CÍMKE: 'gyomorszűkítő műtét'

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá. A ne­he­zén túl van.

Komoly lépésre szánta el magát, kés alá feküdt a sztáranyuka

Komoly lépésre szánta el magát, kés alá feküdt a sztáranyuka

Egyre több meg­jegy­zést ka­pott.

Egyre több meg­jegy­zést ka­pott az alak­jára, és mo­zogni is egyre ne­he­zeb­ben tu­dott.

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük.

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük.

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg.

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Emilio nem akar újabb gyomorszűkítést

Emilio nem akar újabb gyomorszűkítést

Tíz éve még ha­tal­mas súly­fe­les­leg­gel küz­dött az éne­kes...

Tíz éve még ha­tal­mas súly­fe­les­leg­gel küz­dött az éne­kes. Sok mód­szert ki­pró­bált, végül 2008-ban a gyo­mor­gyűrű mel­lett dön­tött.

Hoppá: Nyuszis címlaplányként szeretnék látni Tóth Verát

Hoppá: Nyuszis címlaplányként szeretnék látni Tóth Verát

Nap­ról napra vé­ko­nyabb Tóth Vera a mű­tétje óta.

Nap­ról napra vé­ko­nyabb Tóth Vera azóta, hogy vég­re­haj­tot­ták rajta a gyo­mor­szű­kítő mű­té­tet. Még né­hány kilót akar fogyni, de Lip­tai Cla­u­dia 2009-es bomba for­má­ját már jól lát­ha­tóan le­kö­rözte.

Ez kész! Durván jó nő lett Tóth Vera!

Ez kész! Durván jó nő lett Tóth Vera!

Tóth Vera szá­mára ki­nyílt az egyéb­ként sem szűk világ.

Tóth Vera szá­mára ki­nyílt az egyéb­ként sem szűk világ, mióta be­vál­lalta a mű­té­tet, mely­nek ha­tá­sára ol­vad­nak róla a kilók.

Meglepő fordulat Tóth Vera fogyásában! Mi lesz vele?

Meglepő fordulat Tóth Vera fogyásában! Mi lesz vele?

26 kilót fo­gyott, mégis meg­lepő lé­pésre szánta el magát a diéta köz­ben!

Megszakad a szíve Bangó Margitnak: szenved az unokám!

Megszakad a szíve Bangó Margitnak: szenved az unokám!

Tina három hét­tel ez­előtt esett át gyo­mor­szű­kítő mű­té­ten.

Rohamtempó: Újabb súlyos kilóktól szabadult meg Tóth Vera!

Rohamtempó: Újabb súlyos kilóktól szabadult meg Tóth Vera!

Ja­nu­ár­ban haj­tot­tak végre gyo­mor­szű­kítő mű­té­tet az éne­kes­nőn, aki azóta el­ké­pesz­tően kar­csú lett.