CÍMKE: 'gyors'

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Kö­vesd a vi­deót!

Ettől a két gyakorlattól napok alatt laposabb lesz a hasad

Ettől a két gyakorlattól napok alatt laposabb lesz a hasad

Íme egy po­ko­lian ha­té­kony és gyors se­gít­ség a cso­dás fe­szes has­fal­hoz. Ne gon­dol­kozz to­vább!

Megújult a töltött paradicsom, ilyen finom diétás ízbombát még nem ettél

Megújult a töltött paradicsom, ilyen finom diétás ízbombát még nem ettél

Ké­szítsd el ezt az is­te­nien finom ételt kevés hoz­zá­va­ló­ból, és il­leszd be a di­é­tádba. Nem fogod meg­bánni!

Ké­szítsd el ezt az is­te­nien finom, gyors ételt kevés hoz­zá­va­ló­ból, és il­leszd be a di­é­tádba. Nem fogod meg­bánni! A pa­ra­di­csom na­gyon egész­sé­ges, így ne hagyd ki ezt a re­cep­tet, most még gaz­da­sá­gos is ezt a fi­nom­sá­got el­ké­szí­te­ned. Hasz­náld ki a pa­ra­di­csom ide­jét, nem hiába ajánl­juk most!

4 g szénhidrát: Spenótos szuper-muffin a diétázók legújabb kedvence

4 g szénhidrát: Spenótos szuper-muffin a diétázók legújabb kedvence

Végre egy is­teni sós fi­nom­ság, amit bár­mi­kor bün­tet­le­nül fo­gyaszt­hatsz anél­kül, hogy meg­emelné a vér­cu­kor­szin­te­det.

A legfinomabb bögrés omlett a mikróból! Ezzel jól indul a reggel

A legfinomabb bögrés omlett a mikróból! Ezzel jól indul a reggel

In­dul­jon a napod egy jó kez­dés­sel, gyor­san el­ké­szít­hető, fe­hér­je­dús, de szén­hid­rát­sze­gény to­jás­reg­ge­li­vel!

In­dul­jon a napod egy jó kez­dés­sel, gyor­san el­ké­szít­hető, fe­hér­je­dús, szén­hid­rát­sze­gény to­jás­reg­ge­li­vel!

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon fogja rövid időn belül dús haj­ko­rona dí­szí­teni a fejed.

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este és tedd be­főt­tes­üvegbe az ebé­ded. Egy­szerű, gyors, olcsó.

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje, ami­ről most már sen­ki­nek sem kell le­mon­da­nia! Mu­tat­juk a leg­fi­no­mabb re­cep­tet.

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje, ami­ről most már sen­ki­nek sem kell le­mon­da­nia! Bát­ran ehe­ted, akkor is, ha di­é­tá­zol, mu­tat­juk a leg­fi­no­mabb re­cep­tet. Vége az ál­mo­do­zás­nak, most már bát­ran ehe­ted a szil­vás gom­bó­cot!

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben.

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

Itt a leg­egy­sze­rűbb és leg­egész­sé­ge­sebb ta­va­szi ínyenc­ség, amit szi­gorú di­é­tá­ban is ehetsz. Az eper-csoki pá­ros­nál egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

3 perc alatt elkészül a nyár legfinomabb diétás citromtortája

3 perc alatt elkészül a nyár legfinomabb diétás citromtortája

Igazi üdítő, nyári fi­nom­ság ez a cit­ro­mos sü­te­mény. Egy­sze­rű­sége és kü­lön­le­ges édes-sa­va­nyú íze miatt lett a di­é­tá­zók egyik nagy ked­vence.

Igazi üdítő, nyári fi­nom­ság ez a cit­ro­mos sü­te­mény. Egy­sze­rű­sége és kü­lön­le­ges édes-sa­va­nyú íze miatt lett a di­é­tá­zók egyik nagy ked­vence. Szu­per­gyor­san el­ké­szül ez a na­gyon finom tor­tácska. Az össze­te­vői alap­ján bát­ran fo­gyaszt­ha­tod bár­me­lyik di­é­tá­ban.

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség az idei nyár sminkt­rend­jé­ben, kü­lö­nö­sen a bron­zos ár­nya­la­tok lesz­nek nye­rők.

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség az idei nyár sminkt­rend­jé­ben, kü­lö­nö­sen a bron­zos ár­nya­la­tok lesz­nek nye­rők. Egy ilyen smink iga­zán egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, de most lé­pés­ről lé­pésre meg is mu­tat­juk. Légy tün­dök­lően gyö­nyörű!A 2017-es smink­di­va­tot az egy­sze­rű­ség jel­lemzi.

