CÍMKE: 'gulácsi péter'

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar válogatott sztárja

Terhes feleségét csókolja a magyar válogatott sztárja

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz, ked­vese pedig nagy po­cak­kal szur­kolt neki Wales ellen.

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Sorra kapja az el­is­me­ré­se­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Gu­lá­csi Péter.

Nincs mentség, Gulácsi kötelező győzelemről beszél

Nincs mentség, Gulácsi kötelező győzelemről beszél

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel Eb-se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel Eb-se­lej­te­zőn.

Megmutatta terhes pocakját a magyar focista felesége, és ez még nem minden

Megmutatta terhes pocakját a magyar focista felesége, és ez még nem minden

A szép­sé­ges Dia a hely­szí­nen szur­kolt pár­já­nak, nem is akár­mi­lyen fel­ső­ben.

A szép­sé­ges Dia a hely­szí­nen szur­kolt pár­já­nak, nem is akár­mi­lyen fel­ső­ben.

Újabb siker, két magyar került be a topliga álomcsapatába

Újabb siker, két magyar került be a topliga álomcsapatába

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába. Óri­ási el­is­me­rés.

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába. Óri­ási el­is­me­rés.

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Gu­lá­csi Péter szom­ba­ton győz­tes csa­pat tagja volt a német baj­nok­ság­ban.

Gu­lá­csi Péter szom­ba­ton győz­tes csa­pat tagja volt a német baj­nok­ság­ban, de még csak ez­után jött a java.

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a szom­bati foly­ta­tást.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát.

Elképesztő siker, Gulácsi a legszűkebb világelitbe került

Elképesztő siker, Gulácsi a legszűkebb világelitbe került

A leg­job­bak kö­zött jegy­zik a nevét.

Gu­lá­csi Péter tel­je­sít­mé­nyét újabb in­ter­ne­tes oldal is­merte el. Az RB Le­ip­zig ka­pu­sá­nak nevét a leg­job­bak kö­zött jegy­zik.

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

A Han­no­ver az RB Le­ip­zi­get fo­gadta pén­te­ken.

A Han­no­ver-RB Le­ip­zig mér­kő­zés­sel kez­dő­dött a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 20. for­du­lója.

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Méretes sikerek, alávágtak a magyarok a Bayern Münchennek

Méretes sikerek, alávágtak a magyarok a Bayern Münchennek

Re­me­kel­tek a ma­gya­rok.

Ős­szel be­le­tört a bics­kája a ma­gya­rokba a Bayern Mün­chen­nek.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás a Bun­des­li­gá­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Gu­lá­csi Péter csa­pata ka­rá­cso­nyi par­ti­jára vitte el ma­gá­val Diát, aki ki­emel­ke­dik a német fo­cis­ta­fe­le­sé­gek kö­zött is.

Gu­lá­csi Péter csa­pata ka­rá­cso­nyi par­ti­jára vitte el ma­gá­val Diát, aki ki­emel­ke­dik a német fo­cis­ta­fe­le­sé­gek kö­zött is.

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Sosem találnád ki, mi a hivatalos nyelv a magyar fociválogatottnál

Ez a német-ma­gyar újonc, Willi Orban nagy sze­ren­cséje!

Ez a német-ma­gyar újonc, Willi Orban nagy sze­ren­cséje! A védő már ma­golja a Him­nuszt, de...

Csillagok közé került a magyar válogatott kapusa

Csillagok közé került a magyar válogatott kapusa

Gu­lá­csi Péter fe­le­sé­gé­vel Ja­pán­ból Ka­li­for­ni­ába uta­zott. Egy­ér­telmű, hogy hol kö­töt­tek ki a sze­rel­me­sek.

Gu­lá­csi Péter fe­le­sé­gé­vel Ja­pán­ból Ka­li­for­ni­ába uta­zott. Egy­ér­telmű, hogy hol kö­töt­tek ki a sze­rel­me­sek.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Nehéz hely­zet­ben a Le­ip­zig.

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gadja a ta­va­lyi év meg­le­pe­tés­csa­pata a Bun­des­li­gá­ban.

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Eldőlt, itt folytatja a pályafutását Gulácsi Péter

Eldőlt, itt folytatja a pályafutását Gulácsi Péter

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus dön­tött.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus dön­tött a jö­vő­jé­ről. 2015-ben iga­zolt a Lip­csé­hez. Az idei sze­zon­ban mind­össze egy tét­mér­kő­zé­sen nem volt kezdő.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

A világ másik végén ünnepel a magyar sztárfocista

A világ másik végén ünnepel a magyar sztárfocista

Sokan len­nénk a he­lyük­ben.

Gu­lá­csi Péter fe­le­sé­gé­vel az af­ri­kai nyár­ból üzent ra­jon­gó­i­nak. Sokan len­nénk a he­lyük­ben.

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól. A vá­lo­ga­tott ka­pusa két gól­nál is hi­bá­zott Svájc ellen.

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt bol­dog volt az edző.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett. Gu­lá­csi és Sza­lai csa­pata nyert.

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez.

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez.

Összejátszhat két csapat a Bajnokok Ligájában?

