CÍMKE: 'georgina rodriguez'

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Olasz­or­szág­ban meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tát.

FRISS HÍREK

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Cris­ti­ano Ro­naldo pár­já­ról, Ge­or­gina Rod­ri­guez­ről olyan fotók ké­szül­tek, ame­lyek ta­lál­ga­tásra adnak okot.

Cris­ti­ano Ro­naldo pár­já­ról, Ge­or­gina Rod­ri­guez­ről olyan fotók ké­szül­tek, ame­lyek ta­lál­ga­tásra adnak okot.

Őrülten dögös kép, Ronaldo szerelme levetkőzött

Őrülten dögös kép, Ronaldo szerelme levetkőzött

Ge­or­gina Rod­ri­guez új mun­kát ka­pott egy olasz fe­hér­nemű cég­től. Bi­ki­ni­mo­dell lett.

Ge­or­gina Rod­ri­guez új mun­kát ka­pott egy olasz fe­hér­nemű cég­től. Bi­ki­ni­mo­dell lett.

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo válságáról

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo és a Juventus válságáról

Ma­nu­ela el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Ma­nu­ela el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg.

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Túl­tette magát a bot­rá­nyon.

Úgy fest, Cris­ti­ano Ro­naldo túl­tette magát az el­múlt hetek ese­mé­nyein.

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Nem bánt kesz­tyűs kéz­zel vele.

A Ju­ven­tus új já­té­kosa, aki egy­előre még nem lé­pett pá­lyára az olasz csa­pat­tal, nem bánt kesz­tyűs kéz­zel a ba­rát­nő­jé­vel, Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Döbbenetes összeg, Ronaldo ennyi borravalót adott egy hotelben

Döbbenetes összeg, Ronaldo ennyi borravalót adott egy hotelben

Cris­ti­ano Ro­naldo meg­döb­ben­tette a görög hotel al­kal­ma­zott­jait.

Cris­ti­ano Ro­naldo meg­döb­ben­tette a görög hotel al­kal­ma­zott­jait.

Eláll a szavad, Ronaldo szerelme megmutatta gömbölyű popóját

Eláll a szavad, Ronaldo szerelme megmutatta gömbölyű popóját

Cím­la­pon fo­tóz­ták Ge­or­gi­nát, egy nagy kér­désre még min­dig nem kap­tunk vá­laszt.

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt.

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője a moszk­vai le­lá­tón a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Kiborult Cristiano Ronaldo mamája? Így reagált a focista anyukája az átigazolásra

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte vá­laszt adott.

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték le­gen­dás lab­da­rúgó fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte, egye­nes, min­den két­sé­get ki­záró vá­laszt adott, ahogy egy gyer­me­két szív­ből sze­rető édes­anyá­hoz illik.

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest ma­gá­hoz ké­pest.

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest ma­gá­hoz ké­pest.

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

A Real Mad­rid por­tu­gál lab­da­rú­gó­ját, Cris­ti­ano Ro­nal­dót intim hely­zet­ben lát­hat­juk.

A Real Mad­rid por­tu­gál lab­da­rú­gó­ját, Cris­ti­ano Ro­nal­dót intim hely­zet­ben lát­hat­juk.

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Ro­naldo rendre a múl­tat em­le­geti.

Cris­ti­ano Ro­naldo lát­szó­lag a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban él együtt Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel. Azon­ban a Real sztárja rendre a ko­rábbi pár­ját em­le­geti.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

Ro­naldo iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

Cris­ti­ano Ro­naldo újabb jelét adta annak, hogy iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

Gólyahír, megszületett Ronaldo kislánya

Gólyahír, megszületett Ronaldo kislánya

A por­tu­gál vi­lág­sztár maga kö­zölte az öröm­hírt. Már fotót is lát­ha­tunk a ba­bá­ról.

Tündéri fotó, végre együtt a Ronaldo-család

Tündéri fotó, végre együtt a Ronaldo-család

Újabb csa­ládi fotót osz­tot­tak meg Cris­ti­ano Ro­nal­dóék, azon­nal óri­ási si­kert ara­tott.

Újabb csa­ládi fotót osz­tot­tak meg Cris­ti­ano Ro­nal­dóék, azon­nal óri­ási si­kert ara­tott.

Íme az első fotó Cristiano Ronaldo babájáról

Íme az első fotó Cristiano Ronaldo babájáról

Cso­dá­la­tos képet osz­tot­tak meg.

Cso­dá­la­tos képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője sze­rel­mük gyü­möl­csé­ről. A Real Mad­rid négy gyer­me­kes lab­da­rú­gója iga­zán büszke lehet.

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Egy­ér­telmű jelek.

Cris­ti­ano Ro­naldo leg­újabb fo­tója min­dent el­árul az ér­zé­se­i­ről. Rá­adá­sul a Real Mad­rid fut­bal­lis­tája egy­ér­telmű jelet írt a kép mellé.

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Újabb va­dító kép Ge­or­gi­ná­ról.

Újabb va­dító kép­pel ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Ge­or­gina na­gyot lé­pett.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak ma­gasra ívelt a kar­ri­erje, és úgy fest, új ba­rát­nője is az ő pél­dá­ját kö­veti.

Ronaldo őrjöng - szerelme intim képei a netre kerültek!

Ronaldo őrjöng - szerelme intim képei a netre kerültek!

Ismét be­bi­zo­nyo­so­dott a mon­dás: az in­ter­net nem fe­lejt. A világ talán leg­jobb fo­cis­tá­já­nak most ismét fáj­hat a feje.

Ismét be­bi­zo­nyo­so­dott a mon­dás: az in­ter­net nem fe­lejt. A világ talán leg­jobb fo­cis­tá­já­nak most ismét fáj­hat a feje, rá­adá­sul mindez pár nap­pal a Ma­gyar­or­szág el­leni VB-se­lej­tező előtt. Ro­naldo vá­ran­dós sze­rel­mé­ről, Ge­or­gina Rod­ri­guez-ről pi­káns ké­pe­ket ho­zott nyil­vá­nos­ságra több por­tu­gál lap is.

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

A Real Mad­rid sztárja ke­mé­nyen rá­szólt pár­jára, Ge­or­gi­nára.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk...

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.