CÍMKE: 'gyermekrablás'

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták a szülők

Meg­szó­lalt az anyuka, aki va­lami ré­misztő do­logra fi­gyelt fel kis­lá­nya el­tű­nése előtt.

Fényes nappal raboltak el egy gyereket, így szabadították ki!

Fényes nappal raboltak el egy gyereket, így szabadították ki - videó

Va­ló­szí­nű­leg csak a ko­csira haj­tot­tak a rab­lók, ami­ben a két­éves gye­rek is benn ült.

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

El tudja csalni ma­gá­val a gye­re­ket.

Tíz­mil­li­óan meg­néz­ték azt a vi­deót, ame­lyen egy férfi be­bi­zo­nyítja: el tudja csalni ma­gá­val azt a gye­re­ket, aki­ről szü­lője azt hitte,nem állna szóba ide­gen­nel.