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Ez az is­teni bög­re­süti cukor és liszt nél­­kül ké­­szül! Bát­­ran ehe­­ted, ha di­é­tá­zol. Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Ez az is­teni bög­re­süti cukor és liszt nél­­kül ké­­szül! Bát­­ran ehe­­ted, ha di­é­tá­zol. Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Egy­sze­mé­lyes, di­é­tás re­cept.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet.

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Be­in­dult a nát­ha­sze­zon.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. Így lá­balj ki be­lőle hamar!

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

WOWWW! Zéró szénhidrátos csúcskaja húsimádóknak!

WOWWW! Zéró szénhidrátos csúcskaja húsimádóknak!

Szí­ve­sen dob­nál le né­hány kilót, de kop­lalni nem sze­retsz? Akkor ez a hús­te­kercs a ked­venc éte­led lesz, mert bár­mi­kor bün­tet­le­nül fo­gyaszt­ha­tod.

Szí­ve­sen dob­nál le né­hány kilót, de kop­lalni nem sze­retsz? Akkor ez a hús­te­kercs a ked­venc éte­led lesz, mert bár­mi­kor bün­tet­le­nül fo­gyaszt­ha­tod. Ebédre és va­cso­rára is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás! Tömör gyö­nyör - rö­vi­den így le­hetne jel­le­mezni ezt a fe­hér­jé­ben iga­zán gaz­dag hús­ételt, melybe min­den fi­nom­sá­got be­le­te­hetsz!

Diétás kókuszkeksz: ebből annyit eszel, amennyit csak akarsz

Diétás kókuszkeksz: ebből annyit eszel, amennyit csak akarsz

Kívül ro­po­gós, belül puha. Tö­ké­le­tes har­mó­nia: fi­no­man édes­kés kó­kusz­keksz, le­he­let­nyi sós ízzel a te­te­jén.

Kívül ro­po­gós, belül puha. Tö­ké­le­tes har­mó­nia: édes­kés kó­kusz­keksz, le­he­let­nyi sós ízzel a te­te­jén.

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Szu­per könnyű bög­rés süti, ami nem csak finom, de na­gyon egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej.

Szu­per könnyű bög­rés süti, ami nem csak finom, de na­gyon egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej.

Ropogós morzsás, barackos édesség - minden fogyókúrázó álma

Ropogós barackos édesség - minden fogyókúrázó álma

Gyü­möl­csös és zab­pely­hes-ro­po­gós, hűs va­ní­lia fagy­lalt­tal. Ezt a di­é­tás édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, hi­de­gen és me­le­gen is is­teni.

15 perc alatt orgazmus! Így lesz őrjítő a reggeli szex

15 perc alatt orgazmus! Így lesz őrjítő a reggeli szex

Így jut­hatsz őrült tem­pó­ban a csúcsra.

A nők több­sége nem sze­reti a reg­geli ké­nyez­te­tést, mert nincs idő ki­bon­ta­kozni. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan jut­hatsz őrült tem­pó­ban a csúcsra.

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

Po­koli egy­szerű és mennyei finom. Min­denki sze­reti, na­po­kig eláll és még jól is néz ki. Kell ennél több? Ne gon­dol­kozz to­vább, vágj bele bát­ran!

Po­koli egy­szerű és mennyei finom. A világ egyik mél­tán leg­nép­sze­rűbb étele,, ki­csit más­ként. Va­la­hogy úgy, ahogy még sosem pró­bál­tad. Min­denki sze­reti, na­po­kig eláll és még jól is néz ki. Kell ennél több? Ne gon­dol­kozz to­vább, vágj bele bát­ran!

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz!

Vi­gyá­zol az ala­kodra, de va­lami is­teni édes­ségre vágysz? Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz! Ki ne hagyd!

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

Ha te is utálsz bí­be­lődni a ci­pő­fű­ződ­del, ezt a vil­lám­gyors mód­szert éppen neked ta­lál­ták ki. Pró­báld ki, mert szu­per!

Fantasztikus tojásvacsorák

Fantasztikus tojásvacsorák: fillérekből is lehet jókat enni

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get?