Összejátszhat két csapat a Bajnokok Ligájában?

Így cse­lez­ték ki az UEFA til­tá­sát.

Így cse­lezte ki a két Red Bull-csa­pat az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség tiltó sza­bá­lyait. Mi lesz, ha egy­más ellen ját­sza­nak a test­vér­klu­bok?

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Az RB Le­ip­zig a ta­bella sze­rint be­ju­tott a Baj­no­kok Li­gá­jába. Kér­dés, hogy mit szól ehhez az UEFA.

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi a német baj­nok­ság­ban.

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Gulácsi mégis kellene Liverpoolba

Gulácsi mégis kellene Liverpoolba

A sztár­csa­pat kör­nyé­kén már kez­dik be­is­merni.

A sztár­csa­pat kör­nyé­kén már kez­dik be­is­merni, hiba volt el­en­gedni a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­sát.

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa.

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Gulácsi Péter együtt örült Szalai Ádámmal

Gulácsi Péter együtt örült Szalai Ádámmal

Má­so­dik idei baj­no­ki­ját is meg­nyerte Le­ip­zig fo­ci­csa­pata.

Má­so­dik idei baj­no­ki­ját is meg­nyerte Le­ip­zig fo­ci­csa­pata. Az el­len­fél ma­gyar csa­tárja is örül­he­tett.

Magyarok nyomhatják le a Bayern Münchent!

Magyarok nyomhatják le a Bayern Münchent!

Tör­té­nete leg­ke­mé­nyebb el­len­fele vár a ma­gya­rok­kal fel­álló RB Le­ip­zi­gre.

Tör­té­nete leg­ke­mé­nyebb el­len­fele vár a ma­gya­rok­kal fel­álló RB Le­ip­zi­gre, a Bayern Mün­chen me­nő­i­vel kerül szembe.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Leértékelték a liga legjobb magyarját

Leértékelték a németek a liga legjobb magyarját

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus tel­je­sít­mé­nyét nézve.

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét nézve. De a csa­pa­tá­nak a he­lye­zése sem azt mu­tatja, hogy ilyen he­lye­zést ér­de­melne há­lóőrünk.

Menedéket találhat a magyar válogatott

Menedéket találhat a magyar válogatott focista

Lip­csé­ben aligha marad, több or­szág­ban is se­gí­te­né­nek rajta.

Je­len­legi mun­ka­he­lyén va­ló­szí­nű­leg nem ma­rad­hat, ám a szom­szé­dos baj­nok­sá­gok­ban több he­lyütt is szí­ve­sen lát­nák.

Ezt elszúrták, visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Ezt elszúrták, visszasírják a magyar kapust Liverpoolban!

Könnyen lehet, hogy Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Könnyen lehet, hogy Gu­lá­csi Pé­ter­rel na­gyobb esé­lye lenne a baj­noki címre az FC Li­ver­pool­nak.

Nincs kegyelem! Már két magyart üldöznek a németek

Nincs kegyelem! Már két magyart üldöznek a németek

A lip­cse­iek nem kö­nyö­rül­nek meg sen­kin, még más vá­ros­ban sem.

A lip­cse­iek nem kö­nyö­rül­nek meg sen­kin, még más vá­ros­ban sem.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott az RB Le­ip­zig.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Csoda Németországban, Gulácsiék beérték a Bayernt

Csoda Németországban, Gulácsiék beérték a Bayernt

Az újonc lip­cse­iek a Ma­in­zot sem kí­mél­ték. A ma­gyar kapus ez­út­tal is re­me­kelt, már csak gól­kü­lönb­ség­gel jobb a cím­védő.

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk így vé­dett bün­te­tőt a Bun­des­liga-rang­adón. Az első helyre se­gí­tette az újonc­csa­pa­tot.

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk így vé­dett bün­te­tőt a Bun­des­liga-rang­adón. Az első helyre se­gí­tette az újonc­csa­pa­tot.

Óriási blamával kezdett a legmagyarabb német focicsapat

Óriási blamával kezdett a legmagyarabb német focicsapat

Bűn rosszul raj­tolt az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi végig vé­dett, Kal­már be­lőtt egy ti­zen­egyest, de...

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

Egyik csapás a másik után: óriási bajban Király utódjelöltje

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach.

A leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés. Ki­hat­hat az őszi sze­zonra, sőt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szü­lődő ma­gyar vá­lo­ga­tottra is.

Dárdai megmondta: szenzáció vár a magyarokra Németországban

Dárdai megmondta: szenzáció vár a magyarokra Németországban

Honfi­tár­sa­ink­kal raj­tol a Bun­des­liga! A sa­lá­tás­tál­hoz aligha fér­nek, de...

Honfi­tár­sa­ink­kal raj­tol a Bun­des­liga! A sa­lá­tás­tál­hoz aligha fér­nek oda, de na­gyot al­kot­hat­nak.

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Nagy a baj, segítsünk Bernd Storcknak!

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Szep­tem­ber­ben már tét­meccs vár a fo­ci­vá­lo­ga­tottra. A leg­na­gyobb kér­dést azon­ban még meg kell vá­la­szol­nia a ka­pi­tány­nak.

