CÍMKE: 'groupama aréna'

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata a 30. baj­noki címét ün­ne­pelte az idei sze­zon­ban.

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját.

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban ki­ütötte a Bar­ce­lo­nát.

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

Óriási az érdeklődés, elkapkodták a jegyeket a budapesti eseményre

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 11-én Wa­lest fo­gadja.

Min­den be­lépő el­kelt.

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után. Köz­ben az U17-es vá­lo­ga­tott nagy bra­vúrt ért el.

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után.

Varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

Ezt látni kell: varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

A druk­ke­rek ki­tet­tek ma­gu­kért.

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Petr­jak pedig a jelek sze­rint va­ló­ban nem marad a Fra­di­nál.

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó BL-dön­tőt.

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Jön az NB I csúcs­rang­adója.

Az NB I csúcs­rang­adó­ján a Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán fo­gadja a Mol Vidit, eset­le­ges si­ke­ré­vel pedig lé­nye­gé­ben meg­nyerné a baj­nok­sá­got.

Óriásit játszik a Fradi, csak a Liverpool képes ilyenre

Óriásit játszik a Fradi, csak a Liverpool képes ilyenre

Ré­góta tart a ve­ret­len­ség.

A ven­dég­csa­pa­tok rém­álma a Fe­renc­vá­ros sta­di­onja, a Gro­u­pama Aréna. A Fradi két éve nem szen­ve­dett ve­re­sé­get a lab­da­rúgó NB I-ben saját pá­lyá­ján.

Súlyos ítélet, nagyon rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

Súlyos ítélet, nagyon rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

Az UEFA a két már­ci­usi Eb-se­lej­tező mér­kő­zés szur­ko­lói rend­bon­tá­sai miatt je­len­tős bün­te­tést rótt ki a ma­gyar szö­vet­ségre.

Az UEFA a két már­ci­usi Eb-se­lej­tező mér­kő­zés szur­ko­lói rend­bon­tá­sai miatt je­len­tős bün­te­tést rótt ki a ma­gyar szö­vet­ségre.

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női BL-től.

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női Baj­no­kok Li­gá­já­tól.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Erre kell szá­mí­ta­niuk a druk­ke­rek­nek.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mé­szöly Géza jó hí­rek­ről szá­molt be édes­apja ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban, együtt szur­kol­hat­nak a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Meglepő helyen bukkant fel a horvát elnöknő a Groupama Arénában

Meglepő helyen bukkant fel a horvát elnöknő a Groupama Arénában

Kol­inda Gra­bar-Ki­tar­o­vic is ki­lá­to­ga­tott a ma­gyar-hor­vát meccsre.

Kol­inda Gra­bar-Ki­tar­o­vic, Hor­vát­or­szág elnök asszo­nya is ki­lá­to­ga­tott a ma­gyar-hor­vát lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre.

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

So­káig ott ma­rad­tak a druk­ke­rek a sta­di­on­ban.

So­káig ott ma­rad­tak a druk­ke­rek a sta­di­on­ban csa­pa­tuk hét­gó­los si­ke­rét kö­ve­tően. A zöld-fe­hé­rek hat pont­tal ve­ze­tik a ta­bel­lát a Vidi előtt.

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­utóbb 2017-ben szen­ve­dett ve­re­sé­get hazai baj­no­kin a Fradi.

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­utóbb 2017-ben szen­ve­dett ve­re­sé­get hazai baj­no­kin a Fradi.

Komoly elismerés, magyar stadiont másolnának a vb-ezüstérmes horvátok

Komoly elismerés, magyar stadiont másolnának a vb-ezüstérmes horvátok

Új nem­zeti aréna épí­té­sét ter­ve­zik Zág­ráb­ban. A hor­vát kül­dött­ség test­kö­zel­ből nézi meg a Gro­u­pama Aré­nát.

Elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 24-én a Gro­u­pama Aré­ná­ban fo­gadja Hor­vát­or­szá­got.

Ezzel a magyar focistával fotózkodtak a görög szurkolók Budapesten

Ezzel a magyar focistával fotózkodtak a görög szurkolók Budapesten

Tor­ghelle Sán­dor ko­ráb­ban egy sze­zont ját­szott a PAOK-ban, nem fe­lej­tet­ték el a ra­jon­gók.