Elő­for­dult már veled, hogy este, ami­kor be­néz­tél a hű­tő­szek­rénybe, nem ta­lál­tál mást benne csak to­jást és egy kis zöld­sé­get? Ne ke­se­redj el, mennyei va­cso­rát va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Torta a gofri sütőből? Ehhez nem kell konyhatündérnek lenned

Torta a gofri sütőből? Ehhez nem kell konyhatündérnek lenned

Kapd elő a go­fris­ütőt, és dobj össze ezzel pil­la­na­tok alatt egy sütit.

Egy tor­tá­hoz pis­kó­tát sütni nem könnyű fel­adat. De sze­ren­csére, ha nincs túl sok gya­kor­la­tod, akkor sem kell el­ke­se­red­ned! Kapd elő a go­fris­ütőt, és dobj össze ezzel pil­la­na­tok alatt egy lát­vá­nyos sütit.

Szexi kar napi 3 perc edzéssel? Nem lehetetlen!

Szexi kar napi 3 perc edzéssel? Nem lehetetlen!

Ag­gódsz, mert pety­hüdt­nek, for­mát­lan­nak érzed a karod? Mu­ta­tunk egy szu­per­gyors gya­kor­lat­sort!

Ag­gódsz, mert pety­hüdt­nek, for­mát­lan­nak érzed a karod? Mu­ta­tunk egy szu­per­gyors gya­kor­lat­sort!

Íme, az újabb 1 perces kedvenc: diétás csokicsoda

Íme, az újabb 1 perces kedvenc: diétás csokicsoda

Íz­le­tes, di­é­tás és még sütni sem kell!

Ha va­lami gyors nas­sol­ni­va­lóra, édes­ségre vágysz, és per­sze hízni sem sze­ret­nél tőle, akkor mu­tat­juk a tö­ké­le­tes meg­ol­dást! Íz­le­tes, di­é­tás, sütni sem kell!

Szuper torma 2 perc alatt! Készíts házi tormakrémet, ennél jobb nincs!

Szuper torma 2 perc alatt! Készíts házi tormakrémet, ennél jobb nincs!

A tor­ma­re­sze­lés az egyik leg­kín­zóbb kony­hai mű­ve­let! Azon­ban könnyek nél­kül, egy­sze­rűen is el­ké­szít­he­ted!

Újjászületett a tejbegríz, ilyen finomat még nem ettél!

Újjászületett a tejbegríz, ilyen finomat még nem ettél!

Itt a meg­un­ha­tat­lan tej­be­gríz is­teni vál­to­zata! Gyor­san, ol­csón, egy­sze­rűen ké­szít­hetsz szu­per és lát­vá­nyos desszer­tet!

Felejtsd el a tiramisut! Százszor jobbat mutatunk!

Felejtsd el a tiramisut! Százszor jobbat mutatunk!

Per­cek alatt el­ké­szül, az íze mennyei!

A ti­ra­misu mél­tán nép­szerű desszert, de el­ké­szí­teni bo­nyo­lult. Lé­te­zik azon­ban egy sok­kal egy­sze­rűbb vál­to­zat. Per­cek alatt el­ké­szül és az íze mennyei!

Szuperhatékony edzés férfiaknak!

Szuperhatékony edzés férfiaknak!

Most fi­gyelj! Norbi meg­mu­tatja, ho­gyan tün­tet­he­ted el fö­lös­le­get! Egy­szerű, ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­to­kat mutat. Gyors, lát­vá­nyos ered­mény!

Most fi­gyelj! Norbi meg­mu­tatja, ho­gyan tün­tet­he­ted el fö­lös­le­get! Egy­szerű, ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­to­kat mutat. Gyors, lát­vá­nyos ered­mény!

Napi 7 perc, és nyárra gyönyörű lapos lesz a hasad

Napi 7 perc, és nyárra gyönyörű lapos lesz a hasad

Nincs időd edzeni? Nem baj!

Nincs időd edzeni, de vé­sze­sen kö­ze­leg a bi­ki­ni­sze­zon? Meg­mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb has­izom­edzést: Elég napi 7 per­cet spor­tol­nod.

Legyen a müzliszelet még egészségesebb!

Legyen a müzliszelet még egészségesebb!

Unod már a bolti müz­lik ízét és ele­ged van a sok cu­kor­ból?

Unod már a bolti müz­lik ízét és ele­ged van a sok cu­kor­ból? Ké­szíts müz­li­sze­le­tet a saját íz­lé­sed sze­rint ott­hon! Egész­sé­ges, gyors és olcsó. Íme, a leg­jobb re­cept!

