CÍMKE: 'gesztus'

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele egy há­rom­éves kis­lány­nak.

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel külön uta­kon foly­tat­ják to­vább.

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább, ám ezt a hírt meg­lepő for­du­lat kö­vette.

Tragikusan elhunyt kapusára emlékezik az MTK

Tragikusan elhunyt kapusára emlékezik az MTK

Meg­ható gesz­tust gya­ko­rol­nak.

Meg­ható gesz­tust gya­ko­rol­nak a kék-fe­hé­rek. Örök em­lé­ket ál­lí­ta­nak Fülöp Már­ton­nak az új Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban.

Óriási gesztust tesz az időseknek mindenszentek napján ez a taxis

Óriási gesztust tesz az időseknek mindenszentek napján ez a taxis

In­gyen szál­lítja a te­me­tőbe Min­den­szen­tek nap­ján a 65 éven fe­lü­li­e­ket

In­gyen szál­lítja a te­me­tőbe Min­den­szen­tek nap­ján a 65 éven fe­lü­li­e­ket

Megható pillanatok a pályán: a focisták is emberek

Megható pillanatok a pályán: a futballsztárok is emberek

Ezért (is) sze­ret­jük a lab­da­rú­gást.

Ezért (is) sze­ret­jük a focit! Hát­bor­zon­ga­tóan szép gesz­tu­sok a lab­da­rú­gók­tól.