Dzsudzsák Balázsnak szerződése van a Fradival

Beismerő vallomás, Dzsudzsáknak szerződése van a Fradival

A ve­zér­igaz­gató je­len­tette ezt ki.

Ezt Orosz Pál, a Fe­renc­vá­ros ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki. Egye­lőre csak a VIP-pá­holyt él­vez­heti a sztár­fo­cista.

Kész a sikerrecept: így lehet visszacsábítani a magyar fociszurkolókat

Így lehet visszacsábítani a magyar fociszurkolókat

Már tíz­ezer fö­lött jár az át­lag­né­ző­szám az Üllői úton.

Már tíz­ezer fö­lött jár az át­lag­né­ző­szám az Üllői úton. Újra divat Fradi-meccsre járni.

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Bi­za­kod­hat Ni­ko­lics csa­pata.

A ma­gyar baj­nok­csa­pat remek elő­je­lek­kel várja a Baj­no­kok Li­gája utolsó se­lej­te­ző­kö­rét. A Gro­u­pama Aréna újra sze­ren­csét hoz­hat a ma­gyar fo­ci­nak.

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

A Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

A leg­utóbb 21 hazai mér­kő­zé­sen ve­ret­len ma­radt a Doll-csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Szom­bat este a Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Ja­vier Za­netti. A Fradi sztárja a mate te­á­val is meg­kí­nálta őt.

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Ja­vier Za­netti. A Fradi sztárja a dél-ame­ri­ka­iak ked­venc ita­lá­val is meg­kí­nálta őt.

Magyarországra jön a Manchester United sztárja

Magyarországra jön a Manchester United sztárja

Meg­van a Bu­da­pestre ér­kező név­sor.

Meg­van a Bu­da­pestre ér­kező skót név­sor. McTo­mi­nay idén rob­bant be az angol sztár­csa­patba. Már­cius 27-én lesz a mér­kő­zés Bu­da­pes­ten.

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

A tábor tag­jai meg­ro­ha­moz­ták a sta­dion pénz­tá­rait. Van olyan szek­tor, ahova már nem lehet je­gyet venni.

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset a le­lá­tón. A men­tők sze­ren­csére gyor­sak vol­tak.

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

Árulkodó fotó, trükközik a fűvel a válogatott a Fradi-stadionban

Árulkodó fotó, trükközik a fűvel a válogatott a Fradi-stadionban

Ki­szúr­tuk a cselt a leg­utóbbi meccsen. Ezzel meg lehet ke­se­rí­teni az el­len­fél éle­tét! Vajon be­vet­jük a por­tu­gá­lok ellen is?

Budapesten lép fel a brit popikon

Budapesten lép fel a brit popikon

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad.

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad. Leg­utóbb ta­valy au­gusz­tus­ban a Szi­ge­ten lát­hat­ták ma­gyar ra­jon­gói: 75 ezer néző előtt adott óri­ási si­kerű kon­cer­tet.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

A vá­lo­ga­tott szur­ko­lói cso­portja új­don­ság­gal ké­szül a se­lej­te­zőre.

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról. A ma­gyar vá­lo­ga­tott szur­ko­lói cso­portja új­don­ság­gal ké­szül a vb-se­lej­te­zőre.

Döntött a Fradi, kirúgták a felelőst

Döntött a Fradi, kirúgták a felelőst

Már nem dol­go­zik a Fra­di­nál a bot­rá­nyos videó fő­sze­rep­lője. Ugya­n­ak­kor a szur­ko­lók újabb jó hírt kap­tak a klub­tól.

Már nem dol­go­zik a Fra­di­nál a bot­rá­nyos videó fő­sze­rep­lője. Ugya­n­ak­kor a szur­ko­lók újabb jó hírt kap­tak a klub­tól.

Megint a Fradinak kedvez az MLSZ

Már megint a Fradinak kedvez az MLSZ

Régen el­kép­zel­he­tet­len volt ha­sonló eset.