Hihetetlen szabotázs a legmagyarabb német focicsapatnál

Hihetetlen szabotázs a legmagyarabb német focicsapatnál

Gu­lá­csi ebből még ki­ma­radt, de Kal­már jelen volt. Újabb go­nosz tá­ma­dás a Bun­des­liga gyű­lölt újonca ellen.

Gu­lá­csi ebből még ki­ma­radt, de Kal­már ott volt. Újabb go­nosz tá­ma­dás a Bun­des­liga újonca ellen.

Gulácsi elárulta a válogatott titkát

Gulácsi elárulta a válogatott titkát

Dár­da­i­tól Stor­ckig, a ka­pu­sok­tól a csa­tá­ro­kig igaz ez a ma­gyar csa­patra.

Dár­dai Pál­tól Bernd Stor­ckig, a ka­pu­sok­tól a csa­tá­ro­kig igaz ez a ma­gyar csa­patra. Re­mél­he­tő­leg to­vábbra is mű­kö­dik!

Helikopterrel lógott el Gulácsi az Eb-edzőtáborból

Helikopterrel lógott el Gulácsi az Eb-edzőtáborból

Nagy dön­tésre ju­tott a kapus.

Nagy dön­tésre szánta el magát a kapus. Si­etve el­hagyta a ma­gyar vá­lo­ga­tott auszt­riai fő­ha­di­szál­lá­sát. Storck ka­pi­tány meg­értő volt vele.

Ezért lóg el válogatott focistánk a Balatonhoz

Ezért lóg el válogatott focistánk a Balatonhoz

Három dolog miatt is stres­szel.

Kü­lö­nö­sen fon­tos napok előtt áll Gu­lá­csi Péter. Az ok: három e-betűs, de nem a Fradi cí­me­ré­ből.

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Rossz hírt kapott az Eb-re készülő válogatott kapusunk

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a he­lyére.

Sz­tárt szer­ződ­tet­né­nek a ma­gyar lé­giós he­lyére. Pedig éppen csak be­ve­re­kedte magát a nagy ter­ve­ket szövő csa­pa­tába.

Válogatott focistánkat is ünnepelték a nagy siker után

Válogatott focistánkat is ünnepelték a nagy siker után

Véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, de hogy zár­tak a ma­gya­rok? Van, aki ki is esett, meg benn is ma­radt egy­szerre.

Véget ért a Bun­des­liga, de hogy zár­tak a ma­gya­rok? Van, aki ki is esett, meg benn is ma­radt egy­szerre.

Fogod a hasad, sörben sérült Gulácsiék főnöke

Fogod a hasad, sörben sérült meg Gulácsiék főnöke

Rang­nick nem ilyen bu­lira szá­mí­tott.

Ralf Rang­nick nem ilyen bu­lira szá­mí­tott. Az RB Le­ip­zig sport­igaz­ga­tója az or­vosi szo­bá­ban töl­tötte a csa­pat­bu­lit.

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Reszkess, Király! Agyondicsérik a trónkövetelő kapust

Ki­hasz­nálta nagy le­he­tő­sé­gét.

Ki­hasz­nálta nagy le­he­tő­sé­gét a ma­gyar lé­giós. Óri­ási lép­tek­kel fej­lődő csa­pat kez­dő­dik a ne­vé­vel. Nyár­tól már a leg­na­gyob­bak kö­zött bi­zo­nyít­hat?

Őrült költekezésbe kezd a magyar focista klubja

Őrült költekezésbe kezd a magyar focista klubja

To­vább öntik a pénzt az or­szág­szerte gyű­lölt klubba. Le­cse­ré­lik a 10 éve ka­pott mo­dern sta­di­on­ju­kat is.

To­vább öntik a pénzt az or­szág­szerte gyű­lölt klubba. Le­cse­ré­lik a 10 éve ka­pott mo­dern sta­di­on­ju­kat is. Resz­kess, Bayern?

Hadüzenet Királyéknak? Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Megkavarná a kártyákat az Eb-re vágyó kapus

Gu­lá­csi Péter vál­toz­tatna az erő­sor­ren­den a klub­csa­pa­tá­nál és a vá­lo­ga­tott­nál is.

Tiltott gyümölcs a magyar focistáknak

Tiltott gyümölcs a magyaroknak

Szi­gorú ét­ren­det ve­zet­tek be a né­me­tek.

Szi­gorú ét­ren­det ve­zet­tek be a né­me­tek. A lip­csei fo­ci­csa­pat­nál dél­után a já­té­ko­sok nem ehet­nek ba­nánt és almát sem.

Gyűlölik a németek a legmagyarabb Bundesliga-csapatot

Gyűlölik a németek a legmagyarabb Bundesliga-csapatot

A 36 profi klub lis­tá­já­nak végén kul­log­nak. Rá se rán­ta­nak az őket övező el­len­szenvre.

Két stadionra futná a magyar focista új otthonának árából

Két stadionra futná a magyar focista új otthonának árából

A lab­da­rú­gás leg­gaz­da­gabb­jai is csak csor­gat­ják a nyá­lu­kat a min­den igényt ki­elé­gítő lu­xu­sért.