CÍMKE: 'golgota'

Ezeket biztos nem tudtad Munkácsy Mihály híres festményeiről

Ezeket biztos nem tudtad Munkácsy híres festményeiről

Nagy­já­ból két és fél­mil­lió ember látta 1995 óta a Mun­ká­csy-tri­ló­giát a deb­re­ceni Déri Mú­ze­um­ban, vagyis sokak ked­vence a három kép.

Munkácsy-trilógia: A három kép poszterméretben a szombati Ripostban!

Munkácsy-trilógia: A három kép poszterméretben a szombati Ripostban!

Mi­u­tán a Gol­go­tát is meg­vá­sá­rolta a ma­gyar állam, vég­leg ma­gyar föl­dön ma­rad­hat a Mun­ká­csy-tri­ló­gia mind­há­rom da­rabja.

Újabb fordulat
a Golgota-sztoriban

Újabb fordulat
a Golgota-sztoriban

Ki­de­rült: Pákh Imre ame­ri­kai mű­gyűjtő 7 mil­lió dol­lárt fi­ze­tett 12 éve.

Ki­de­rült: Pákh Imre ame­ri­kai mű­gyűjtő 7 mil­lió dol­lárt fi­ze­tett 12 évvel ez­előtt Mun­ká­csy Gol­go­tá­jáért, ame­lyet most a ma­gyar állam ne­vé­ben el­járó MNB 6 mil­lió dol­lá­rért akar meg­sze­rezni.