Régen el­kép­zel­he­tet­len volt, hogy va­laki hazai pá­lyán játssza a ku­pa­dön­tőt. A Fe­renc­vá­ros idén má­sod­szor is meg­te­heti, ha ér­vé­nye­síti a pa­pír­for­mát.

Rossz vicc a Fraditól, szó sem volt Storckról

Rossz vicc a Fraditól, szó sem volt Storckról

El­sőre zse­ni­á­lis öt­let­nek tűnt, de csak vicc volt a Fe­renc­vá­ros fo­tója.

El­sőre zse­ni­á­lis öt­let­nek tűnt, de ké­sőbb ki­de­rült, csak vicc volt a Fe­renc­vá­ros fo­tója. Meg­tud­tuk, a szö­vet­ségi ka­pi­tány sem­mit nem ígért a baj­noki lis­ta­ve­ze­tő­nek.

Lila meztől rettegnek, tüntettek a szurkolók

Lila meztől rettegnek, tüntettek a szurkolók

Fel­bosszan­totta az új szpon­zor a Fra­dis­tá­kat. A Te­le­kom ér­ke­zé­sé­nek örö­mére mag­enta-színű lett a sta­dion és a klub­hon­lap. Ami ugye in­kább új­pesti li­lára ha­son­lít, mint zöldre.

Fel­bosszan­totta az új szpon­zor a Fra­dis­tá­kat. A Te­le­kom ér­ke­zé­sé­nek örö­mére mag­enta-színű lett a sta­dion és a klub­hon­lap. Ami ugye in­kább új­pesti li­lára ha­son­lít, mint zöldre.

Dárdai elment, maradt Storck és sokk

Dárdai elment, maradt Storck és a sokk

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál.

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál. Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés­ről ál­mod­tunk, tá­vo­zása óta azon­ban csős­tül jön a baj.

Erre vártak a fradisták! Bevette az arénát a sas!

Erre vártak a fradisták! Bevette az arénát a sas!

El­jött a várva várt pil­la­nat: be­re­pü­lési en­ge­délyt ka­pott a Gro­u­pama Aré­nába a Fradi-sas. A zöld-fe­hé­rek élő ka­ba­lája sze­ren­csét ho­zott.

El­jött a várva várt pil­la­nat: be­re­pü­lési en­ge­délyt ka­pott a Gro­u­pama Aré­nába a Fradi-sas. A zöld-fe­hé­rek élő ka­ba­lája meg is hozta az újabb si­kert a csa­pat­nak. A Fe­renc­vá­ros könnye­dén verte a Va­sast.

Dárdai utódja megelégedett a döntetlennel, helyzetünk se volt

Dárdai utódja megelégedett a döntetlennel, helyzetünk se volt

A két ősi ri­vá­lis alig vál­lalt koc­ká­za­tot, szinte hely­ze­tet se lát­tunk. Bernd Storck meg­elé­ge­dett a dön­tet­len­nel.

Most akkor zárt kapus lesz a Feröer elleni meccs, vagy nem?

Most akkor zárt kapus lesz a Feröer elleni meccs, vagy nem?

Me­het­nek-e a szur­ko­lók a sta­di­onba a Fe­röer-szi­ge­tek ellen? Egy hét­tel a fon­tos Eb-se­lej­tező előtt a ma­gyar szö­vet­ség még a vá­laszra vár.

Me­het­nek-e a szur­ko­lók a sta­di­onba a Fe­röer-szi­ge­tek ellen? Egy hét­tel a fon­tos Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező előtt nem tudni, marad-e az UEFA bün­te­tése és a zárt kapu. A ma­gyar szö­vet­ség egy­előre a vá­laszra vár.

Magyar-román: vezéráldozattal tartjuk a döntetlent!

Magyar-román: vezéráldozattal tartjuk a döntetlent!

Ru­ti­nos védőt vesz­tet­tünk.

Fe­szült han­gu­latú, nem túl magas szín­vo­nalú meccsen egy­előre gól nél­kül áll a két ősi ri­vá­lis. A ma­gyar vá­lo­ga­tott el­vesz­tette egyik leg­ru­ti­no­sabb tag­ját.