CÍMKE: 'gyalázás'

Születésnapján is gyalázzák Diana hercegnőt

Születésnapján is gyalázzák Diana hercegnőt

A her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelné 56. szü­le­tés­nap­ját.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Ha­zánk egyik meg­mon­dó­em­bere nem bír ma­gá­val. Na­ponta rúg bele or­szá­gunk sztár­ja­iba.

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőbe szün­te­le­nül be­le­köt­nek. Vajon med­dig bírja még ezt lel­ki­leg?

Kegyetlen módon gyalázták meg az elgázolt vasi kisfiú emlékhelyét!

Kegyetlen módon gyalázták meg az elgázolt vasi kisfiú emlékhelyét!

A szom­bat­he­lyi ke­rék­párút egyik táb­lá­já­hoz lán­colt fehér bi­cikli egy el­gá­zolt kisfi­ú­nak állít em­lé­ket.