat­nak érmet.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker Pjong­csang­ban.

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen, or­dí­tott fáj­dal­má­ban.

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen.

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A csont­tö­rést meg­úszta.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Nem akárkitől kap segítséget az aranyra törő Liu Shaolin

Nem akárkitől kap segítséget az olimpiai aranyra törő Liu Shaolin

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol neki.

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol a ma­gyar klasszis­nak. Már így is sokat kö­szön­het­nek a Liu fi­vé­rek a ti­tok­za­tos férfi­nak.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor to­vább­ju­tott.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba.

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba. A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zóért ked­den szur­kol­ha­tunk.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Így fogadták a magyarokat az olimpián

Erre senki nem számított, így fogadták a magyarokat az olimpián

Fi­gyel­me­sek vol­tak a há­zi­gaz­dák.

VIP-te­rem­mel és fű­tött jég­pá­lyá­val vár­ták a leg­jobb­ja­in­kat.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Eladónő lesz a korábbi olimpiai bajnokból

Eladónő lesz a korábbi háromszoros olimpiai bajnokból

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.

A gyors­kor­cso­lyá­zás egy­kori ki­rály­nője a jö­vő­ben a ke­res­ke­de­lem­ből pró­bál meg­élni. Bolt­ját a gyer­me­kei ih­let­ték, főleg a ki­csik szá­mára lesz álom­szerű hely.