CÍMKE: 'gyakorlatok'

Fáj a hátad a sok üléstől? Így tudsz rajta változtatni

Fáj a hátad a sok üléstől? Így tudsz rajta változtatni

Az iro­dai munka mo­no­ton test­tar­tást kíván, így ért­hető, ha egy idő után fájni kezd a hátad.

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj.

Napi 10 perc és 6 hét alatt eltűnik a narancsbőr! Itt a megoldás

Napi 10 perc és 6 hét alatt eltűnik a narancsbőr! Itt a megoldás

Vál­toz­tatni sze­ret­nél a na­rancs­bő­rön? Ne okoz­zon fej­tö­rést! Min­den nap mo­zogj 10 per­cet, és a ki­tar­tá­sod meg­hozza gyü­möl­csét!

Vál­toz­tatni sze­ret­nél a na­rancs­bő­rön? Ne okoz­zon fej­tö­rést! Min­den nap mo­zogj 10 per­cet, és a ki­tar­tá­sod meg­hozza gyü­möl­csét! Mu­ta­tunk hat gya­kor­la­tot, ami szebbé teszi a bőröd.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Spor­tolj a sza­bad­ban!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez?

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap alatt bomba fe­ne­ked és fe­szes com­bod lehet. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned.

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Vil­lám­gyor­san zsír­ége­tés!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Fon­tos, hogy be­tartsd a lé­pé­se­ket!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

Ezek a gya­kor­la­tok épp ott fog ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd. Fe­szes és göm­bö­lyű lesz a pop­sid.

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve! Ezért most össze­gyűj­töt­tünk né­hány olyan pop­si­fe­sze­sítő gya­kor­la­tot, ame­lyek nem csak szu­per zsír­ége­tők, de a tér­de­i­det is meg­kí­mé­lik!

Azt hitted csak a felülés segít? Így erősítsd állva a hasizmodat

Azt hitted csak a felülés segít? Így erősítsd állva a hasizmodat

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb, állva el­vé­gez­hető has­izom erő­sítő gya­kor­la­to­kat!

Ne mondj le a mozgás öröméről! Fájó ízületre is van megoldás!

Ne mondj le a mozgás öröméről! Fájó ízületre is van megoldás!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat!

A fájó boka, csukló és kö­nyök me­rev­sé­gén nem a gyógy­sze­rek, hanem a tor­na­gya­kor­la­tok se­gí­te­nek! Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Ez Rubint Réka tökéletes hasizmának a titka

Ez Rubint Réka tökéletes hasizmának a titka

Sze­ret­nél te is olyan fe­szes, ki­dol­go­zott és lapos hasat, mint Ru­bint Ré­ká­nak van? Akkor most fi­gyelj!

Sze­ret­nél te is olyan fe­szes, ki­dol­go­zott és lapos hasat, mint Ru­bint Ré­ká­nak van? Akkor most fi­gyelj! Meg­mu­tat­juk, hogy ő mi­lyen gya­kor­la­tok­kal érte el!

Eszméletlen, mit művel a testével a botrányairól elhíresült sztár!

Eszméletlen, mit művel a testével a botrányairól elhíresült sztár!

Miley Cyrus el­ké­pesztő jó­ga­vi­de­ó­kat töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ramra.

Miley Cyrus el­ké­pesztő jó­ga­vi­de­ó­kat töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ezt neked is lát­nod kell! Hi­he­tet­len, mennyire haj­lé­kony!

Villámgyors edzésprogram a tökéletes alakért

Villámgyors edzésprogram a tökéletes alakért

Nyű­gözd le for­más ala­kod­dal a férfi­a­kat! Íme, a leg­gyor­sabb és leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­tok Ru­bint Ré­ká­tól! Heti 3-4 al­ka­lom tu­tira bomba for­mába hoz!

Szuper edzés otthonra: lépcsőzz! Mutatjuk a legjobb gyakorlatokat

Ennél olcsóbb edzés nincs: lépcsőzz! Mutatjuk a legjobb gyakorlatokat

Nincs szük­ség drága kon­di­gé­pekre, eddz lép­csőn! Mu­tat­juk, ho­gyan!

Fo­gad­junk, eddig eszedbe sem ju­tott, hogy a lép­cső­ház a leg­jobb fit­nesz­te­rem! Nincs szük­ség drága kon­di­gé­pekre, eddz lép­csőn! Íme, az 5 leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­lat!

Soha többé úszógumi! Íme az 5 leghatékonyabb gyakorlat!

Soha többé úszógumi! Íme az 5 leghatékonyabb gyakorlat!

Sok nő küzd a de­rék­tá­jé­kon kiülő pár­nács­kák­kal, úszó­gu­mi­val.

Sok nő küzd a de­rék­tá­jé­kon kiülő pár­nács­kák­kal, úszó­gu­mi­val. Te is kö­zé­jük tar­to­zol? Mu­tat­juk, ho­gyan sza­ba­dulj meg tőle!

Eddz a gyerekkel! A leghatékonyabb gyakorlatok anyukáknak - Videó!

Eddz a gyerekkel! A leghatékonyabb gyakorlatok anyukáknak - Videó!

Íme, a leg­tu­tibb gya­kor­la­tok, amit együtt vé­gez­het a csa­lád és még jól is szó­ra­koz­tok.