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

A jog­hurt kü­lön­böző íz­le­tes tész­ták, desszer­tek alap­anyaga is lehet.

A jog­hurt kü­lön­böző íz­le­tes tész­ták, desszer­tek alap­anyaga is lehet.

Fánk 5 perc alatt? Igen! Ennél gyorsabbat és könnyebbet nem találsz

Fánk 5 perc alatt? Igen! Ennél gyorsabbat és könnyebbet nem találsz

A feb­ruár a fán­kok ideje. De kinek van ideje és tü­relme órá­kat baj­lódni vele?

A feb­ruár a fán­kok ideje. De kinek van ideje és tü­relme órá­kat baj­lódni vele?

Így pörgesd fel a telefonod sebességét!

Így pörgesd fel a telefonod sebességét!

Né­hány trükk, ami­vel el­ke­rül­hető a nyűg­lő­dés.

Is­me­rős az az érzés, ami­kor nyo­masztó má­sod­per­ce­ket kell vár­nod, hogy a te­le­fo­nod re­a­gál­jon a kí­vánt pa­rancsra? El­ke­rül­néd a nyűg­lő­dést? Cik­künk­ből ki­de­rül a meg­ol­dás.

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Sok ház­tar­tás­ban min­dig meg­ta­lál­ható a fa­gyasz­tó­ban a le­ve­les tészta, és leg­alább egy-két tábla cso­ko­ládé.

Így készíts 6 perc alatt szaloncukrot a mikróban!

Így készíts 6 perc alatt szaloncukrot a mikróban!

Gaz­da­gon kré­mes, éde­sen lágy! A leg­jobb ka­ra­mell, amit va­laha ettél! Dí­szítsd saját ké­szí­tésű sza­lon­cu­kor­ral a ka­rá­csony­fá­dat!

Gaz­da­gon kré­mes, éde­sen lágy! A leg­jobb ka­ra­mell, amit va­laha ettél! Dí­szítsd saját ké­szí­tésű sza­lon­cu­kor­ral a ka­rá­csony­fá­dat! A leg­jobb amit te­hetsz!

Te is utálsz panírozni? Mutatunk egy zseniális trükköt!

Te is utálsz panírozni? Mutatunk egy zseniális trükköt!

Íme, né­hány trükk, ami­vel öröm lesz a had­mű­ve­let. És még ta­ka­rí­ta­nod sem kell utána.

Íme, né­hány trükk, ami­vel öröm lesz a had­mű­ve­let. És még ta­ka­rí­ta­nod sem kell utána.

Forradalom a reggelizőasztalon! Betört a pizza!

Forradalom a reggelizőasztalon! Betört a pizza!

A piz­zát szinte min­denki sze­reti, miért ne ké­szít­het­néd el néha reg­ge­lire is ezt a lak­tató, meleg fi­nom­sá­got?

Villám pizza 10 perc alatt! Kelesztés és dagasztás nélkül!

Villám pizza 10 perc alatt! Kelesztés és dagasztás nélkül!

Ez a pizza gyor­san el­ké­szül.

Ez a pizza gyor­sab­ban el­ké­szül, mint ahogy a piz­za­fu­tár ki­hozná neked a fi­nom­sá­got!

Íme életed leggyorsabb sütije: 2 perc a mikróban, és már élvezheted is!

Íme életed leggyorsabb sütije: 2 perc a mikróban, és már élvezheted is!

Ez a szu­per süti 2 perc alatt kész, és még süt­nöd sem kell. Imádni fogod!

Ez a szu­per süti 2 perc alatt kész, és még süt­nöd sem kell. Imádni fogod!

Zsírgyilkos edzés, órákkal később is ég a kalória!

Zsírgyilkos edzés, órákkal később is ég a kalória!

Íme, a leg­ha­tá­so­sabb edzés, amit va­laha lát­tál. Így gyor­san sza­ba­dul­hatsz meg a fe­les­le­ges ki­lók­tól.

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Min­dig csak ugyan­arra az egy do­logra hasz­ná­lod a tur­mix­gé­pe­det? Nagy hiba!

Dobj egy hátast! Itt a kapros-túrós gyorspite!

Dobj egy hátast! Itt a kapros-túrós gyorspite!

El sem hi­szed, mi­lyen finom lesz az édes túró egy kevés ka­por­tól. Ez egy cukor nél­küli vál­to­zat!

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Az egy­szerű, natúr ha­tású, de mégis szí­nes smink kö­te­lező kel­léke a szép idő­nek.