CÍMKE: 'gyalázás'

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le. Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal becs­mé­relte egy újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát.

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le. Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal becs­mé­relte egy újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát.

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőbe szün­te­le­nül be­le­köt­nek. Vajon med­dig bírja még ezt lel­ki­leg?

Döbbenet: Egyházfő gyalázza George Michaelt

Döbbenet: Egyházfő gyalázza George Michaelt

Van, aki­nek semmi sem szent, és képes saját beteg né­ze­te­ire is ma­gya­rá­za­tot ta­lálni abban, hogy George Mi­chael de­cem­ber 25-én el­hunyt.

Van, aki­nek semmi sem szent, és képes saját beteg né­ze­te­ire is ma­gya­rá­za­tot ta­lálni abban, hogy George Mi­chael de­cem­ber 25-én el­hunyt.

Ilyen még nem volt! Megszólal a Molnár Anikót gyalázó kommentelő

Ilyen még nem volt! Megszólal a Molnár Anikót gyalázó kommentelő

Anikó na­ponta kap hi­de­get-me­le­get saját kö­zös­ségi ol­da­lán, és ő az, aki amo­lyan pél­da­sta­tu­á­lás gya­nánt meg is osztja eze­ket.

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Ha­zánk egyik leg­na­gyobb meg­mon­dó­em­bere nem bír ma­gá­val.

Ha­zánk egyik leg­na­gyobb meg­mon­dó­em­bere nem bír ma­gá­val. Na­ponta rúg bele or­szá­gunk sztár­ja­iba.

Kegyetlen módon gyalázták meg az elgázolt vasi kisfiú emlékhelyét!

Kegyetlen módon gyalázták meg az elgázolt vasi kisfiú emlékhelyét!

A szom­bat­he­lyi Dol­go­zók úti ke­rék­párút egyik táb­lá­já­hoz lán­colt fehér bi­cikli egy 2010-ben el­gá­zolt kisfi­ú­nak állít em­lé­ket.